intTypePromotion=1

Mẫu danh sách người lao động không có nhu cầu sử dụng tại thời điểm sắp xếp, chuyển đổi

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
90
lượt xem
6
download

Mẫu danh sách người lao động không có nhu cầu sử dụng tại thời điểm sắp xếp, chuyển đổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu danh sách người lao động không có nhu cầu sử dụng tại thời điểm sắp xếp, chuyển đổi Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu danh sách người lao động không có nhu cầu sử dụng tại thời điểm sắp xếp, chuyển đổi

  1. Mẫu danh sách người lao động không có nhu cầu sử dụng tại thời điểm sắp xếp, chuy ển đổi Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội TÊN CƠ QUAN CÓ TH ẨM DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG QUYỀN CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG TẠI THỜI ĐIỂM TÊN CÔNG TY SẮP XẾP, CHUYỂN ĐỔI NGÀY … THÁNG ------- … NĂM ... Số Họ v à Số thứ Tháng, năm Tổng thời gian Thời gian Ghi tự ở thực tế làm việc đ ã đóng bảo TT tên sinh chú biểu trong khu vực hiểm xã hội Nữ Nam nhà nước (năm, (năm, mẫu số 1 tháng) tháng) A B 1 2 3 4 5 6 Đối tượng thực hiện theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP I 1 2 3 4
  2. … Đối tượng thực hiện theo Bộ luật Lao động II 1 2 … … Ngày ….. tháng ….. năm ….. TH Ủ TRƯỞNG CÔNG TY NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2