intTypePromotion=1

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất chuẩn nhất

Chia sẻ: Lê Thị Thảo | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:14

0
507
lượt xem
64
download

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất chuẩn nhất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chúng tôi xin giới thiệu những mẫu hợp đồng đúng quy cách, đặc biệt sẽ giúp ích cho quý bạn đọc khi soạn thảo một bản hợp đồng mua bán, giao dịch liên quan đến đất đai. Dưới đây là mẫu hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất được soạn thảo cẩn thận, chặt chẽ đúng theo quy định của pháp luật với các nội dung rõ ràng về thông tin hai bên, các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng. Mời quý bạn đọc tham khảo hoặc download về để sử dụng. 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất chuẩn nhất

"Mẫu hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất" là hợp đồng được lập sau khi hai bên đã thỏa thuận về việc chuyển giao hay bàn giao tài sản gắn liền với đất giữa hai bên. Để có một hợp đồng phù hợp mời các bạn cùng tham khảo trên trang TaiLieu.VN. Dưới đây là một phần nội dung của hợp đồng:

 

CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---------------------

 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Số: ……………./HĐMBTSGLĐ)

 

Hôm nay, ngày …tháng …. năm ….., tại: ………………………………………… Chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (BÊN A):

a) Trường hợp là cá nhân:
Ông/bà: …………………………………………………………… Năm sinh:………………..
CMND số: …………………… Ngàycấp ……………….. Nơi cấp …………………………….
Hộ khẩu:…………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………
Điện thoại:………………………………
Là chủ sở hữu tài sản: ……………………………………………………………………………

b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu:

Ông: …………………………………………………………………. Năm sinh:……………..
CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………..
Hộ khẩu:…………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:………………………

Bà: …………………………………………………………………….Năm sinh:…………….
CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……………………………
Hộ khẩu:………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………
Là đồng sở hữu tài sản: ………………………………………………………………………
Các chứng từ sở hữu và tham khảo về tài sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên B gồm có:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

BÊN MUA (BÊN B):

Ông: …………………………………………………………….. Năm sinh:…………………
CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……………………………
Hộ khẩu:………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………
Điện thoại:………………………………………………………………………………………..

Bà: ………………………………………………………………. Năm sinh:…………………
CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………..
Hộ khẩu:…………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………….
Điện thoại:………………………………………………………………………………………
Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán tài sản gắn liền với đất với theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo ........................................................, cụ thể như sau:
.................................................................................. nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:
- Tên người sử dụng đất: ..............................................................................
- Thửa đất số: ...............................................................................................
- Tờ bản đồ số: .............................................................................................
- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)
- Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng: ..................................................................................... m2
+ Sử dụng chung: ................................................................................... m2
- Mục đích sử dụng:........................................................................................
- Thời hạn sử dụng:........................................................................................
- Nguồn gốc sử dụng:.....................................................................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có) ........................................................................
....................................................................................................................................................
Giấy tờ về quyền sử dụng đất có: ..............................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

ĐIỀU 2: GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá mua bán tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ...................................................
VNĐ (Bằng chữ: ..................................................................................... đồng Việt Nam).
2.2. Phương thức thanh toán: .......................................................................................................
2.3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mời các bạn xem tiếp điều 3, điều 4, điều 5,.. của hợp đồng này trong bài viết Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất. Các bạn có thể đọc trực tiếp trên website hoặc đăng nhập để tải về máy dùng làm tư liệu tham khảo khi cần thiết.


 

 

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2