intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu chứng chỉ

Xem 1-20 trên 6369 kết quả Mẫu chứng chỉ
 • Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số 12 /2005/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỘ XÂY DỰNG ---------- CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ * GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Trang bìa 1 (màu đỏ) Trang bìa 2 (màu trắng) BỘ XÂY DỰNG ---------- CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Ảnh 3x4 (đóng dấu nổi của cơ quan trực...

  pdf3p dauhuthiu 27-09-2010 630 72   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 75/2008/qđ-blđtbxh về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, mẫu chứng chỉ nghề, mẫu bản sao và việc quản lý, cấp bằng, chứng chỉ nghề', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p thuytinh_den 21-07-2010 598 47   Download

 • MẪU CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG (Kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

  pdf5p meoconanca 28-02-2011 330 43   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính) CHỨNG NHẬN Ông/Bà: (Tên đầy đủ) Ngày sinh: Số CMND: Địa chỉ thường trú: Đã hoàn thành chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm từ ngày ... đến ngày .... Địa điểm đào tạo: tại Chương trình đào tạo gồm các nội dung sau: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ Kết quả thi cấp chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm: .......... ..., ngày .. tháng ... năm ... Người đại diện trước pháp...

  pdf1p butanyc 19-08-2010 174 13   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu chứng chỉ hành nghề kinh doanh dich vụ thiết kế phương tiện giao thông vận tải

  doc2p thuyranhpk 06-10-2010 175 11   Download

 • Mẫu chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) -

  pdf3p dauhuthiu 27-09-2010 135 8   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu chứng chỉ tiền Công ước

  pdf1p meomaythongminh 04-08-2010 76 4   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Mẫu chứng chỉ công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

  pdf3p dauhuthiu 27-09-2010 89 4   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm

  pdf1p meomaythongminh 04-08-2010 103 3   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Mẫu chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp quốc gia

  pdf3p dauhuthiu 27-09-2010 90 3   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Mẫu chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh

  pdf3p dauhuthiu 27-09-2010 64 3   Download

 • Mẫu chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  pdf3p dauhuthiu 27-09-2010 93 3   Download

 • Mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng (Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số: 15 /2005/QĐ-BXD, ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) BỘ XÂY DỰNG --------Trang bìa 2 (màu trắng) CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Trang bìa 1 (màu xanh) BỘ XÂY DỰNG ----------(Chữ ký của người CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG ảnh 3x4 được cấp chứng chỉ) XÂY DỰNG Chứng chỉ này có giá trị từ ngày…tháng... năm…đến...

  pdf5p dauhuthiu 27-09-2010 187 23   Download

 • Mẫu chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng (Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số: 15 /2005/QĐ-BXD, ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BỘ XÂY DỰNG --------- CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Trang bìa1 (màu nâu) Trang bìa 2 (màu trắng) BỘ XÂY DỰNG --------- CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Chữ ký của người được cấp chứng chỉ) Số chứng chỉ: Chứng chỉ này có giá trị từ...

  pdf3p dauhuthiu 27-09-2010 154 17   Download

 • Mẫu chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (Ban hành theo Quyết định số: 06 /2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) TÊN CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ -----------------CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG Số chứng chỉ : (*) Ảnh 3x4 của người được cấp chứng chỉ (đóng dấu nổi của cơ quan cấp chứng chỉ) Thông tin cá nhân của người được cấp chứng chỉ: - Số CMND (hoặc hộ chiếu) Lần cấp: - Ngày cấp CMND: CMND: - Quốc tịch: Nơi cấp Trang bìa 1 (màu xanh đậm) Trang 2 (màu trắng) CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 147 13   Download

 • Tài liệu tham khảo về đề thi mẫu chứng chỉ tin học bằng B - Giúp bạn tự tin bước vào kì thi.

  pdf2p nobuteo 13-06-2011 1078 282   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Bìa cứng, mặt ngoài mầu xanh da trời, mặt trong mầu trắng - Kích thước: 14 cm x 21 cm Mặt trong (nền trắng, hoa văn vàng nhạt, chữ đen) SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT ........................................... CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Cấp cho ông (Bà): ................................................................... Sinh ngày: ............................... ....Tại......................................

  pdf1p meomaythongminh 02-08-2010 150 15   Download

 • MẪU CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ DẠY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  pdf2p tru_mua 16-02-2012 90 7   Download

 • MẪU CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  pdf2p _duahau_ 13-02-2012 50 4   Download

 • MẪU CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CCHT; Mẫu VC8 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BCA ngày 12/6/2012 (1)

  pdf1p tuanloc_muido 06-12-2012 95 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mẫu chứng chỉ
p_strCode=mauchungchi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2