intTypePromotion=1
ADSENSE

Sử dụng và bảo quản thẻ nhớ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

87
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế của thẻ nhớ khá an toàn cho dữ liệu bên trong nhưng nó cũng đòi hỏi được chăm sóc đúng cách để kéo dài tuổi thọ. Có kích thước nhỏ gọn, tốc độ và dung lượng lớn, thẻ nhớ đang nhanh chóng trở thành phương tiện lưu trữ phổ biến cho điện thoại di động, máy chụp ảnh số, máy nghe nhạc MP3…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng và bảo quản thẻ nhớ

  1. S d ng và b o qu n th nh
  2. Thi t k c a th nh khá an toàn cho d li u bên trong nhưng nó cũng òi h i ư c chăm sóc úng cách kéo dài tu i th . Có kích thư c nh g n, t c và dung lư ng l n, th nh ang nhanh chóng tr thành phương ti n lưu tr ph bi n cho i n tho i di ng, máy ch p nh s , máy nghe nh c MP3… Các lo i th nh ph bi n Hai lo i th nh ph bi n nh t hi n nay là Multimedia Card (MMC/RS-MMC) cho i n tho i di ng và Secure Digital (SD) cho máy nh s . M t s lo i c bi t hơn như Compact Flash (CF) cho máy nh s chuyên nghi p, Memory Stick c ch ng trong thi t b s c a Sony và xD Picture cho dòng máy nh s Olympus. Trong s th nói trên, th SD có ph n tr i hơn vì 70% máy nh s s d ng th này lưu tr hình nh. M t s m u i n tho i di ng m i ra g n ây cũng s d ng SD ho c phiên b n thu g n Mini-SD thay cho th MMC. Th nh SD hi n nay ã t ư c gi i h n chu n t i ưu v kích thư c, t c và dung lư ng phù h p cho nh ng thi t b s cá nhân. N u gi m kích thư c xu ng n a thì s b t ti n cho ngư i s d ng khi tháo l p, ng th i cũng làm gi m dung lư ng c a th .
  3. S d ng và b o qu n Th nh dùng cho các lo i máy nh s thư ng có kh năng b l i cao hơn so v i các lo i thi t b khác như PDA, i n tho i hay máy nghe nh c. Nguyên nhân vì máy nh s có i n th làm vi c cao d gây shock i n. ng th i vi c tháo l p th nh ra kh i máy nh cũng thư ng xuyên hơn so v i các thi t b khác. Tuy v y, tu i th c a th ph thu c nhi u vào cách dùng c a b n, dù ó có là s n ph m chính hãng. Th nh c bi t nh y c m v i nh ng s c v i n nên c n tránh ti p xúc v i t tính. B n nên t t ngu n khi tháo l p th nh . Khi r a nh, b n nên chuy n nh trên th ra ĩa CD ho c th nh USB thay vì mang máy nh kèm th nh n c a hàng. Ngoài ra, b n cũng không nên l m d ng tính năng Format ( nh d ng l i). Thi t k th nh cho phép tháo l p, c ghi kho ng 10.000 l n và trên dư i 1.000 l n Format. Vi c nh d ng l i th ch nên dùng sau th i gian dài s d ng làm dung lư ng b gi m i so v i ban u. i v i nh ng máy nh s du l ch, t c th không th hi n s khác bi t nhi u như trong dòng máy chuyên nghi p. Ngư i dùng ph thông có th tùy ý l a ch n th phù h p v i phân gi i máy c a mình. V i máy nh t "6 ch m" (6 megapixel) n "7 ch m", lo i th 1 GB t ra thích h p nh t. Máy nh trên 8 megapixel nên s d ng lo i th có dung lư ng trên 2 GB.
  4. Nh ng i m lưu ý khi dùng th nh : 1 - M t s th Smart Media dung lư ng dư i 64MB ch có th nh d ng l i (format) ngay trên máy nh s . N u format tr c ti p trên máy tính s d n n tình tr ng máy nh không nh n ra th . 2 - Th nh có dung lư ng 512MB - 1GB c n ư c x nh/d li u ngay sau khi ch p ho c sao chép xong. N u s d ng th như m t c ng lưu tr s không có l i vì khi th có v n s d b m t d li u, khó ph c h i hoàn toàn. Lưu ý, không nên xóa tr c ti p nh trong th trên máy tính. 3 - Nh ng lo i th nh i m i dung lư ng l n thư ng không ư c h tr trên nh ng thi t b i cũ. Vì th nh dung lư ng l n s có t c c cao, trong khi ó nh ng thi t b i cũ v n có t c c th p hơn. 4– ng "b tr ng vào 1 r " vì th càng nh càng ít tiêu hao năng lư ng và gi m thi u nguy cơ hư h ng do va ch m ho c ánh rơi xu ng t. i v i nh ng lo i th không có l p v b o v bên ngoài (do quá m ng) s d b tr y xư c các i m ti p xúc, có th d n n tình tr ng không c ư c d li u ghi trên th .
  5. Hetman Photo Recovery H u h t các ph n m m ph c h i d li u hi n nay ch ph c h i các d li u trên c ng ch không th c hi n trên các thi t b th nh như Hetman Photo Recovery. Ph n m m này chuyên ph c h i nh b m t t th nh , HDD, USB, th TD … Hetman Photo Recovery (HPR) tương thích v i các phiên b n c a h i u hành Windows 98 / Me / NT / 2000 / XP / 2003 Server / Vista. Sau khi t i v máy, b n ti n hành cài t HPR và kh i ng chương trình t desktop ho c t menu Start c a Windows.
  6. i m c bi t c a HPR là không ch giúp b n làm vi c v i nhi u lo i th hi n nay như: TF, SD, Memory Stick, Compact Flash mà còn h tr nhi u lo i ĩa như USB, HDD (nhi u nh d ng như FAT/NTFS…). Tuy nhiên n u b n s d ng b n dùng th thì chương trình ch có th giúp b n xem l i các file nh ư c tìm th y nhưng không ph c h i ư c. nh ph c h i t th nh nh Hetman Photo Recovery Vi c th c hi n r t ơn gi n, b n ch c n ch n ĩa hay th nh c n ph c h i trong danh sách ưa ra r i b n nh n Next chương trình b t u quét. Vi c quét nhanh hay ch m là ph thu c vào nhi u y u t như: ph n c ng, dung lư ng ĩa c n quét…
  7. Khi th y s hình ã tìm r i b n có th nh n Stop t m ng ng l i. Vi c còn l i là b n ch c n ánh d u hình c n khôi ph c r i nh n Next, m t h p tho i hi n ra b n nh n vào nút ch n ư ng d n file lưu nh ng file ph c h i (m c nh là C:\Restored Files\) r i nh n Next. N u b n s d ng b n không ăng ký s có h p tho i như trong hình hi n ra, b n ch c n i n thông tin ăng ký vào là có th ph c h i ư c r i. Vi c còn l i là b n ch c n m thư m c ch a nh ph c h i r i xem l i s th
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2