intTypePromotion=1

Miễn thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hiệp quốc tại Việt Nam

Chia sẻ: Phi Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
125
lượt xem
16
download

Miễn thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hiệp quốc tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện:  Văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam lập hồ sơ, nộp danh sách nhân viên Việt Nam được văn phòng tuyển dụng thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục đính kèm Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/3/2009 cho Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi văn phòng đóng trụ sở chậm nhất là ngày 30/5/2009.  Trường hợp các văn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Miễn thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hiệp quốc tại Việt Nam

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Miễn thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hiệp quốc tại Việt Nam - Trình tự thực hiện: + Văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam lập hồ sơ, nộp danh sách nhân viên Việt Nam được văn phòng tuyển dụng thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục đính kèm Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/3/2009 cho Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi văn phòng đóng trụ sở chậm nhất là ngày 30/5/2009. + Trường hợp các văn phòng có thay đổi về nhân viên theo hợp đồng như tuyển dụng mới hoặc chấm dứt hợp đồng thì phải nộp danh sách thay đổi nhân sự cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng có phát sinh thay đổi. - Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục thuế nơi văn phòng đóng trụ sở hoặc qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Bản phụ lục của văn phòng đại diện gửi cơ quan thuế xác nhận danh sách các cá nhân làm việc tại văn phòng đại diện được miễn thuế TNCN, ban hành kèm theo Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/3/2009 Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế nơi văn phòng đại diện đóng trụ sở + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế nơi văn phòng đại diện đóng trụ sở - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): + Bản phụ lục của văn phòng đại diện gửi cơ quan thuế xác nhận danh sách các cá nhân làm việc tại văn phòng đại diện được miễn thuế TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/3/2009). - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
  2. - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 + Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 + Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/3/2009 PHỤ LỤC (Ban hành kèm theo Thông tư số 57.../2009/TT-BTC ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính) VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ................................................................... Số: ..........., ngày.............tháng.........năm............. Kính gửi: Cục thuế tỉnh, thành phố....... Thực hiện theo qui định tại Thông tư số ....../2009/TT-BTC ngày ..../..../2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam; Tên văn phòng đại diện của tổ chức.................................................................... Xác nhận các cá nhân theo danh sách sau làm việc tại ................................. được miễn thuế thu nhập cá nhân: Họ và tên Chức vụ Mã số thuế/ Thu nhập Thời gian hợp đồng STT Số CMND được miễn thuế (từ.... đến....) 1 2 3 4 5 6 7 8 .... Nơi nhận: TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC .... - Như trên Ký, đóng dấu (ghi rõ họ tên, chức vụ) - Lưu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2