MẪU GIẤY BIÊN NHẬN

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.170
lượt xem
65
download

MẪU GIẤY BIÊN NHẬN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU GIẤY BIÊN NHẬN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU GIẤY BIÊN NHẬN

  1. Mẫu sô BM03 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------***-------- GIẤY BIÊN NHẬN Tôi là:.............................................................................................................. Số tiền là: ........................................................................................................ Bằng chữ:........................................................................................................ Về việc:........................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Ba Đồn, ngày tháng năm 2011 Người nhận ký tên Mẫu sô BM03 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------***-------- GIẤY BIÊN NHẬN Tôi là:............................................................................................................ Số tiền là: ..................................................................................................... Bằng chữ:...................................................................................................... Về việc:......................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Ba Đồn, ngày tháng năm 2011 Người nhận ký tên
Đồng bộ tài khoản