intTypePromotion=1

Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008: Enterprise CA

Chia sẻ: Đinh Trường Gấu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
37
lượt xem
8
download

Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008: Enterprise CA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008: Enterprise CA" nhằm giới thiệu đến bạn đọc cách xây dựng Web Server IIS và thiết lập Web nội bộ có thể truy cập bằng giao thức HTTPS (SSL) trên cổng 443. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008: Enterprise CA

 1. Enterprise CA Chuẩn bị: - Máy Windows Server 2008 đã nâng cấp Domain Controller: Server 1 NIC 1: 192.168.1.1/24 DNS: 192.168.1.1 - Máy Windows XP đã join Domain: PC 1 NIC 1: 192.168.1.2/24 DNS: 192.168.1.1 Mô hình: Mục đích bài LAB: - Xây dựng Web Server IIS - Thiết lập Web nội bộ có thể truy cập bằng giao thức HTTPS (SSL) trên cổng 443. Thực hiện: Bước 1: Cài đặt IIS Web Server trên Domain Controller. Start menu > Administrative tools > Server Manager Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 2. Click Add Roles Click chọn: Web Server (IIS) Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 3. Chọn Add Required Features Click NEXT > NEXT Click chọn FTP Publishing Service Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 4. Click Add Required Services Click Next > Install Bước 2: Tạo một trang Web và kiểm tra Tạo thư mục chứa trang Web đường dẫn: C:\athena\ Trong thư mục "C:\athena\" tạo một File tên: "index.htm" Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 5. Edit file này với Notepad và thêm nội dung là: Welcome to Athena.edu.vn >Save file Đăng ký trang web này với IIS để truy cập bằng dịch vụ web. Start menu > Administrative > IIS R-Click vào Sites > Add Web Site… Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 6. Site name: athena.edu.vn Physical path: C:\athena > OK Lưu ý: Khi thực hiện tạo web site mới trên cùng một cổng 80 thì sẽ bị trùng với trang Default Web Site, cho nên ta phải Stop trang Default hoặc xóa nó đi. Bước 3: Cài đặt CA Service trên Domain Controller. Start menu > Adminsitrative tools > Roles > Add Roles Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 7. Chọn Active Directory Certificate Services > Next > Next Chọn Certification Authority Web Enrollment Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 8. Add Required Role Services > Next > Next > Next > Next Điền lại thông tin Common Name for this CA: Athena > Next > Next > Next > Install Sau khi cài đặt xong, đóng cửa sổ Server manager. Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 9. Bước 4: Xin Chứng chỉ CA cho Web Athena.edu.vn Click chọn Server trong IIS Double - Click Server Certificates Click chọn dòng: Create Self-Signed Certificate…. Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 10. Điền thông tin tùy ý, ví dụ: Athena > OK Click chọn Web site: Athena > Click dòng Bindings… Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 11. Click Add… Type: https IP address: mặc định Port: 443 SSL certificate: athena > OK > Close Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 12. Bước 5: Truy cập và kiểm tra Trên máy PC 1 login vào Domain bằng user bất kỳ Mở trình duyệt Web và gỏ vào ô địa chỉ: https://athena.edu.vn Bảng cảnh báo về vấn đề chứng thư nội bộ. Chọn: Tôi hiểu về các nguy cơ và Thêm ngoại lệ Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 13. Xác nhận thêm ngoại lệ Kết quả đã truy cập thành công Web Athena.edu.vn bằng https Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản