intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật lao động

Xem 1-20 trên 7806 kết quả Luật lao động
 • Với sự thành công của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số hiện đang là xu hướng tất yếu, là vấn đề sống còn đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới. Bên cạnh những cơ hội, chuyển đổi số cũng đặt ra một số vấn đề đòi hỏi cần có sự nghiên cứu để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nhất là khuôn khổ pháp lý về giao dịch điện tử, chữ ký điện tử và hợp đồng điện tử. Bài viết phân tích một số vấn đề pháp lý đặt ra từ quy định về hợp đồng lao động điện tử và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 4 0   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội" được biên soạn nhằm giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thông qua việc lồng ghép, đặt ra những tình huống giả định cụ thể để bạn đọc dễ áp dụng luật trong thực tiễn đời sống.

  pdf178p viginnirometty 04-05-2022 5 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em" tiếp tục trình bày các nội dung về: Bảo vệ trẻ em trong lĩnh vực lao động; Bảo vệ quyền trẻ em trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf104p viginnirometty 04-05-2022 17 1   Download

 • Tài liệu "Những điều cần biết về Bộ luật lao động năm 2012" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy định chung về Bộ luật lao động năm 2012; Việc làm; Hợp đồng lao động; Cho thuê lại lao động; Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf124p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Những điều cần biết về Bộ luật lao động năm 2012" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ luật lao động; Trách nhiệm vật chất; An toàn lao động, vệ sinh lao động; Những quy định riêng đối với lao động nữ; Lao động chưa thành niên; Người lao động cao tuổi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf103p viginnirometty 04-05-2022 1 1   Download

 • Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án giúp giải quyết triệt để, hiệu quả các tranh chấp mà không phải mở phiên tòa xét xử; kết quả hòa giải thành, đối thoại thành phần lớn được các bên tự nguyện thi hành; vụ việc không phải trải qua thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm theo quy định của các luật tố tụng; tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của các bên liên quan và Nhà nước; hạn chế tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 2 2   Download

 • Pháp luật về thỏa ước lao động tập thể giữ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng đối với người lao động và người sử dụng lao động Bài viết trình bày thực trạng pháp luật Việt Nam về thỏa ước lao động tập thể; Kinh nghiệm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về thỏa ước lao động tập thể từ pháp luật của Cộng hòa Pháp.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 6 4   Download

 • Bài viết tập trung giới thiệu các nội dung mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 liên quan đến những quy định chung về hợp đồng trên cơ sở phân tích, so sánh với các quy định tương ứng trước đó của Bộ luật Dân sự năm 2005, bao gồm các quy định về giao kết hợp đồng (1); thực hiện hợp đồng (2); xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng (3) như phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, hoãn, chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng.

  pdf16p viindranooyi 09-05-2022 8 3   Download

 • Cuộc cách mạng 4.0 là xu thế phát triển tất yếu, đã và đang đặt ra yêu cầu đổi mới đối với hầu hết các lĩnh vực trong xã hội, Với sự phát triển nhanh chóng này, kinh tế chia sẻ, dịch vụ hàng đầu, một số thành viên trong xã hội nắm bắt cơ hội và thành công, ngược lại những người lao động không kịp thích ứng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bài viết trình bày thực trạng pháp luật về Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay; Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số.

  pdf6p viindranooyi 09-05-2022 5 2   Download

 • Hội thảo quốc tế pháp luật hợp đồng: So sánh pháp luật Việt Nam và Cộng hòa Pháp trình bày các nội dung chính sau: Pháp luật về hợp đồng theo mẫu nhìn từ góc độ luật học so sánh; Thực trạng pháp luật Việt Nam về thỏa ước lao động tập thể và giá trị tham khảo từ pháp luật của Cộng hòa Pháp; Một số sửa đổi cơ bản về hợp đồng theo BLDS năm 2015 tác động đến giao dịch dân sự và thuơng mại;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf312p viindranooyi 09-05-2022 9 2   Download

 • Bài viết trình bày về sự thay đổi và chuyển mình đó là quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đánh dấu một bước tiến mới về xây dựng nền kinh tế với sự cạnh tranh lành mạnh, thể hiện được việc phân phối lợi nhuận theo thành quả lao động và kết quả đầu tư, tuy nhiên, việc xác định giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp khi cổ phần hóa vẫn luôn là “nút thắt khó gỡ”. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p atarumoroboshi 05-05-2022 12 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu các giải pháp đổi mới đào tạo giáo viên cần xuất phát từ mô hình đào tạo truyền thống 4 năm tại trường sư phạm hoặc mô hình nối tiếp. Việc lựa chọn 2 mô hình là quyền của cơ sở đào tạo và việc đánh giá chất lượng của 2 mô hình cần xác định đúng ưu điểm hạn chế và các giải pháp khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 05-05-2022 3 2   Download

 • Nghiên cứu này tập trung thống kê các hướng nghiên cứu lớn của kinh tế học giáo dục tính đến thời điểm hiện tại thông qua hồi cứu và tổng hợp các nghiên cứu, các sách và giáo trình trong và ngoài nước về chuyên ngành kinh tế học giáo dục, sau đó phân tích bối cảnh giáo dục trong nước để từ đó đưa ra đề xuất về định hướng nghiên cứu của ngành khoa học này tại Việt Nam trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p atarumoroboshi 05-05-2022 10 2   Download

 • Thông tư 19/2016/TT-BYT được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế về hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf64p son huong 29-04-2022 27 3   Download

 • Trong nội dung trình bày, tác giả sẽ đưa ra những nhận xét, đánh giá thực tiễn cũng như những quy định pháp luật về các hình thức xử lý kỷ luật lao động hiện nay. Qua đó nêu lên những kiến nghị, giải pháp có thể áp dụng cho Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật về các hình thức xử lý kỷ luật lao động trong pháp luật lao động Việt Nam hiện hành.

  pdf93p badbuddy10 21-04-2022 13 4   Download

 • Bài viết trình bày quan điểm về phương pháp tiếp cận trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030. Một số hướng tiếp cận chủ yếu bao gồm: Xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, liên thông tạo cơ hội cho người lao động học tập nghề nghiệp suốt đời; Giáo dục nghề nghiệp tiếp cận với cơ hội việc làm, việc làm bền vững và phát triển bền vững; Đảm bảo chất chất lượng và hiệu quả để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực;...

  pdf14p vithales 20-04-2022 9 1   Download

 • Bài viết trình bày những đánh giá khái quát thực trạng chất lượng nguồn nhân lực, tình hình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, tính kết nối giữa đơn vị sử dụng lao động và các đơn vị giáo dục nghề nghiệp..., trên cơ sở đó chỉ ra những dự báo trong tương lai liên quan đến công tác giáo dục nghề nghiệp. Qua đó, bài viết đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của quá trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới.

  pdf11p vithales 20-04-2022 11 1   Download

 • Bài viết dưới đây sau khi làm rõ khái niệm “thị trường lao động” và “việc làm bền vững”sẽ tập trung phân tích về các nhóm yếu tố cơ bản về mô hình hợp tác giữa GDNN và doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả đánh giá về những hạn chế trong hợp tác GDNN và doanh nghiệp hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy sự gắn kết giữa GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững.

  pdf7p vithales 20-04-2022 9 1   Download

 • Bài viết sau đây trình bày khái quát thực trạng hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; kết quả hoạt động tăng cường gắn kết giữa giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, những thuận lợi, khó khăn; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

  pdf17p vithales 20-04-2022 11 1   Download

 • Bảo vệ quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Bài viết tập trung phân tích bốn vấn đề cơ bản có liên quan, bao gồm: Những vấn đề chung; cơ sở pháp lý; các biện pháp bảo vệ quyền và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  pdf10p vithales 19-04-2022 5 3   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Luật lao động
p_strCode=luatlaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2