intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo

Chia sẻ: Lý Kiện | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

15
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo là văn bản được lập ra để báo cáo về kết quả xác minh nội dung tố cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo

  1. Mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA                                                                                ngày 18/11/2014 của Bộ Công an     ………………(1)                    CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM …………………..(2)                            Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Số:            /BC­(3)                                   ………(4), ngày…tháng…năm…                                            BÁO CÁO Kết quả xác minh nội dung tố cáo   Kính gửi: …………………………….(5) Thực hiện Quyết định xác minh nội dung tố  cáo số….. ngày …../…../…..  của…………………………………………………………(6);  Từ ngày…../…../…..đến ngày…../…../….., ……………………………….(7) đã tiến hành xác minh nội dung tố  cáo của……………………………………….. (8) đối với……………………………………………………………………………..(9) Tóm tắt nội dung tố cáo: ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………… Kết quả xác minh như sau: 1. Kết quả xác minh:  (10)………………………………………………………………………......... ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… .. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..
  2. ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………… 2. Kết luận và kiến nghị: 2.1 Kết luận nội dung xác minh: (11)…………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………….. 2.2 Kiến nghị:  (12)…………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… .. …………………………………………………… Đoàn   xác   minh/Tổ   xác   minh/Người   được   giao   xác   minh   báo   cáo   và   đề  nghị…………..(5) xem xét, ban hành Kết luận nội dung tố cáo theo quy định./. Nơi nhận:                                                                                ……………………..(13) ­ Như trên để b/c và xin ý kiến; ­ Đ/c Chánh Thanh tra cùng cấp của (5) để b/c; ­ Lưu: ….. (1): Tên cơ quan chủ quản; (2): Đoàn xác minh/Tổ xác minh hoặc tên đơn vị của người được giao xác minh nội dung tố cáo; (3): Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị báo cáo. Nếu người báo cáo không được quyền ký, đóng dấu  thì không có dòng này; (4): Địa danh; (5): Cấp bậc, họ tên, chức vụ, đơn vị người ra Quyết định xác minh nội dung tố cáo; (6): Chức danh người ra Quyết định xác minh nội dung tố cáo; (7): Tên cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân được giao xác minh nội dung tố cáo; (8): Họ  tên, địa chỉ/chức vụ, đơn vị  công tác của người tố  cáo. Nếu người tố  cáo yêu cầu giữ  bí mật  danh tính thì không nêu tên người đó vào văn bản; (9): Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người bị tố cáo; (10): Nêu cụ thể quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ về từng nội dung tố cáo và kết quả, kết  luận từng nội dung tố cáo là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ;  (11): Tổng hợp các nội dung đã kết luận ở phần 2 để kết luận chung về tố cáo là đúng, đúng một phần  hoặc sai toàn bộ; Xác định trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể về những nội dung tố cáo đó. (12): Kiến nghị cụ thể hình thức xử lý hành chính, kỷ luật đối với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, với tập  thể, cá nhân liên quan đến những nội dung tố cáo đúng, đúng một phần hoặc chuyển cơ quan điều tra   xem xét trách nhiệm hình sự; Việc khắc phục hậu quả, bồi thường, bồi hoàn thiệt hại cho người bị  thiệt hại hoặc những kiến nghị khác nếu có; (13): Trưởng đoàn (hoặc Tổ trưởng Tổ xác minh hoặc người báo cáo).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2