intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luật lao động mới nhất

Tham khảo và download 15 Luật lao động mới nhất chọn lọc sau:
 • Hoạt động lao động tập thể sản sinh ra mối quan hệ xã hội giữa người với người. Các mối quan hệ đó liên quan tới lợi ích của tập đoàn người này với tập đoàn người khác có địa vị khác nhau trong toàn bộ quá trình sản xuất và đó chính là quan hệ lao động. Nhóm thứ nhất: gồm các mối quan hệ giữa người với người trong quá trình lao động. Nhóm thứ hai: gồm các mối quan hệ giữa người và người liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ, quyền lợi trong và sau quá trình lao động....

  ppt71p muasaobang14389 30-11-2009 768 289   Download

 • Tập thể lao động là một tập hợp nhiều người lao động được tổ chức chặt chẽ nhằm thực hiện những mục đích chung, có những mục tiêu và nhiệm vụ thống nhất, có sự nhất trí về tư tưởng, chính trị và đạo đức, có kỷ luật tập thể, có sự lãnh đạo thống nhất từ trên xuống dưới, có sự quản lý chặt chẽ về mọi mặt của quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt tập thể. ...

  ppt24p vigro23 24-08-2012 906 109   Download

 • Lao động là nguồn lực quan trọng của sự phát triển, là yếu tố đầu vào không thể thiếu để tăng cường và phát triển kinh tế- xã hội của mỗi quốc gia. Cùng với sự hình thành của chủ nghĩa tư bản, lao động trở thành hàng hoá trên thị trường, vận động và không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng theo quy luật thị trường. Thị trường lao động được hình thành, là thị trường lớn nhất và quan trọng nhất trong hệ thống các loại thị trường. Nó có đặc điểm khác biệt...

  pdf66p bandoctl 01-07-2013 218 45   Download

 • Đề đáp ứng nhu cầu bảo hiểm tài sản của các chủ thể và nhu cầu an sinh xã hội, pháp luật Việt Nam đã quy định nhiều cơ chế bảo hiểm khác nhau. Trong đó, mỗi cơ chế bảo hiểm phải tuân theo một hành lang pháp lí nhất định.

  pdf8p noel_noel 12-01-2013 80 7   Download

 • Trong lĩnh vực lao động, cơ chế ba bên (tripartism, tripartite mechanism) tồn tại như là một hiện tượng phổ biến và có tính khách quan. Từ lâu, ở nhiều nước trên thế giới, cơ chế ba bên đã được xác lập và vận hành, góp phần rất lớn vào việc xây dựng và phát triển của mối quan hệ lao động. Cơ chế ba bên là một trong những nét riêng có và là nét đặc thù nhất của luật lao động mà không ngành luật nào có. ...

  pdf10p hoathinhbrave 04-05-2013 188 16   Download

 • Kim chỉ nam trong hoạt động nghề nghiệp của Luật sư là quyền lợi của khách hàng. Bằng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghề nghiệp Luật sư sẽ thực hiện những biện pháp tốt nhất có thể mà pháp luật cho phép để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của khách hàng mình. Với mỗi một sự việc khách hàng đến gặp Luật sư, Luật sư sẽ giải đáp những thắc mắc pháp lý và đưa ra những giải pháp tối ưu dựa trên quy định pháp luật cho những yêu cầu của khách hàng.

  pdf12p butmauden 02-11-2013 168 26   Download

 • Bảo vệ quyền của người phụ nữ đối với tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000 Do đặc điểm khác nhau về điều kiện phát sinh, thời gian điều trị, sự ổn định sau điều trị… mà quy định về thời điểm hưởng, mức hưởng giống nhau là không phù hợp. Hơn nữa, pháp luật lao động chỉ mới đưa ra khái niệm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chứ chưa quy định các điều kiện để hưởng chế độ tai nạn lao động,...

  pdf4p congchuabrave 26-04-2013 125 14   Download

 • Góp phần đổi mới nhận thức về chức năng của nhà nước Bình quân chung là 7 sai phạm/doanh nghiệp”.(1) Trong đó, các sai phạm chủ yếu của doanh nghiệp liên quan đến vấn đề về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ sức khoẻ người lao động. Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề mà pháp luật lao động từ trước đến nay đều quy định Nhà nước thống nhất quản lí các hoạt động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ sức khoẻ người lao động....

  pdf7p bravetocxu 26-04-2013 237 18   Download

 • Tập hợp văn bản gồm bộ luật lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn mới nhất năm 2013 (có mục lục và đường link chi tiết tiện theo dõi)

  doc113p songthachhan156 20-06-2013 301 86   Download

 • Hợp đồng lao động là chế định trung tâm và quan trọng nhất cuả Bộ luật lao động bởi nó điều chỉnh quan hệ lao động mối quan hệ chủ yếu nhất thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật lao động (BLLĐ). Hơn nữa, trong mối quan hệ với các chế định khác, hợp đồng lao động luôn giữ vai trò là cơ sở làm phát sinh các chế định này. Có hợp đồng lao động, có quan hệ lao động mới phát sinh các quan hệ về tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh...

  pdf6p keomotmau 20-05-2013 114 14   Download

 • Ở góc độ chung nhất, pháp luật lao động CHLB Đức là tổng thể các quy định pháp luật điều chỉnh mối quan hệ giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) và quan hệ của các tổ chức liên kết trong lao động. Cụ thể hơn, pháp luật lao động bao gồm các bộ phận chủ yếu như sau: pháp luật lao động cá nhân, pháp luật lao động tập thể và pháp luật tố tụng lao động. Bài viết này giới thiệu khái quát các bộ phận pháp luật nêu trên, trong đó ưu...

  pdf9p dontetvui 23-01-2013 198 21   Download

 • Thực trạng các quy định của pháp luật lao động đối với lao động nữ 1.1. Các quy định trong lĩnh vực việc làm Chính sách việc làm là một trong những chính sách cơ bản nhất của mỗi quốc gia nhằm góp phần đảm bảo an toàn, ổn định và phát triển xã hội. Chính sách này nhằm đảm bảo có đủ việc làm cho tất cả những ai cần và mong muốn có việc làm, mọi người có quyền tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, mọi sự phân biệt trong đó có sự phân biệt...

  pdf7p keomotmau 20-05-2013 168 31   Download

 • Khái quát về việc bảo vệ quyền lợi của lao động nữ trong công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ được đại hội liên hiệp quốc phê chuẩn,công ước này bắt đầu có hiệu lực với tư cách là một văn kiện quốc tế tổng hợp nhất về quyền của phụ nữ Việt Nam.

  pdf7p hoathinhbrave 04-05-2013 170 25   Download

 • Những điểm mới trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động Quy định chặt chẽ thủ tục đăng kí máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Hồ sơ đăng kí phải gửi trực tiếp đến cơ quan đăng kí. Sau khi kiểm định, cơ quan đăng kí cấp giấy chứng nhận đăng kí thống nhất theo biểu mẫu. 3. Khôi phục quy định bắt buộc phải đăng kí các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao...

  pdf3p bravetocxu 26-04-2013 76 3   Download

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật Lao động - bước phát triển mới trong lĩnh vực bảo vệ người lao động Nhìn chung, những hành vi được pháp luật điều chỉnh thì thường cũng được đạo đức điều chỉnh, do vậy mà sự chồng lấn giữa hành vi pháp luật và hành vi đạo đức là rất lớn. Nội dung những quy định cụ thể của pháp luật và đạo đức có thể thống nhất hoặc mâu thuẫn nhau, nói cách khác, sự điều chỉnh của pháp luật và đạo đức có thể là thuận...

  pdf5p bravetocxu 26-04-2013 80 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

strTagCode=luat-lao-dong-moi-nhat

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2