intTypePromotion=3

Sửa đổi Hộ chiếu thuyền viên

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
91
lượt xem
4
download

Sửa đổi Hộ chiếu thuyền viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'sửa đổi hộ chiếu thuyền viên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sửa đổi Hộ chiếu thuyền viên

  1. Sửa đổi Hộ chiếu thuyền viên Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng hải Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên, Cục Hàng hải Việt Nam; Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp Hộ 150,000 đồng/ 01 Hộ Quyết định số 84/2005/QĐ- 1. chiếu chiếu BTC... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Hộ chiếu thuyền viên Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Cá nhân, tổ chức nộp (gửi) hồ sơ tại Văn phòng Cục 1. nghị Hàng hải Việt Nam; - Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định Giải quyết thủ và cấp Hộ chiếu thuyền viên; 2. tục - Trường hợp không giải quyết sẽ thông báo bằng văn bản.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai đề nghị sửa đổi Hộ chiếu thuyền viên; 2. Giấy khai sinh (bản sao); Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh 3. sự điều chỉnh đó (bản sao); Đơn đề nghị nêu rõ lý do sửa đổi có xác nhận của tổ chức quản lý 4. thuyền viên (bản chính); 5. Hộ chiếu thuyền viên. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai đề nghị cấp Hộ chiếu thuyền viên Quyết định số 29/2008/QĐ- 1. (Phụ lục V) BGTV... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  5. Phụ lục IV MẪU TỜ KHAI ĐÒ NGHỊ CẤP HỘ CHIẾU THUYỀN VIÊN (Kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________ ___________________ Ảnh (4x6) Có dấu giáp lai của cơ quan xác nhận TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP HỘ CHIẾU THUYỀN VIÊN 1. Họ và tên: (viết chữ in hoa)........................................... 2. Nam, nữ:.............................. Các tên khác (nếu có):.................................................................................................... 3. Sinh ngày............ tháng ............ năm .............. 4. Nơi sinh:....................................
  6. 5. Tôn giáo:....................................................... 6. Dân tộc: ................................... 7. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: số nhà (xóm, thôn) ................... đường phố .................... phường (xã, thị trấn) ......... quận (huyện, thị xã) ........................... tỉnh (thành phố) ....................... 8. Nơi đăng ký tạm trú dài hạn: (nếu có thì ghi rõ như mục 7 trên) .................................................................................................................................. 9. Giấy Chứng minh nhân dân số: Ngày cấp:........./......./............... Nơi cấp:............................... 10. Tên tổ chức quản lý thuyền viên: ................................................................................. Địa chỉ:....................................................................................................................... Số điện thoại:...................................................................Số Fax:.......................................... 11. Chức danh: ...................., GCNKNCM số :.......................... Ngày cấp:........../........../....... (nếu có) 12. Tóm tắt quá trình hoạt động, công tác: Từ tháng......... năm ........ Làm gì Ở đâu đến tháng.........năm .......
  7. 13. Thân nhân của người đề nghị cấp Hộ chiếu thuyền viên: (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) Quan hệ Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Địa chỉ cư trú 14 Kỷ luật :……………………………………………………………………………….…… 15. Những điều cần ghi thêm: (nếu có)................................................................................ ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên.
  8. Làm tại................, ngày...........tháng ......... năm ...... Người đề nghị ( Ký, ghi rõ họ tên) 16. XÁC NHẬN: a) Của Thủ trưởng tổ chức quản lý thuyền viên (Chủ tàu, người khai thác tàu, trường đào tạo, tổ chức xuất khẩu lao động có giấy phép của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội): Chứng nhận ông (bà): ...................................................... là thuyền viên của ...................................................... có lời khai trên là đúng. b) Của Trưởng công an phường, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (trường hợp khác): Chứng nhận ông (bà): ........................................................................................................ có đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú dài hạn) tại: .........................................................................................................................................có lời khai trên là đúng. ...................., ngày...........tháng ......... năm......... ( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu ) (1): Dán 01 tấm ảnh vào khung, kèm thêm 02 tấm ảnh để cấp Hộ chiếu thuyền viên.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản