intTypePromotion=1

MẪU TỜ KHAI SỬA CHỬA SAI SÓT TRONG NỘI DUNG SỔ HỘ TỊCH (Dùng cho trường hợp yếu tố nước ngoài)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
2
download

MẪU TỜ KHAI SỬA CHỬA SAI SÓT TRONG NỘI DUNG SỔ HỘ TỊCH (Dùng cho trường hợp yếu tố nước ngoài)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ khai sửa chửa sai sót trong nội dung sổ hộ tịch (dùng cho trường hợp yếu tố nước ngoài)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU TỜ KHAI SỬA CHỬA SAI SÓT TRONG NỘI DUNG SỔ HỘ TỊCH (Dùng cho trường hợp yếu tố nước ngoài)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc TỜ KHAI SỬA CHỬA SAI SÓT TRONG NỘI DUNG SỔ HỘ TỊCH (Dùng cho trường hợp yếu tố nước ngoài) Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước. Họ và tên: ................................ ................................ ................................ .................... Ngày, tháng, năm sinh: ................................ ................................ ................................ Dân tộc:…………………………………Quốc tịch:................................ ..................... Nơi thường trú: ................................ ................................ ................................ ............ ................................ ................................ ................................ ................................ .... Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế(1) ................................ ................................ ............. Số:………………, cấp tại:…………………, ngày ……tháng……năm ...................... Nội dung sửa chữa: ................................ ................................ ................................ ......
  2. ................................ ................................ ................................ ................................ .... ................................ ................................ ................................ ................................ .... Lý do sửa chữa: ................................ ................................ ................................ ........... ................................ ................................ ................................ ................................ .... ................................ ................................ ................................ ................................ .... Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. Đề nghị Sở Tư pháp xem xét, đăng ký. …………….,ngày……..tháng…….năm…… Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Chú thích: (1) Ghi rõ loại giấy tờ hợp lệ thay thế (Giấy thông hành….).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2