intTypePromotion=1

Slide bài Tính chất hóa học của oxit. Phân loại oxit - Hóa 9 - GV.Phạm V.Minh

Chia sẻ: Phạm Văn Minh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
128
lượt xem
16
download

Slide bài Tính chất hóa học của oxit. Phân loại oxit - Hóa 9 - GV.Phạm V.Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua bài giảng Tính chất hóa học của oxit - Khái quát về sự phân loại oxit giáo viên giúp học sinh hiểu được tính chất hóa học của oxit axit, oxit bazơ. Hiểu được cơ sở phân loại oxit là dựa vào tính chất hóa học của chúng. Vận dụng những tính chất hóa học của oxit để giải bài tập định tính và định lượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Slide bài Tính chất hóa học của oxit. Phân loại oxit - Hóa 9 - GV.Phạm V.Minh

 1. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HÓA HỌC 9 BÀI 1 : TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT. KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT
 2. ở chương trình hoá học 8 , các em đã được làm quen với khái niệm oxit . ở lớp 8 , oxit được chia thành mấy loại , đó là những loại nào ? Cho VD ? Đáp án: Trong chương trình hoá học 8 , chúng ta đã được làm quen với 2 loại oxit : * Oxit bazơ : Na2O , CaO , BaO , MgO , CuO , Fe2O3 , …. * Oxit axit : SO2 , CO2 , P2O5 , …..
 3. TIẾT 1 BÀI 1 : TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT I . TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT : 1 . Tính chất hoá học của oxit bazơ : a , Tác dụng với nước : Em hãy quan sát thí nghiệm và hoàn thành bảng sau : Tiến hành thí nghiệm Hiện tượng Kết luận PTHH Nhỏ nước vào Canxi oxit ? ? ? Nhỏ nước vào Đồng oxit ? ? ?
 4. I . TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT : 1 . Tính chất hoá học của oxit bazơ : a , Tác dụng với nước : Tiến hành thí nghiệm Hiện tượng Kết luận PTHH Nhỏ nước vào CaO tan ra, tỏa CaO tác dụng CaO(r)+ H2O(l) Canxi oxit nhiệt, sinh ra với nước Ca(OH)2 (r) chất rắn nhão màu trắng ít tan. Ca(OH)2 (dd) CaO(r) Ca(OH)2 (r)
 5. I . TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT : 1 . Tính chất hoá học của oxit bazơ : a , Tác dụng với nước : Tiến hành thí nghiệm Hiện tượng Kết luận PTHH Nhỏ nước vào CuO không CuO không tác Đồng oxit tan , chất rắn dụng với nước mầu đen . CuO(r) CuO(r)
 6. ĐÁP ÁN: Tiến hành thí nghiệm Hiện tượng Kết luận Nhỏ 1 – 2 giọt dd ở ống - Giấy quỳ tím thành - Dd bazơ làm quỳ tím nghiệm 1 vào mẩu giấy màu xanh thành màu xanh quỳ tím Nhỏ 1 – 2 giọt dd ở ống - Giấy quỳ tím không nghiệm 2 vào mẩu giấy đổi màu quỳ tím
 7. I . TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT : 1 . Tính chất hoá học của oxit bazơ : a , Tác dụng với nước : Yêu cầu các nhóm rút ra nhận xét ? Như vậy : CuO không phản ứng với nước , CaO phản ứng với nước tạo thành dung dịch bazơ . →
 8. I . TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT : 1 . Tính chất hoá học của oxit bazơ : a , Tác dụng với nước → bazơ dd Em hãy rút ra kết luận và viết phương trình phản ứng. * Kết luận:Một số oxit bazơ (K2O , Na2O , CaO , BaO ) tác  dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ . PTPư : CaO(r) + H2O → Ca(OH)2(dd)
 9. ự phân loại oxit I . TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT : 1 . Tính chất hoá học của oxit bazơ : b , Tác dụng với dd axit : Quan sát thí nghiệm và hoàn thành bảng sau: Tiến hành thí nghiệm Hiện tượng Kết luận PTHH Nhỏ dung dịch HCl vào ? ? ? Đồng Oxít
 10. I . TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT : 1 . Tính chất hoá học của oxit bazơ : b , Tác dụng với dd axit → ối + nước . mu Tiến hành thí nghiệm Hiện tượng Kết luận PTHH Nhỏ dung dịch CuO tan ra tạo CuO tác dụng HCl vào Đồng CuO(r)+ HCl(dd) thành dung với dung dịch Oxít dịch màu xanh HCl CuCl2(dd) + H2O(l) lam . HCldd CuO(r) CuCl2 (dd)
 11. I . TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT : 1 . Tính chất hoá học của oxit bazơ : b , Tác dụng với dd axit → ối + nước . mu Em hãy rút ra kết luận và viết phương trình phản ứng. * Kết luận: Oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành muối và  nước CuO(r)+ HCl(dd) CuCl2(dd) + H2O(l)
 12. sự phân loại oxit I . TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT : 1 . Tính chất hoá học của oxit bazơ : c , Tác dụng với oxit axit → ối . mu Bằng thực nghiệm người ta đã chứng minh được rằng: Một số oxit bazơ như: CaO, BaO, Na2O ... tác dụng với oxit axit tạo thành muối . BaO(rắn) + CO2(khí) → BaCO3(rắn) Em hãy rút ra kết luận về tính chất hoá học này của oxit bazơ  * Kết luận: Một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối.
 13.  Oxit bazơ có những tính chất hoá học sau : a. Tác dụng với nước CaO(r) + H2O → Ca(OH)2(dd) b. Tác dụng với Axit CuO(r)+ HCl(dd) CuCl2(dd) + H2O(l) c. Tác dụng với Oxit Axit BaO(rắn) + CO2(khí) → BaCO 3(rắn)
 14. I . TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT : 2 . Tính chất hoá học của oxit axit : a , Tác dụng với nước →dd axit tương ứng . Em hãy quan sát thí nghiệm và nhận xét hiện tượng : Nhận xét : Đốt photpho trong không khí thu được diphotpho penta oxit P2O5 P2O5 tác dụng với nước tạo thành dd axit Em hãy nêu kết luận và viết phương trình phản ứng thể hiện tính chất của oxit axit tác dụng với nước :  * Kết luận: Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit P2O5 + 3H2O → 2H3PO4
 15. Một số gốc axit thường gặp : Oxit axit Gốc axit SO2 = SO3 SO3 = SO4 CO2 = CO3 P2O5 ≡ PO4
 16. I . TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT : 2 . Tính chất hoá học của oxit axit : a , Tác dụng với bazơ :
 17. Bài tập về nhà • Học thuộc phần ghi nhớ SGK . • Bài tập SGK . • Đọc trước nội dung Bài 2 Tiết 3 Lưu huỳnh đi oxit .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản