Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp trong dạy học Địa lý cấp THCS

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
93
lượt xem
25
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp trong dạy học Địa lý cấp THCS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm "Kinh nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp trong dạy học Địa lý cấp THCS" được thực hiện với mục đích giúp học sinh vận dụng kiến thức của nhiều môn học, nhiều vấn đề khác nhau để giải quyết một vấn đề nào đó trong bài học, góp phần nâng cao kiến thức, tạo ra nhiều phương pháp để học sinh say mê môn học hơn, tạo được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp trong dạy học Địa lý cấp THCS

Kinh nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn Địa lý cấp THCS<br /> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> PHÕNG GD & ĐT KRÔNG ANA<br /> TRƯỜNG THCS BUÔN TRẤP<br /> ----------<br /> <br /> SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> Đề tài:<br /> KINH NGHIỆM DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH<br /> HỢP TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ CẤP THCS<br /> <br /> Họ và tên: Trịnh Thị Thủy – Bùi Thị Dịu<br /> Đơn vị công tác: Trường THCS Buôn Trấp<br /> Trình độ đào tạo: Đại học Sư Phạm<br /> Môn đào tạo: Địa lý<br /> <br /> Buôn Trấp, Tháng 2 năm 2015<br /> MỤC LỤC<br /> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trịnh Thị Thủy+ Bùi Thị Dịu<br /> <br /> Năm học: : 2014-2015<br /> <br /> 1<br /> <br /> Kinh nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn Địa lý cấp THCS<br /> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> STT<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nội dung<br /> I. Phần mở đầu<br /> I.1. Lý do chọn đề tài<br /> I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài<br /> I.3. Đối tượng nghiên cứu<br /> I.4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu<br /> I.5. Phương pháp nghiên cứu<br /> II. Phần nội dung<br /> II.1: Cơ sở lý luận<br /> II.2: Thực trạng<br /> a. Thuận Lợi- khó khăn<br /> b. Thành công-hạn chế<br /> c. Mặt mạnh- mặt yếu<br /> d. Các nguyên nhân- các yếu tố tác động<br /> e. Phân tích, đánh giá các vấn đề…..<br /> II.3. Giải pháp, biện pháp<br /> a. Mục tiêu thực hiện các giải pháp, biện pháp<br /> b. Nội dung và cách thức thực hiện các giải pháp, biện pháp<br /> c. Điều kiện để thực hiện các giải pháp, biện pháp<br /> d. Mối quan hệ giữa các các giải pháp, biện pháp<br /> e. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khao học<br /> II.4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học…<br /> III. Phần kết luận- kiến nghị<br /> III.1. Kết luận<br /> III.2. Kiến nghị<br /> <br /> Trang<br /> 3<br /> 3<br /> 4<br /> 4<br /> 4<br /> 4<br /> 4<br /> 5<br /> 5<br /> 5<br /> 6<br /> 6<br /> 7<br /> 7<br /> 8<br /> 8<br /> 8->36<br /> 36,37<br /> 38<br /> 39<br /> 39<br /> 40<br /> 40<br /> 41<br /> <br /> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trịnh Thị Thủy+ Bùi Thị Dịu<br /> <br /> Năm học: : 2014-2015<br /> <br /> 2<br /> <br /> Kinh nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn Địa lý cấp THCS<br /> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> I. Phần mở đầu:<br /> I.1. Lý do chọn đề tài.<br /> Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, vấn đề cơ bản nhất là xây<br /> dựng và hoàn thiện con người thông qua hoạt động giáo dục và tự giáo dục. Đảng, nhà<br /> nước và nhân dân đã tin tưởng và giao trọng trách cao quý cho ngành giáo dục: “ Nâng<br /> cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài” đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công<br /> nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ hội nhập hiện nay để đáp ứng lòng mong<br /> muốn của Bác xây dựng đất nước Việt Nam đoàng hoàng hơn, to đẹp hơn sánh vai với<br /> các cường quốc năm châu.<br /> Những năm gần đây, Nghị quyết của Trung ương Đảng và các văn kiện của nhà<br /> nước, của Bộ giáo dục & Đào tạo đều nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới phương pháp<br /> dạy học. Trọng tâm của đổi mới phương pháp dạy học là thay đổi lối dạy truyền thụ một<br /> chiều ( chủ yếu là bắt người học ghi nhớ kiến thức) sang lối dạy tích cực có sự hướng dẫn<br /> giúp đỡ của người dạy nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện<br /> thói quen và khả năng tự học, tinh thần hợp tác, có niềm vui và hứng thú trong học tập.<br /> Chuyển từ hình thức đồng loạt cả lớp sang tổ chức dạy học theo các hình thức tương tác:<br /> Học cá nhân, học theo nhóm, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ vận dụng sáng tạo<br /> kiến thức đã học tránh thiên về ghi nhớ máy móc, không nắm được bản chất vấn đề.<br /> Dạy học tích hợp có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục, rèn luyện và phát<br /> triển kĩ năng tư duy, phân tích tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa cho người học. Sự<br /> phát triển nhanh chóng của khoa học kĩ thuật trong giai đoạn hiện nay đang đòi hỏi sự<br /> thay đổi căn bản và toàn diện về nội dung và phương pháp giáo dục. Quan điểm dạy học<br /> tích hợp là một định hướng trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, là một bước<br /> chuyển từ cách tiếp cận nội dung giáo dục sang tiếp cận năng lực nhằm đào tạo con người<br /> có tri thức mới, năng động, sáng tạo khi giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.<br /> Việc vận dụng tốt phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn Địa lý ở<br /> trường THCS có vai trò quan trọng góp phần bổ sung kiến thức các môn học khác, giúp<br /> học sinh hứng thú, say mê học tập, góp phần nâng cao hiệu quả bài học, thực hiện tốt<br /> định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS hiện nay.<br /> Đối với môn Địa lí là môn học nghiên cứu các kiến thức liên quan đến cả tự nhiên<br /> và kinh tế xã hội nên trong quá trình học tập đòi hỏi học sinh phải vận dụng kiến thức<br /> tổng hợp, liên quan đến nhiều môn học. Vì vậy, dạy học cần phải tăng cường theo hướng<br /> tích hợp, liên môn. Dạy học tích hợp có nghĩa là đưa những nội dung giáo dục có liên<br /> quan vào quá trình dạy học các môn học như: tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; giáo<br /> dục pháp luật; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; giáo dục sử dụng<br /> năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông...vào trong môn<br /> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trịnh Thị Thủy+ Bùi Thị Dịu<br /> <br /> Năm học: : 2014-2015<br /> <br /> 3<br /> <br /> Kinh nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn Địa lý cấp THCS<br /> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> học nhằm giúp các em nắm kiến thức sâu hơn, rèn luyện các em về ý thức, kỹ năng, thái<br /> độ đúng đắn. Xuất phát từ lý do trên chúng tôi chọn đề tài “ Kinh nghiệm dạy học theo<br /> chủ đề tích hợp trong môn Địa lý cấp THCS”<br /> I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.<br /> - Tăng khả năng tự học, tự nghiên cứu đối với mỗi học sinh. Biết kết hợp được việc<br /> học lý thuyết với thực hành, thể hiện phương châm “học đi đôi với hành”<br /> - Giúp học sinh vận dụng kiến thức của nhiều môn học, nhiều vấn đề khác nhau để<br /> giải quyết một vấn đề nào đó trong bài học, góp phần nâng cao kiến thức, tạo ra nhiều<br /> phương pháp để học sinh say mê môn học hơn, tạo được kết quả cao trong học tập.<br /> - Tạo điều kiện thuận lợi cho những học sinh có năng lực, có niềm đam mê, có sáng<br /> tạo trong học tập bộ môn.<br /> - Khuyến kích người học học một cách toàn diện hơn. Không chỉ là kiến thức chuyên<br /> môn mà còn học năng lực từ ứng dụng các kiến thức đó.<br /> - Qua việc vận dụng dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn Địa lý sẽ giúp các em tư<br /> duy tốt hơn, khả năng học tập linh hoạt hơn, hiểu được mối quan hệ mật thiết giữa các<br /> kiến thức từ các môn học khác nhau từ đó các em sẽ học tốt hơn môn Địa lý cũng như các<br /> môn học khác.<br /> I.3. Đối tượng nghiên cứu<br /> - Học sinh khối THCS<br /> - Giáo viên dạy bộ môn Địa lý trong cụm chuyên môn.<br /> I.4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu<br /> - Chương trình sách giáo khoa Địa lý 6,7,8,9<br /> - Chuẩn kiến thức kỹ năng môn học<br /> - Học sinh khối 6,7,8,9 trường THCS<br /> I.5. Phương pháp nghiên cứu<br /> - Tìm tòi nghiên cứu tài liệu tham khảo<br /> - Phương pháp vận dụng kiến thức liên môn<br /> - Thông qua các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn ( các tiết chuyên đề, qua dự giờ giáo<br /> viên.)<br /> - Phương pháp so sánh, đối chiếu<br /> - Phương pháp trải nghiệm thực tế<br /> - Phương pháp thuyết trình, vấn đáp<br /> - Đánh giá kết quả ban đầu và điều chỉnh, bổ sung<br /> II. Phần nội dung<br /> II.1. Cơ sở lí luận<br /> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trịnh Thị Thủy+ Bùi Thị Dịu<br /> <br /> Năm học: : 2014-2015<br /> <br /> 4<br /> <br /> Kinh nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn Địa lý cấp THCS<br /> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Dạy học tích hợp là một trong những nguyên tắc quan trọng trong dạy học nói<br /> chung và dạy học Địa lý nói riêng, đây được coi là một quan điểm dạy học hiện đại nhằm<br /> phát huy tính tích cực của học sinh, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục. Dạy học tích<br /> hợp giúp học sinh thấy được mối liên hệ hữu cơ giữa các lĩnh vực của đời sống xã hội,<br /> khắc phục tính tản mạn, rời rạc trong kiến thức.<br /> Theo GS - TS Nguyễn Viết Thịnh, giảng viên khoa Địa lý Trường Đại học Sư<br /> phạm Hà Nội cho rằng: “Học sinh giỏi môn Địa lý chỉ cần học thuộc là chưa đủ, chưa<br /> chính xác vì Địa lý là môn khoa học có đối tượng nghiên cứu phong phú, phức tạp. Các<br /> hiện tượng Địa lý không chỉ phân bố trên bề mặt đất mà cả trong không gian và trong<br /> lòng đất. Hơn nữa, các hiện tượng ấy ở đâu và bao giờ cũng phát sinh, tồn tại và phát<br /> triển một cách độc lập nhưng lại luôn có quan hệ hữu cơ với nhau. Chính vì vậy, người<br /> dạy và học Địa lý cần có phương pháp tư duy, phân tích, xét đoán các hiện tượng địa lý<br /> theo quan điểm hệ thống”.<br /> Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp không phải là mới, nhưng nếu biết vận<br /> dụng hợp lý thì sẽ làm cho bài giảng thêm sinh động, có tính hấp dẫn với học sinh. Qua<br /> thực tế quá trình dạy học chúng tôi thấy rằng nếu vận dụng các kiến thức khác tích hợp<br /> vào trong bài dạy của mình là việc làm hết sức cần thiết. Điều đó đòi hỏi người giáo viên<br /> bộ môn không chỉ nắm chắc môn mình dạy mà còn phải không ngừng trau dồi kiến thức<br /> các môn học khác để tổ chức, hướng dẫn các em giải quyết các tình huống, các vấn đề đặt<br /> ra trong môn học một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.<br /> Dạy học theo chủ đề tích hợp giúp giờ học trở nên sinh động hơn, vì không chỉ có<br /> giáo viên là người trình bày mà học sinh cũng tham gia vào quá trình tiếp nhận kiến thức,<br /> từ đó phát huy tính cực cực, chủ động sáng tạo của học sinh. Dạy học tích hợp cũng góp<br /> phần phát triển tư duy liên hệ, liên tưởng ở học sinh, tạo cho học sinh một thói quen trong<br /> tư duy, lập luận từ đó mới có thể nhận thức vấn đề một cách thấu đáo.<br /> II.2. Thực trạng<br /> a. Thuận lợi, khó khăn<br /> * Thuận lợi:<br /> Sử dụng kiến thức tích hợp trong dạy học Địa lý sẽ làm cho quá trình học tập có ý<br /> nghĩa; Xác định rõ mục tiêu, phân biệt cái cốt yếu và cái ít quan trọng hơn. Dạy sử dụng<br /> kiến thức trong tình huống, lập mối liên hệ giữa các khái niệm đã học, tránh những kiến<br /> thức, kỹ năng trùng lặp; Các kiến thức gắn liền với kinh nghiệm sống của học sinh; Có<br /> điều kiện phát triển kỹ năng chuyên môn.<br /> * Khó khăn:<br /> Tuy nhiên khi thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp cũng gặp phải những khó<br /> khăn như: Còn mới đối với nhà trường, với giáo viên, với phương diện quản lý, tâm lý<br /> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trịnh Thị Thủy+ Bùi Thị Dịu<br /> <br /> Năm học: : 2014-2015<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản