intTypePromotion=3

Quang học - Đề 2

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
71
lượt xem
3
download

Quang học - Đề 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quang học - đề 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quang học - Đề 2

  1. Quang h c - Đ 2 Câu h i 1: Cho hai gương ph ng nh đ t hai đ nh c a m t tam giác đ u, và trên đ nh th ba c a tam giác đ t m t ngu n sáng S. Tính góc h p b i hai gương đ m t tia sáng xu t phát t ngu n sau khi ph n x trên hai gương s đi đ n ngu n. A. 900 B. 600 C. 450 D. 300 E. song song A. B. C. D. E. Câu h i 2: A. B. C. D. E.
  2. Câu h i 3: A. B. C. D. E. Câu h i 4: M t gương c u lõm có bán kính 3m. M t v t AB đ t vuông góc v i tr c chính t i đi m A trư c gương 60cm. Hãy xác đ nh v trí, tính ch t c a nh. A. nh o cách gương 100cm B. nh th t cách gương 100cm C. nh o cách gương 85cm D. nh th t cách gương 85cm E. nh o cách gương 60cm A. B. C. D. E. Câu h i 5: Đ t m t v t ph ng nh AB trư c m t gương c u, vuông góc v i tr c chính, cách gương 25cm. Ngư i ta nh n đư c m t nh o l n g p 4 l n v t. Gương đó là
  3. gương gì? Xác đ nh tiêu c c a gương. A. Gương l i, tiêu c 30cm B. Gương lõm, tiêu c 30cm C. Gương l i, tiêu c 33,3cm D. Gương lõm, tiêu c 33,3cm E. Gương l i, tiêu c 50cm A. B. C. D. E. Câu h i 6: M t gương ph ng M1 và gương lõm M2 tiêu c 20cm đ t cách nhau 50cm sao cho tr c chính c a gương c u lõm vuông góc v i gương ph ng và hai m t ph n x quay vào nhau. M t v t AB đ t vuông góc v i tr c chính, bên trong hai gương, cách gương ph ng 20 cm. Xác đ nh v trí, tính ch t, đ phóng đ i c a nh th hai A2B2 cho b i h trong trư ng h p tia sáng t i gương ph ng trư c. A. nh o cách gương lõm 22cm, k = -0,5 B. nh th t cách gương lõm 22cm, k = -0,5 C. nh o cách gương lõm 28cm, k = -0,4 D. nh th t cách gương lõm 28cm, k = -0,4 E. nh o cách gương lõm 30cm, k = -1 A. B. C. D. E. Câu h i 7: M t gương ph ng M1 và gương lõm M2 tiêu c 20cm đ t cách nhau 50cm sao cho tr c chính c a gương c u lõm vuông góc v i gương ph ng và hai m t ph n x quay vào nhau. M t v t AB đ t vuông góc v i tr c chính, bên trong hai gương, cách gương ph ng 20 cm. Xác đ nh v trí, tính ch t, đ phóng đ i c a nh th ba
  4. A3B3 cho b i h trong trư ng h p tia sáng t i gương ph ng trư c. A. nh o cách gương ph ng 22cm, k = -0,4 B. nh th t cách gương ph ng 22cm, k = -0,4 C. nh o cách gương ph ng 28cm, k = -0,5 D. nh th t cách gương ph ng 28cm, k = -0,5 E. nh o cách gương ph ng 30cm, k = -1 A. B. C. D. E. Câu h i 8: M t gương ph ng M1 và gương lõm M2 tiêu c 20cm đ t cách nhau 50cm sao cho tr c chính c a gương c u lõm vuông góc v i gương ph ng và hai m t ph n x quay vào nhau. M t v t AB đ t vuông góc v i tr c chính, bên trong hai gương, cách gương ph ng 20 cm. Xác đ nh v trí, tính ch t, đ phóng đ i c a nh th hai A'2B'2 cho b i h trong trư ng h p tia sáng t i gương lõm trư c. A. nh o cách gương lõm 40cm, k = -2 B. nh th t cách gương lõm 40cm, k = -2 C. nh o cách gương lõm 30cm, k = 2 D. nh th t cách gương lõm 30cm, k = 2 E. nh o cách gương lõm 20cm, k = -1 A. B. C. D. E. Câu h i 9: M t gương ph ng M1 và gương lõm M2 tiêu c 20cm đ t cách nhau 50cm sao cho tr c chính c a gương c u lõm vuông góc v i gương ph ng và hai m t ph n x quay vào nhau. M t v t AB đ t vuông góc v i tr c chính, bên trong hai gương, cách gương ph ng 20 cm. Xác đ nh v trí, tính ch t, đ phóng đ i c a nh th ba
  5. A'3B'3 cho b i h trong trư ng h p tia sáng t i gương lõm trư c. A. nh th t cách gương ph ng 30cm, k = 0,5 B. nh o cách gương ph ng 30cm, k = -0,5 C. nh th t cách gương ph ng 20cm, k = 1 D. nh o cách gương ph ng 20cm, k = -1 E. nh th t cách gương ph ng 10cm, k = 2 A. B. C. D. E. Câu h i 10: M t v t đ t vuông góc v i tr c chính c a m t gương lõm tiêu c 20cm cho nh xa gương hơn v t 40cm. Hãy xác đ nh v trí d c a v t. A. 25cm B. 26,4cm C. 28,3cm D. 30cm E. 42,5cm A. B. C. D. E.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản