intTypePromotion=1

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
348
lượt xem
35
download

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN (Trên một trang giấy khổ A4: 210 mm x 297 mm) (Kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN

  1. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN (Trên một trang giấy khổ A4: 210 mm x 297 mm) (Kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp) Ghi chú: Ô số : Thành phần thể thức văn bản : Quốc hiệu 1 : Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản 2 : Số, ký hiệu của văn bản 3
  2. : Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản 4 : Tên văn bản 5 : Nội dung văn bản 6 : Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền 7a, 7b, 7c : Dấu của cơ quan, tổ chức 8 : Nơi nhận 9 : Dấu chỉ mức độ mật 10 : Ký hiệu người đánh máy v à số lượng bản phát hành 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản