intTypePromotion=1
ADSENSE

Phụ kiện cho máy ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

154
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luôn bảo vệ máy ảnh của bạn với túi đựng máy. Hãy sử dụng nó như quần áo bảo hộ lao động chống lại thời tiết, các tác động bên ngoài khi đem máy theo và trong mọi hoạt động. Có thể mua túi đựng máy tại các cửa hàng phụ kiện máy ảnh, cửa hàng bán lẻ dụng cụ hoặc trên các trang web bán hàng trực tuyến. Khi mua nên chọn loại túi đủ lớn để đựng hết tất cả phụ kiện máy ảnh bạn đang có. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phụ kiện cho máy ảnh

  1. Ph ki n cho máy nh
  2. V i máy nh k thu t s high-end, ph ki n i kèm là r t quan tr ng, nó s h tr nhi u trong vi c “tác nghi p” c a ngư i c m máy. Dư i ây là m t s “tr th c l c” giúp b n l y ư c các b c nh có ch t lư ng. 1. Bao ng máy Luôn b o v máy nh c a b n v i túi ng máy. Hãy s d ng nó như qu n áo b o h lao ng ch ng l i th i ti t, các tác ng bên ngoài khi em máy theo và trong m i ho t ng. Có th mua túi ng máy t i các c a hàng ph ki n máy nh, c a hàng bán l d ng c ho c trên các trang web bán hàng tr c tuy n. Khi mua nên ch n lo i túi l n ng h t t t c ph ki n máy nh b n ang có. Lo i túi to, nhi u ngăn, ch a các ph ki n
  3. 2. Chân máy nh H u h t các máy nh k thu t s u thi t k nơi g n chân máy nh. Lo i máy ng kính phóng i cao hay máy nh chuyên nghi p DSLR thư ng bán kèm theo ph ki n này, giúp ngư i dùng luôn có chân máy nh phù h p v i lo i máy ang s d ng. t máy lên chân máy nh m t cách ch c ch n an toàn và ch p. 3. èn flash Nhi u máy nh s hi n nay luôn có tính năng cho phép g n thêm èn flash ngoài vào máy. èn flash là s lưa ch n tuy t v i, nó h tr t t hơn kh năng ch p nh trong nh ng i u ki n h n ch ánh sáng. èn flash
  4. 4. Thi t b lưu tr ngoài Trong trư ng h p b n “săn lùng” ư c quá nhi u nh, b nh c a máy không cho phép lưu hình nh n a, b n s c n m t thi t b lưu tr ngoài ch t lư ng, g m th nh ngoài, u c th nh . S d ng chúng sao chép các hình nh t máy nh ra máy tính, c ng ngoài. 5. ng kính phóng i B n có th mua ng kính góc r ng ho c xa m r ng kh năng l y các b c nh m i góc có th . Có r t nhi u ng kính c a các nhà s n xu t khác nhau, b n có th tho i mái tìm ch n cho mình m t ng kính thích h p. Lo i ph ki n này cũng không khó s d ng, ch c n xoay vít, g n vào ư ng xoáy, và b t u ch p. Lưu ý nh là c n ch n lo i ng kính có kích thư c phù h p v i ng kính máy nh ang s d ng. Ph ki n máy nh không th thi u cho mùa du l ch - Vào mùa du l ch, ngư i tiêu dùng không ch quan tâm n m u mã ch ng lo i máy nh, nhu c u v ph ki n máy nh cũng khá quan tr ng. Cùng i m qua m t s ph ki n không th thi u cho mùa hè năm nay.
  5. Balo, túi ng máy nh Hi n nay các lo i m u mã balo, túi ng máy nh ang ư c bày bán nhi u nh t là c a các hãng như Lowerprom Crumpler, Paull, Aerfeis,… Tuy nhiên, trên th trư ng v n t n t i m t lư ng l n túi nhái các hãng tên tu i v i giá thành chênh l ch khá nhi u, ch b ng 1/2 giá so v i hàng chính hãng. Anh Hi u, ch c a hàng DG Cameras cho bi t, a s ngư i dùng quan tâm n nh ng m u túi x n, chính hãng, nhưng s ông thư ng mua nh ng balo, túi ư c s n xu t t i t i ài Loan, Thư ng H i và H ng Kông. Nh ng m u s n ph m làm nhái s n xu t trong nư c ch t lư ng kém hơn nhưng v n ư c khá nhi u ngư i dùng l a ch n vì có m c giá th p. Anh Hi u cũng cho bi t Lowerpro chính hãng là m u balo ư c c a hàng anh tiêu th nhi u nh t t u hè 2010 v i m c giá t 90$ n 140$. Ngoài ra, nh ng m u túi nh như Paull cũng ư c nh ng ngư i m i chơi nh mua vì kích thư c nh g n, phù h p v i lư ng thi t b ban uc ah và giá h p lý, ch t 500.000VN n 900.000 VN . c bi t nh ng m u túi và balo c a Crumpler r t ư c các b n tr ưa chu ng nh thi t k tr trung, màu s c tươi t n, th i trang nhưng v n ch c ch n. Các m u balo, túi c a Crumpler có m c giá khá d ch u, ch t 400.000 VN n 1.500.000 VN . Ngoài ra, m u túi m i c a Aerfeis cũng ư c nh ng ngư i dùng trung niên ch n l a do có thi t k ơn gi n, ch t lư ng t t và ch t li u túi trông khá sang. Tripod, monopod
  6. Các hãng s n xu t Tripod h t s c a d ng v i nh ng tên tu i như: Malfrotto, Benro, Victoria,… Tuy nhiên, t i Vi t Nam, tripod c a Benro và Victory ư c tiêu th nhi u và n nh nh vào ch t lư ng t t, thi t k g n nh và giá thành h p lý. Nh ng chân máy cao c p c a các hãng như Malfrotto thư ng ư c m t s ít ngư i dùng chuyên nghi p và có i u ki n t mua t i nư c ngoài. i v i các máy du l ch nh và g n, ngư i dùng ch c n mua nh ng chân tripod b ng ch t li u nhôm, nh , nh g n, thu n ti n mang vác khi i du l ch. ôi khi ch c n nh ng tripod ki u Spider-Man giúp ngư i dùng có th t, treo ho c g n máy nh lên b t kỳ âu mà mình mu n. Còn v i các máy nh DSLR to l n và c ng k nh thì ưu tiên u tiên khi ch n tripod/monopod c a ngư i dùng là kh năng ch u ư c tr ng lư ng và kích thư c c a máy. Theo l i anh Hi u, lo i tripod ư c ngư i dùng ưu chu ng hè này là Benro 550EX cùng Ball-head KB03 dành cho nh ng ngư i dùng là phái nam vì có tr ng lư ng khá n ng, nhưng l i có th ch u ư c t ng tr ng lư ng lên t i 14kg. Còn v i ngư i dùng n , h thư ng ch n lo i Benro 350EX và ball-head BH0 g n nh hơn, nhưng ch có th ch u ư c kho ng 8kg cho c ng kính và máy nh. Ngoài ra còn r t nhi u dòng tripod/monopod c a Victory ư c tìm mua tùy theo nhu c u c a ngư i dùng. Tuy nhiên t i m t s c a hàng t i V ng c, nh ng chân máy lo i nh , nh v i m c giá vài trăm nghìn l i ư c nhi u ngư i dùng tìm mua s d ng v i nh ng máy nh compact hay nh ng chi c DSLR dòng bình dân. Filter (Kính l c)
  7. i v i nh ng ngư i dùng s d ng máy nh DSLR và ưa i du l ch thì vi c trang b m t vài chi c filter (kính l c) t o hi u ng khi ch p nh ng b c nh phong c nh là i u không th thi u. H u h t nh ng ngư i dùng tìm mua nh ng m u filter như Filter CPL (circular polarizer) hay Filter GND (Graduated neutral density). Hai lo i filter này giúp ngư i dùng s d ng t o ra nh ng b c nh có tương ph n cao hơn gi a nh ng vùng sáng t i, c bi t phát huy tác d ng khi ch p b u tr i xanh v i nhi u mây tr ng. Filter CPL và GND có giá dao ng t 30$ n 70$ tùy vào kích thư c và tính năng. Ngoài ra, b filter màu c a Hoya cũng r t ư c ưa chu ng t o hi u ng cho nh. S n ph m hiên ang ư c bán v i giá kho ng 65$. M t s ngư i dùng chuyên nghi p cũng tìm mua nh ng m u filter chuyên d ng như filter ND, Filter IR,… ch p nh ng b c nh phơi sáng th i gian dài n tư ng. Giá c c a lo i filter này thư ng khá t, kho ng t 80$-165$ tùy theo m c hi u ng cũng như kích thư c c a filter. Pin và th nh Trong nh ng chuy n i du l ch xa, vi c chu n b s n sàng ngu n năng lư ng d i dào cho máy nh và m t b nh l n ch a h t t t c các b c nh là i u r t quan tr ng. Hi n nay, khi mua m t máy nh PnS hay máy nh DSLR thì ngư i dùng thư ng s ư c t ng kèm th nh , nhưng dung lư ng khá th p, ch t 1-2GB. Do ó, vi c mua thêm th nh tăng dung lư ng lưu tr cũng là m t nhu c u thi t y u.
  8. Ch Tuy t ch c a hàng Minh Tuy t t i V ng c cho bi t th trư ng th nh máy nh r t a d ng, v i nhi u hãng như Transend, Sandisk, Adata... và th m chí là nhi u dòng th nhái c a Tàu. V i m c giá thay i tùy theo tên tu i và ch t lư ng c a hãng cung c p th nh . M c chênh l ch v giá gi a th dung lư ng l n như 8GB so v i 4GB là không nhi u so v i s chênh l ch v giá gi a t c ghi và c c a th . Th SDHC 4GB và 8GB có giá khá bình dân, ch kho ng 320.000 n 550.000 VN . Riêng dòng th CF dành cho các máy DSLR cao c p thì có m c giá t hơn, t 30$ cho n 80$, tùy theo t c c và ghi th . Ngoài ra, trên th trư ng hi n ang có dòng th nh Sandisk t c cao, có h tr thêm v t c khi quay phim HD trên các máy nh cao c p ư c nhi u ngư i dùng ưa chu ng. Th trư ng pin máy nh cũng r t a d ng. V i nh ng máy nh PnS s d ng pin chuyên d ng riêng thì ngư i dùng có th mua thêm pin back-up c a chính hãng v i giá dao ng trong kho ng 300.00 – 500.000 VN . Còn v i nh ng máy nh s d ng pin AA thì có nhi u l a ch n v pin x c (re- charge) v i các hãng như Camellion, Eneloop,.. Pin x c c a Eneloop ư c ngư i dùng tìm mua khá nhi u do dung lư ng cao, tiêu hao pin th p và c bi t n i b t v i b x c có nhi u tính năng như ki m tra pin hay x pin. V i giá 720.000 VN cho c b x c và 4 viên pin Eneloop, ngư i dùng hoàn toàn có th yên tâm cho nh ng chuy n i xa. Pin dành cho các máy nh DSLR cũng r t a d ng, tuy nhiên theo nhi u chuyên gia thì Pisen là hãng "pin for" ư c ưa chu ng do dung lư ng
  9. pin b o m và b n pin khá cao. Bên c nh ó, Pisen cung c p y các lo i Pin cho các dòng máy nh t bán chuyên cho n chuyên nghi p c a các hãng máy nh như Canon, Nikon,… có m c giá khá phù h p, ch t 280.000 n 450.000 VN .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2