intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

70
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Mẫu chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh

  1. Mẫu chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh UBND TỈNH . . . . . . . . . . . . . . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------O0O----------- . . . . . . ., ngày … tháng … năm 200… CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh …….. ................công nhận diện tích rừng dưới đây đạt tiêu chuẩn chất lượng nguồn giống có thể đưa vào sản xuất, kinh doanh vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp. Mã số nguồn giống: Loài cây 1. Tên khoa học: (và xuất xứ nếu có) 2. Tên Việt Nam: 3. Tên xuất xứ (nếu có): Địa điểm Lô: Khoảnh: Tiểu khu: 1
  2. Lâm trường: Xã: Huyện: Tỉnh: Diện tích: Tên và địa chỉ của chủ nguồn giống kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có Loại hình nguồn giống được công  Lâm phần tuyển chọn nhận:  Rừng giống chuyển hóa từ rừng tự nhiên  Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng  Rừng giống trồng  Cây mẹ (cây trội)  Cây đầu dòng ( hoặcVườn cung cấp hom) Phạm vi sử dụng nguồn giống làm vật liệu trồng rừng (điều kiện sinh thái cho phép sử dụng; điều kiện lập địa hạn chế hoặc không được phép sử dụng nếu xét thấy cần thiết). Các tác nghiệp kỹ thuật cần thực 2
  3. hiện trong thời gian quản lý, khai thác nguồn giống. Giấy công nhận này có giá trị đến Ngày … tháng … năm 200… ngày: GĐ Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh … (Ký tên, đóng dấu) 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=70

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2