intTypePromotion=1

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
516
lượt xem
14
download

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Quyết định số 28/QĐ-VSD ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Mẫu 18/LK

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN

  1. (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán) Mẫu 18/LK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN Kính gửi: Công ty Chứng khoán/Ngân hàng……….. Họ tên khách hàng: Số ĐKNSH*:……………..ngày cấp*……………….nơi cấp…………………………….. Địa chỉ: Số điện thoại: Là chủ tài khoản lưu ký chứng khoán như sau: - Tài khoản tiền gửi số…………………tại………………………………………………... Số dư tiền mặt trên tài khoản: - Tài khoản lưu ký số: Số dư chứng khoán:
  2. Số lượng chứng khoán sở hữu CK giao dịch CK chờ giao dịch Tổng STT Mã CK Ghi chú cộng Lưu ký Lưu ký Lưu ký Lưu ký có điều có điều thường thường kiện kiện A. HNX CK A… B. HOSE CK B…. C. UPCOM CK C…. D. TRÁI PHIẾU CHUYÊN BIỆT CK D…. E. TRÁI PHIẾU NGOẠI TỆ
  3. CK E…. Nay đề nghị Công ty Chứng khoán/Ngân hàng…………………… thực hiện tất toán tài khoản và chuyển số tiền và chứng khoán nêu trên đến: - Đối với chứng khoán: Người nhận: Số tài khoản lưu ký: tại Công ty Chứng khoán/Ngân hàng………………. - Đối với tiền: Người nhận: Số tài khoản: tại…………………………………………………… Nội dung: Chuyển khoản do thực hiện tất toán tài khoản ………, ngày…….tháng……năm Chủ tài khoản (Chữ ký, họ tên, con dấu)
  4. PHẦN XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN/NGÂN HÀNG… Ghi chú:* Thông tin nhận diện tổ chức, cá nhân bao gồm số ĐKNSH và ngày cấp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2