MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

Chia sẻ: Nguyenthu Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
244
lượt xem
66
download

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Làm cho học sinh hiểu sâu sắc hơn về kiến thức cơ bản về tập xác định của hàm số, tiính chẵn lẻ của hs, sự biến thiên của hs. Kỹ năng: Tăng cường rèn luyện kỹ năng tìm tập xác định của hàm số, xét tiính chẵn lẻ của hs, xét sự biến thiên của hs. Tư duy: Tích cực hoạt động, trả lời câu hỏi. Biết quan sát và phán đoán chính xác hướng làm một bài toán Thái độ: Làm cho HS hứng thỳ trong học tập mụn Toỏn. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

  1. Gi¸o ¸n d¹y ngoµi giê 10 GV: NguyÔn Thu Hµ - THPT Th¸c Bµ Ngày soạn: 27.9.08 TIẾT 17-20 : MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ Ngày dạy: 1.10.08 KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ I. MỤC TIấU Kiến thức: Làm cho học sinh hiểu sâu sắc hơn về kiến thức cơ bản về tập xác định của hàm số, tiính chẵn lẻ của hs, sự biến thiên của hs. Kỹ năng: Tăng cường rèn luyện kỹ năng tìm tập xác định của hàm số, xét tiính chẵn lẻ của hs, xét sự biến thiên của hs. Tư duy: Tích cực hoạt động, trả lời câu hỏi. Biết quan sát và phán đoán chính xác hướng làm một bài toán Thái độ: Làm cho HS hứng thỳ trong học tập mụn Toỏn. II. CHUẨN BỊ -GV: Giỏo ỏn, cỏc bài tập -HS: ễn tập kiến thức cũ, làm bài tập trước khi đến lớp. - Phương pháp: Luyện tập, hoạt động theo nhóm III.ỔN ĐỊNH Sĩ số: IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1
  2. Hoạt động T Hoạt động của của học Nội dung cần đạt G giáo viên d¹y ngoµi giê 10 Gi¸o ¸n GV: NguyÔn Thu Hµ - THPT Th¸c Bµ sinh Phương phỏp I : Đặt ẩn phụ 1 x 2 + 3x + 12 = x 2 + 3x (1) ĐK: x 2 + 3x ≥ 0 (* ) Đặt x 2 + 3x + 12 = y ( y ≥ 0) Ta cú Phương trỡnh Yêu cầu học sinh y = 4 Tháa m· n y 2 − 12 = y ⇔ y 2 − y − 12 = 0 ⇔ (y − 4)(y + 3) = 0 ⇔  y = −3 L o¹ i nhắc lại kiến Thảo luận x = 1 ⇒ x 2 + 3x + 12 = 4 ⇔ x 2 + 3x + 12 = 16 ⇔ x 2 + 3x − 4 = 0 ⇔ (x − 1)(x + 4) = 0 ⇔  thức cơ bản theo nhóm x = −4 Thay vào (*) ta thấy thỏa món ⇒ tập nghiệm S = { − 4,1} Chú ý: 2 6 ( x − 2) ( x − 32) = x 2 − 34x + 48 (ĐK : ( x − 2) ( x − 32) ≥ 0 (* ) ) + Hàm đa thức ⇔ 6 x 2 − 34x + 64 = x 2 − 34x + 48 Tập xác định là R Đặt x 2 − 34x + 64 = y (y ≥ 0)  y = 8 Tháa m· n + Hàm dạng : Thảo luận ⇒ y 2 + 16 = 6y ⇔ y 2 − 6y + 16 = 0 ⇔ ( y − 8) ( y + 2) = 0 ⇔  y = −2 L o¹ i rồi đưa ra x = 0 ⇒ x 2 − 34x + 64 = 8 ⇔ x 2 − 34x + 64 = 64 ⇔ x ( x − 34) = 0 ⇔  P( x)  x = 34 y= kết quả Q( x) Thay vào (*) thỏa món ⇒ tập nghiệm của Phương trỡnh S = { 0, 34} ĐK: Q( x) ≠ 0 3 x ( x − 3) = 6 − x 2 − 3x Đk : x ( x − 3) ≥ 0 (* ) Đặt x ( x − 3) = y ( y ≥ 0) + Hàm dạng :  y = − 3 ( L o¹ i ) ⇒ Phương trỡnh : − y 2 + 6 = y ⇔ y 2 + y − 6 = 0 ⇔ ( y + 3) ( y − 2) = 0 ⇔  y = 2 k P ( x), k ∈ N  y = 2 (Tháa m· n) x = 4 ⇒ x ( x − 3) = 2 ⇔ x 2 − 3x = 4 ⇔ ( x − 4) ( x + 1) = 0 ⇔  Thỏa món (*) ĐK: P( x) ≥ 0 x = −1 ⇒ tập nghiệm của phương trỡnh S = { − 1, 4} 4 x 2 − x − x 2 − x − 13 = 7 ĐK : x 2 − x − 13 ≥ 0 2 ⇔ x − x − 13 − x − x − 13 + 6 = 0 2 2 YC hs làm bài 1 Đặt x 2 − x − 13 = y (y ≥ 0)
  3. Gi¸o ¸n d¹y ngoµi giê 10 GV: NguyÔn Thu Hµ - THPT Th¸c Bµ V. củng cố: Khắc sâu kiến thức cho học , Định hướng cho học sinh học ôn 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản