PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
157
lượt xem
15
download

PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

  1. PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nêu được phản ứng nhiệt hạch là gì. - Giải thích được (một cách định tính) phản ứng nhiệt hạch là phản ứng toả năng lượng. - Nêu được các điều kiện để tạo ra phản ứng nhiệt hạch. - Nêu được những ưu việt của năng lượng nhiệt hạch. II.HOẠT ĐỘNG 1.Tìm hiểu cơ chế của phản ứng tổng hợp hạt nhân GV HS Kiến thức cơ bản I. Cơ chế của phản ứng tổng hợp hạt nhân - Y/c Hs đọc Sgk và cho biết phản - Học sinh đọc Sgk và trả lời. 1. Phản ứng tổng hợp hạt ứng tổng hợp hạt nhân là gì? nhân là gì? - Thường chỉ xét các hạt nhân có A ≤ - Là quá trình trong đó hai 10. hay nhiều hạt nhân nhẹ - Làm thế nào để tính năng lượng toả ΔE = (m H + m H − m He − m n )c 2 3 4 1 2 hợp lại thành một hạt nhân ra trong phản ứng trên? 1 1 2 2 0 nặng hơn. = 0,01879uc 2 = 0,01879.931,5 = 17,5MeV 1 H + 1 H → 2 He + 01 n 3 4 Phản ứng trên toả năng lượng: Qtoả = 17,6MeV - Y/c HS đọc Sgk và cho biết điều - HS đọc Sgk và trả lời câu 2. Điều kiện thực hiện kiện thực hiện phản ứng tổng hợp hạt hỏi. - Nhiệt độ đến cỡ trăm nhân. triệu độ. - Phản ứng tổng hợp hạt nhân còn có - Mật độ hạt nhân trong tên là phản ứng nhiệt hạch (nhiệt: plasma (n) phải đủ lớn. nóng; hạch: hạt nhân). - Thời gian duy trì trạng thái plasma (τ) phải đủ lớn. s nτ ≥ (1014 ÷ 1016 ) 3 cm 2.Tìm hiểu về năng lượng tổng hợp hạt nhân GV HS Kiến thức cơ bản II. Năng lượng tổng hợp hạt nhân - Thực tế trong phản ứng tổng hợp hạt - HS ghi nhận về năng lượng - Năng lượng toả ra bởi nhân,người ta chủ yếu quan tâm đến tổng hợp hạt nhân và các phản các phản ứng tổng hợp hạt phản ứng trong đó các hạt nhân hiđrô ứng tổng hợp nên Hêli. nhân được gọi là năng tổng hợp thành hạt nhân Hêli. lượng tổng hợp hạt nhân. - Thực tế chỉ quan tâm đến phản ứng tổng hợp nên hêli 1 1 H + 1 H → 23 H e 2 1 3 4 - Các phép tính cho thấy năng lượng - HS ghi nhận năng lượng 1 H + 1 H → 2 He 2 2 4 toả ra khi tổng hợp 1g He gấp 10 lần khổng lồ toả ra trong phản 1 H + 1 H → 2 He năng lượng toả ra khi phân hạch 1g ứng tổng hợp Hêli. 2 H + 1 H → 2 He + 01 n 3 4 1 U, gấp 200 triệu lần năng lượng toả ra khi đốt 1g cacbon. 2 1 H + 3 Li → 2( 2 He ) 6 4 3.Tìm hiểu về phản ứng tổng hợp hạt nhân trên các sao trong vũ trụ GV HS Kiến thức cơ bản III. Phản ứng tổng hợp - Y/c HS đọc Sgk để tìm hiểu nguồn - HS đọc Sgk để tìm hiểu. hạt nhân trên các sao Trang 1/2
  2. gốc năng lượng của các sao trong vũ trong vũ trụ trụ. - Năng lượng phát ra từ - Trong tiến trình phát triển của 1 sao Mặt Trời và từ hầu hết các có nhiều quá trình tổng hợp hạt nhân sao trong vũ trụ đều có xảy ra → vượt trội nhất là quá trình nguồn gốc là năng lượng tổng hợp Heli từ hiđrô (một nguyên tổng hợp hạt nhân. tố có hầu hết ở các sao trong vũ trụ). - Quá trình tổng hợp Heli từ hiđrô: 4 1 H → 2 He + 2 1 e + 2 00ν + 2 γ 1 4 0 Phản ứng trên xảy ra ở 30 triệu độ, năng lượng toả ra là 26,7MeV. 4. Tìm hiểu về phản ứng tổng hợp hạt nhân trên Trái Đất GV HS Kiến thức cơ bản IV. Phản ứng tổng hợp - Thông báo về việc gây ra phản ứng - HS ghi nhận những nổ lực hạt nhân trên Trái Đất tổng hợp hạt nhân trên Trái Đất. gây ra phản ứng tổng hợp hạt 1. Con người đã tạo ra nhân. phản ứng tổng hợp hạt nhân khi thử bom H và đang nghiên cứu tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển. - Phản ứng tổng hợp hạt nhân khi thử 2. Phản ứng tổng hợp hạt bom H → năng lượng toả ra quá lớn nhân có điều khiển → không thể sử dụng → nghiên cứu - Hiện nay đã sử dụng đến những phản ứng tổng hợp có điều phản ứng 2 khiển, trong đó năng lượng toả ra ổn 1 H + 1 H → 2 He + 01 n 3 4 định hơn. + 17, 6 MeV - HS đọc Sgk để tìm hiểu. - Cần tiến hành 2 việc: - Y/c HS đọc Sgk để nắm các cách a. Đưa vận tốc các hạt lên tiến hành trong từng việc. rất lớn b. “Giam hãm” các hạt nhân đó trong một phạm vi nhỏ hẹp để chúng có thể gặp nhau. - HS đọc Sgk để tìm hiểu 3. Ưu việt của năng lượng - Việc tiến hành các phản ứng tổng những ưu việc của phản ứng tổng hợp hạt nhân hợp hạt nhân có điều khiển gặp rất tổng hợp hạt nhân. - So với năng lượng phân nhiều khó khăn do hạn chế về kỹ hạch, năng lượng tổng hợp thuật → vẫn đeo đuổi → có những ưu hạt nhân ưu việt hơn: việc gì? a. Nhiên liệu dồi dào. b. Ưu việt về tác dụng đối với môi trường. Trang 2/2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản