intTypePromotion=4

Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ dự án

Chia sẻ: Lan Qi Ren | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
12
lượt xem
0
download

Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giấy biên nhận hồ sơ là mẫu giấy được lập ra để xác nhận biên nhận hồ sơ. Mẫu giấy biên nhận hồ sơ dự án nêu rõ thông tin của người biên nhận hồ sơ, thông tin của người nhận hồ sơ, hồ sơ, giấy tờ tài liệu cần gửi... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ dự án tại đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ dự án

  1. …TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC   GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ DỰ ÁN THUỘC HỆ THỐNG HCNN… Số: xxxx/xxxx Phần dành cho người nộp hồ sơ Họ tên: Điện thoại: Địa chỉ: Di động: Thành phần hồ sơ TT Tên hồ sơ nộp Số  Bản chính/  lượng bảo sao 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Phần dành cho người nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả  ngày:  Người nộp hồ sơ ….., ngày…… tháng…… năm.......... (Ký và ghi rõ họ tên)               Người nhận hồ sơ              (Ký và ghi rõ họ tên) BM 03.01 – Giấy biên nhận hồ sơ                                                                                       Ngày ban hành: …/…/ …
  2. …TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC   GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ DỰ ÁN THUỘC HỆ THỐNG HCNN… Số: xxxx/xxxx Ghi chú: Giấy này dùng để nhận kết quả.  Nếu mất cần báo ngay cho …tên cơ quan, tổ chức  thuộc hệ thống HCNN… BM 03.01 – Giấy biên nhận hồ sơ                                                                                       Ngày ban hành: …/…/ …
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản