intTypePromotion=1

Mô hình phát hiện nhóm người học có cách học tương đồng - áp dụng trong học tiếng Nhật trực tuyến

Chia sẻ: Tony Tony | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
29
lượt xem
0
download

Mô hình phát hiện nhóm người học có cách học tương đồng - áp dụng trong học tiếng Nhật trực tuyến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo này chú trọng phát triển hệ thống học tập trực tuyến và tiến hành nghiên cứu phân tích các nhóm học tập ngoại ngữ mà trong mỗi nhóm người học phù hợp với cách học tập như nhau. Kết quả thực nghiệm cho thấy mỗi nhóm học tập khác nhau phù hợp với từng cách học khác nhau. Nghiên cứu đã chỉ ra cách học được sử dụng trong giảng dạy ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình phát hiện nhóm người học có cách học tương đồng - áp dụng trong học tiếng Nhật trực tuyến

80<br /> <br /> Nguyễn Thị Ngọc Liên, Phạm Minh Tuấn<br /> <br /> MÔ HÌNH PHÁT HIỆN NHÓM NGƯỜI HỌC CÓ CÁCH HỌC TƯƠNG ĐỒNG ÁP DỤNG TRONG HỌC TIẾNG NHẬT TRỰC TUYẾN<br /> DETECTION MODEL FOR SIMILAR LEARNING STYLE GROUPS –<br /> ITS APPLICATION TO ONLINE JAPANESE STUDY<br /> Nguyễn Thị Ngọc Liên1, Phạm Minh Tuấn2<br /> 1<br /> Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; ngocliensuika@gmail.com<br /> 2<br /> Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng; pmtuan@dut.udn.vn<br /> Tóm tắt - Học tập tiếng Nhật nói riêng cũng như các ngoại ngữ khác<br /> tại Việt Nam nói chung là một nhu cầu nhằm giao lưu văn hóa, kinh<br /> tế, chính trị với các nước trên thế giới cũng như Nhật Bản. Tuy nhiên,<br /> việc học tập ngoại ngữ thường trở ngại vì có quá nhiều phương pháp<br /> hay trình tự học tập khác nhau, dẫn tới người học không biết cách<br /> nào phù hợp với bản thân. Bài báo này chú trọng phát triển hệ thống<br /> học tập trực tuyến và tiến hành nghiên cứu phân tích các nhóm học<br /> tập ngoại ngữ mà trong mỗi nhóm người học phù hợp với cách học<br /> tập như nhau. Kết quả thực nghiệm cho thấy mỗi nhóm học tập khác<br /> nhau phù hợp với từng cách học khác nhau. Nghiên cứu đã chỉ ra<br /> cách học được sử dụng trong giảng dạy ở Trường Đại học Ngoại<br /> ngữ - Đại học Đà Nẵng tuy phù hợp với số đông nhưng không phải<br /> phù hợp với tất cả người học. Đây là tiền đề cho việc ứng dụng và<br /> phát triển hệ thống học tập tiếng Nhật sau này.<br /> <br /> Abstract - Learning a foreign language including Japanese in<br /> Vietnam is a necessity for cultural, economic and political<br /> exchanges with other countries in the world. However, learning<br /> foreign languages is often hindered because there are too many<br /> different methods or learning sequences, causing learners not to<br /> know which one is suitable for each of them. This paper focuses<br /> on the development of online learning systems, researches and<br /> analyzes foreign language learning groups in which each learner<br /> fits in the same way of learning. Experimental results show that<br /> different learning groups fit different learning styles. Research has<br /> shown that the teaching style used in foreign language universities<br /> is appropriate for the majority but not for all learners. This research<br /> is the foundation for the application and development of the<br /> Japanese language learning system.<br /> <br /> Từ khóa - phân tích nhóm; đồ thị Dendrogram; ma trận tương<br /> quan; học tập trực tuyến; học tiếng Nhật<br /> <br /> Key words - clustering analysis; Dendrogram; correlation matrix;<br /> online learning; Japanese learning<br /> <br /> 1. Đặt vấn đề<br /> Học ngoại ngữ là nhu cầu thiết yếu để con người trên thế<br /> giới có thể kết nối với nhau nhằm trao đổi tri thức, kinh tế và<br /> văn hóa. Học ngoại ngữ có thể diễn ra bằng nhiều cách thức<br /> khác nhau. Việc tự học giúp người học không tốn chi phí đào<br /> tạo nhưng thường không đạt được hiệu quả cao. Trong khi<br /> đó, dù tốn chi phí đào tạo thông qua trường lớp nhưng những<br /> giáo viên có kinh nghiệm sẽ giúp cho người học tiếp thu<br /> ngôn ngữ nhanh hơn. Tuy nhiên, mỗi người học có một cách<br /> cảm nhận ngôn ngữ khác nhau nên hiệu quả học tập sẽ phụ<br /> thuộc vào cách dạy của giáo viên đối với từng người học<br /> khác nhau. Trong bài báo này, tác giả chú trọng và phân tích<br /> phát hiện các nhóm học tập có xu hướng học ngoại ngữ tiếng<br /> Nhật tương đồng nhằm xây dựng chương trình học trực<br /> tuyến phù hợp với từng nhóm người.<br /> Các chương trình học trực tuyến tiếng Nhật hiện có chủ<br /> yếu được thiết kế bài học theo một trình tự bài học cố định,<br /> hoặc cho phép người học tự do học theo sở thích của bản<br /> thân [1], [2]. Để thu hút được số lượng người học, các<br /> chuyên gia xây dựng hệ thống bài học bằng cách nghiên<br /> cứu phương pháp học tập dễ tiếp thu nhất của đại đa số rồi<br /> cố định phương pháp học tập trong hệ thống. Chính vì thế,<br /> đối với nhóm người có phương pháp học không phù hợp<br /> với cách học với số đông sẽ khó có thể phù hợp với phương<br /> pháp đã thiết kế cố định này.<br /> Chính vì vậy, việc nghiên cứu phương pháp học tập phù<br /> hơp với nhóm người học không phù hợp với cách học của<br /> số đông là một nhu cầu cấp thiết được đặt ra. Bài báo này<br /> tiến hành xây dựng hệ thống học tập trực tuyến với nhiều<br /> trình tự học tập khác nhau, nhằm phân tích và phát hiện các<br /> nhóm có phương pháp học tập khác nhau. Từ đó đánh giá<br /> và đưa ra tư vấn cho người học nên lựa chọn phương pháp<br /> <br /> học tập nào cho phù hợp.<br /> Bài báo này trình bày tổng quan các mô hình học tập<br /> trực tuyến trước đây ở Mục 2. Sau đó, xây dựng phương<br /> pháp phát hiện nhóm người có cách học phù hợp tương<br /> đồng ở Mục 3. Tiếp theo, bài báo trình bày kết quả thực<br /> nghiệm ở Mục 4 và cho thấy phát hiện nhiều nhóm học tập<br /> có trình tự học tập khác nhau. Mục 5 trình bày kết luận và<br /> hướng phát triển của bài báo.<br /> 2. Mô hình học tập trực tuyến<br /> Học tập trực tuyến hay còn gọi online learning là xu thế<br /> học tập đã và đang phổ biến ở nhiều quốc gia có nền giáo<br /> dục phát triển trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản.<br /> Hiện nay nhiều tác giả đã có nghiên cứu và đưa những quan<br /> điểm về mô hình học tập trực tuyến như: Greg Kearsley<br /> (1997), Carliner (1998), Mohamed Ally (2004). Các quan<br /> điểm này thường chủ yếu tập trung vào những yếu tố công<br /> nghệ để truy cập tư liệu học và chương trình học tập trực<br /> tuyến mang tính linh động rất cao về thời gian và không<br /> gian. Đối với ngôn ngữ Nhật Bản, mô hình do tác giả Chiba<br /> (2016) đã nghiên cứu với mục đích xây dựng chương trình<br /> học tập tiếng Nhật trực tuyến nhằm giúp người học có thể<br /> tự học tập một cách vui vẻ, thoải mái. Đối với mô hình này,<br /> học tập không phải là nghĩa vụ mà để đáp ứng sự thỏa mãn,<br /> tò mò, chính người học tự tìm hiểu ngôn ngữ Nhật, văn hóa<br /> Nhật Bản. Một số tác giả khác như Takeda (2017),<br /> Mizumoto (2006) đã nghiên cứu, phân tích và đưa ra những<br /> giả thuyết khá đầy đủ mà người học yêu cầu, đó là học<br /> những điều phù hợp với cuộc sống, học vững kiến thức khi<br /> tham gia chương trình học tập trực tuyến, trong đó nhấn<br /> mạnh yếu tố quản lý tiến trình học tập, mà không đề cập<br /> đến khía cạnh cung cấp được hệ thống học tập tiếng Nhật<br /> <br /> ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 7(128).2018<br /> <br /> nào tự động cung cấp cho người học trình tự học tập phù<br /> hợp theo nhu cầu và năng lực của người học.<br /> Tại Việt Nam, học tập trực tuyến cũng mới chỉ được<br /> người học dần bắt đầu quan tâm. Trong các phương pháp<br /> học tập hiện nay của người học thì học tập trực tuyến cũng<br /> được xem là một trong những cách học cần được phát triển<br /> và lan rộng đến tất cả người học nhằm nâng cao năng lực<br /> cũng như phát triển khả năng tự học của bản thân [8], nhất<br /> là những người đang theo học tiếng Nhật. Đối tượng khảo<br /> sát lần này là sinh viên năm 1 và năm 2 chuyên ngành tiếng<br /> Nhật về mức độ thường xuyên học tiếng Nhật trực tuyến<br /> tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, thì câu<br /> trả lời của sinh viên năm 1 là 30% và sinh viên năm 2 là<br /> 26%. Kết quả này cho thấy tỉ lệ rất thấp, người học chưa<br /> thật sự quan tâm đến việc học trực tuyến. Nguyên nhân có<br /> thể kể tới cho việc ít quan tâm đối với học tập trực tuyến<br /> của sinh viên học tiếng Nhật đó là chưa có một chương<br /> trình học tập trực tuyến nào tại Việt Nam cung cấp cho<br /> người học một bài học phù hợp với năng lực.<br /> 3. Phương pháp đề xuất<br /> 3.1. Phương pháp phát hiện nhóm người có cách học<br /> phù hợp tương đồng<br /> Nghiên cứu này đề xuất phương pháp phát hiện các<br /> nhóm học tập tương đồng sử dụng phương pháp phân tích<br /> nhóm (clustering analysis) [9, 10]. Để xác định các nhóm<br /> tương đồng này, nghiên cứu tiến hành phân tích và giải<br /> quyết bài toán sau. Cho lịch sử học tập của n người học.<br /> Người học thứ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2