intTypePromotion=1

Silverlight tiếng việt phần 6

Chia sẻ: Thái Duy Ái Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
110
lượt xem
44
download

Silverlight tiếng việt phần 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'silverlight tiếng việt phần 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Silverlight tiếng việt phần 6

  1. : MEDIA VÀ ANIMATION Animation Storyboard cho các animation con private void Animation_Begin(object sender, RoutedEventArgs e) { myStoryboard.Begin(); } private void Animation_Pause(object sender, RoutedEventArgs e) { myStoryboard.Pause(); } private void Animation_Resume(object sender, RoutedEventArgs e) {
  2. myStoryboard.Resume(); } private void Animation_Stop(object sender, RoutedEventArgs e) { myStoryboard.Stop(); } Key-Frame Animations // When the user clicks the Rectangle, the animation // begins. private void Mouse_Clicked(object sender, MouseEventArgs e) { myStoryboard.Begin(); } http://samples.msdn.microsoft.com/Silverlight/silverlight_next/Animations/doubleanimation usingkeyframes/ClientBin/TestPage.html
  3. Double Animation private void Start_Animation(object sender, EventArgs e) { myStoryboard.Begin(); } http://samples.msdn.microsoft.com/Silverlight/silverlight_next/Animations/doubleanimation /ClientBin/TestPage.html Color Animation private void Start_Animation(object sender, EventArgs e) { colorStoryboard.Begin(); } http://samples.msdn.microsoft.com/Silverlight/silverlight_next/Animations/coloranimation/ ClientBin/TestPage.html Point Animation
  4. // Start the animation when the object loads private void Start_Animation(object sender, EventArgs e) { myStoryboard.Begin(); } http://samples.msdn.microsoft.com/Silverlight/silverlight_next/Animations/pointanimation/ ClientBin/TestPage.html Media MediaElement Object http://samples.msdn.microsoft.com/Silverlight/Silverlight_1_0/media/media_overview_snip/j s/media_simple.html Controlling Media Playback Interactively phát.
  5. private void StopMedia(object sender, RoutedEventArgs e) { media.Stop(); } private void PauseMedia(object sender, RoutedEventArgs e) { media.Pause(); } private void PlayMedia(object sender, RoutedEventArgs e) { media.Play(); } http://samples.msdn.microsoft.com/Silverlight/silverlight_next/Media/media_ovw_controllin g_media/ClientBin/TestPage.html Timeline Markers in media). Time: Type: Value: private void OnMarkerReached(object sender, TimelineMarkerRoutedEventArgs e) { timeTextBlock.Text = e.Marker.Time.Seconds.ToString(); typeTextBlock.Text = e.Marker.Type.ToString();
  6. valueTextBlock.Text = e.Marker.Text.ToString(); } Server-Side Playlist
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2