intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định số 04/NĐ-CP

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

85
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 04/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Than Uyên để thành lập huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 04/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 04/N -CP Hà N i, ngày 30 tháng 10 năm 2008 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N THAN UYÊN THÀNH L P HUY N TÂN UYÊN, T NH LAI CHÂU CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Lai Châu, NGHN NNH: i u 1. i u ch nh a gi i hành chính huy n Than Uyên thành l p huy n Tân Uyên, t nh Lai Châu như sau: Thành l p huy n Tân Uyên thu c t nh Lai Châu trên cơ s i u ch nh 90.326,75 ha di n tích t nhiên và 42.221 nhân khNu c a huy n Than Uyên (bao g m toàn b di n tích t nhiên và nhân khNu c a các xã: Mư ng Khoa, Phúc Khoa, N m S , N m C n, Thân Thu c, Trung ng, H Mít, P c Ta, Tà Mít và th tr n Tân Uyên). Huy n Tân Uyên có 90.326,75 ha di n tích t nhiên và 42.221 nhân khNu, có 10 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Mư ng Khoa, Phúc Khoa, N m S , N m C n, Thân Thu c, Trung ng, H Mít, P c Ta, Tà Mít và th tr n Tân Uyên. a gi i hành chính huy n Tân Uyên: ông giáp huy n Sa Pa, t nh Lào Cai; Tây giáp huy n Sìn H , t nh Lai Châu; Nam giáp huy n Than Uyên, t nh Lai Châu; B c giáp huy n Tam ư ng, t nh Lai Châu. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Huy n Than Uyên còn l i là 79.680,50 ha di n tích t nhiên và 53.338 nhân khNu, có 12 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Pha Mu, Mư ng Mít, Phúc Than, Mư ng Than, Mư ng Cang, Hua Nà, Tà H a, Ta Gia, Tà Mung, Mư ng Kim, Khoen On và th tr n Than Uyên. a gi i hành chính huy n Than Uyên: ông giáp huy n Sa Pa, huy n Văn Bàn, t nh Lào Cai và huy n Mù Căng Ch i, t nh Yên Bái; Tây giáp huy n Quỳnh Nhai, t nh Sơn La; Nam giáp huy n Mù Căng Ch i, t nh Yên Bái và huy n Mư ng La, t nh Sơn La; B c giáp huy n Tân Uyên, t nh Lai Châu.
  2. T nh Lai Châu có 911.232,45 ha di n tích t nhiên và 342.797 nhân khNu, có 7 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các huy n: Tam ư ng, Phong Th , Sìn H , Mư ng Tè, Than Uyên, Tân Uyên và th xã Lai Châu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Lai Châu và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2