intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngôn ngữ lập trình - Lập trình song song

Chia sẻ: Phạm Thành Hưng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

515
lượt xem
120
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, để giải quyết các bài toán lớn người ta thường nghĩ đến việc sử dụng các siêu máy tính hoặc việc kết hợp nhiều máy tính với nhau để tính toán. Tuy nhiên, với phương pháp lập trình cổ điển thì không thể nào phát triển được chương trình có thể tận dụng được sức mạnh của các hệ thống đó. Đó chính là lý do lập trình song song ra đời. Lập trình song song là một công việc rất phức tạp so với lập trình tuần tự thông thường, người phát triển phải thực hiện một quá...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngôn ngữ lập trình - Lập trình song song

 1. Add your company slogan Trường Đại học Cửu Long Khoa Công Nghệ Thông Tin Đề tài LOGO
 2. Add your company slogan LOGO Slide 2
 3. Add your company slogan LOGO Slide 3
 4. Add your company slogan “Số lượng transistor trên mỗi đơn vị inch vuông sẽ tăng lên gấp đôi sau mỗi năm.” Gordon Moore (1929) Nguồn: Internet LOGO Slide 4
 5. Add your company slogan Nguồn: www.developers.net LOGO Slide 5
 6. Add your company slogan Đa nhiệm trong hệ thống đơn lõi LOGO Slide 6
 7. Add your company slogan Đa luồng trong hệ thống đa lõi LOGO Slide 7
 8. Add your company slogan (Parallel Computing) Là chia công việc ra thành các phần nhỏ và thực hiện đồng thời bởi một hệ thống gồm nhiều máy tính kết nối với nhau (Multi-Computer)hoặc nhiều bộ vi xử lý (Multi-Processor) hay bộ vi xử lý đa nhân (Multi-Core). Parallel Programing Là việc lập trình để tách ra các công việc nhỏ và sắp xếp để xử lý song song. LOGO Slide 8
 9. Add your company slogan p: số lượng CPU. T1: thời gian thực thi thuật toán tuần tự. Tp: thời gian thực thi thuật toán song song. Sp: Tốc độ xử lý. Ep: hiệu quả thực hiện phép toán song song so với tuần tự. LOGO Slide 9
 10. Add your company slogan Sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của các dòng chip đa lõi (Multi-Core) tạo cơ hội cho sự ra đời của tính toán và lập trình song song. LOGO Slide 10
 11. Add your company slogan LOGO Slide 11
 12. Add your company slogan  Tiến trình là một chương trình đang chạy: - Bộ nhớ được cấp phát bởi hệ điều hành. - Thường không có sự chia sẻ bộ nhớ giữa các tiến trình với nhau.  Ví dụ: LOGO Slide 12
 13. Add your company slogan  Tiểu trình là một dòng điều khiển tuần tự: - Chạy trong không gian bộ nhớ của tiến trình. - Nó có bộ đếm chương trình (program counter) và ngăn xếp(stack frame) riêng. Ví dụ: Trong chương trình WINWORD.exe có các luồng: luồng ghi nhận nhập kí tự, luồng kiểm tra chính tả, luồng hiển thị lên màn hình, luồng quản lý giao diện… LOGO Slide 13
 14. Add your company slogan LOGO Slide 14
 15. Add your company slogan  Born - Mới được tạo ra.  Ready (Runnable) - Sẵn sàng thực thi.  Running - Đang thực thi.  Dead - Bị hệ thống đánh dấu loại bỏ.  Blocked - Không cho phép xử lý.  Sleeping - Khi phương thức Sleep được gọi.  Waiting - Trạng thái ngừng để chờ. LOGO Slide 15
 16. Add your company slogan LOGO Slide 16
 17. Add your company slogan Multi-Computer: nhiều máy tính được kết nối với nhau để cùng xử lý một chương trình. Mô hình Multi-Computer. LOGO Slide 17
 18. Add your company slogan Multi-Processor/Multi-Core: Nhiều bộ vi xử lý trong cùng một máy tính hoặc một bộ vi xử lý gồm nhiều CPU. Mô hình Multi-Processor. Mô hình Multi-Core. LOGO Slide 18
 19. Add your company slogan Hệ thống lai: Kết hợp giữa hai hệ thống trên. Dùng để tạo nên một hệ thống tính toán khổng lồ và phức tạp. Mô hình hệ thống lai. LOGO Slide 19
 20. Add your company slogan  Lập trình song song trên Java.  Lập trình song song trên C#.NET.  Một số ngôn ngữ có thư viện hàm hỗ trợ song song như C/C++, FORTRAN, Python, Ada… cần cài đặt trình biên dịch song song: OpenMP, MPI, MPICH, PyMPI… LOGO Slide 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2