intTypePromotion=3

Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008: Routing

Chia sẻ: Đinh Trường Gấu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
34
lượt xem
12
download

Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008: Routing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mục tiêu bài LAB nhằm hướng dẫn bạn đọc cách xây dựng hệ thống Routing định tuyến dữ liệu giữa các nhánh mạng khác nhau. Dùng máy chủ Windows Server 2008 như là một hệ thống định tuyến mạng và các máy tính PC 1 và PC 2 phải "nhìn thấy" nhau. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008: Routing

 1. ROUTING Chuẩn bị: - Máy Windows Server 2008 (chưa nâng cấp Domain): Server 1 NIC 1: 192.168.1.1/24 NIC 2: 10.0.0.1/24 - Máy Windows Server 2008 (chưa nâng cấp Domain): Server 2 NIC 1: 192.168.2.1/24 NIC 2: 10.0.0.2/24 - Máy Windows XP: PC 1 NIC 1: 192.168.1.2/24; Default Gateway: 192.168.1.1 - Máy Windows XP: PC 2 NIC 1: 192.168.2.2/24; Default Gateway: 192.168.2.1 Mô hình: Mục tiêu bài LAB: - Xây dựng hệ thống Routing định tuyến dữ liệu giữa các nhánh mạng khác nhau. Dùng máy chủ Windows Server 2008 như là một hệ thống định tuyến mạng. - Mục tiêu cuối cùng: Các máy tính PC 1 và PC 2 phải "nhìn thấy" nhau. Lưu ý: Khi thực hiện trên máy ảo VM-ware, các card mạng sẽ thiết lập ở chế độ HOST ONLY, riêng card mạng nối giữa hai máy Server 1 và Server 2 thì có thể thiết lập ở chế độ NAT. Nên tắt tính năng Windows Firewall trên các máy Server và PC. Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 2. Thực hiện: Bước 1: Trên máy Server 1, Server 2 tiến hành cài đặt dịch vụ Routing And Remote Access. Vào Start Menu > Administrative Tools > Server Manager Bấm vào Add Roles Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 3. Chọn NEXT Click chọn Network Policy and Access Services. > Next > Next Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 4. Click chọn Routing and Remote Access Services. > Next > Install. Click Close sau khi cài xong. Bước 2: Cấu hình Routing and Remote Access. Thực hiện trên Server 1 và Server 2 Vào Start Menu > Administrative Tools > Routing and Remote Access. Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 5. Click phải chuột vào Server > Configure and Enable Routing Remote Access Click Next Chọn dòng Custom configuration > Next Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 6. Click chọn LAN routing > Next > Finish > Start Service > Finish Bước 3: Phần 1: Cấu hình Routing cố định (Static Route) Trên máy Server 1 thực hiện như sau: Start Menu > Administrative tools > Routing and Remote Access. Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 7. Trong Menu Ipv4 > R-Click Static Route > New Static Route Gán thông tin Route như sau: Interface: NIC 2 (Card mạng ngoài) Destination: 192.168.2.0 (Mạng ta muốn route đến) Network Mask: 255.255.255.0 Gateway: 10.0.0.2 (Địa chỉ IP mặt ngoài của Server 2 ) ---- Nhấn OK Trên máy Server 2 thực hiện như sau: Start menu > Administrative Tools > Routing and Remote Access Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 8. R-Click Server 2 > Configure and Enable Routing and Remote Access Click Next Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 9. Chọn Custom configuration > Click Next Chọn LAN routing > Next > Finish > Start Service > Finish Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 10. Trong Menu Ipv4, R-Click Static Route > New Static Route Điền thông tin Static route như sau: Interface : NIC 2 Destination: 192.168.1.0 Network mask: 255.255.255.0 Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 11. Gateway: 10.0.0.1 (Địa chỉ IP mặt ngoài của Server 1) --- Click OK Kiểm tra: Trên Máy PC 1 ping kiểm tra đến máy PC 2. Và ngược lại. Phần 2: Cấu hình Routing tự động (RIP ve rsion 2) Cấu hình chung trên cả hai máy Server 1, Server 2 Start Menu > Administrative Tools > Routing and Remote Access Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 12. Trong Menu Ipv4, R-Click General > New Routing Protocol Chọn RIP Version 2 for Internet Protocol > OK Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 13. R-Click RIP > New interface Chọn NIC 2 > OK Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 14. Click OK Kiểm tra: Trên máy PC 1 ping kiểm tra đến PC 2. Và Ngược lại Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 15. Lưu ý: Do có quá trình đồng bộ giao thức giữa các Router, nên trong loạt gói ping đầu sẽ báo Destination net unreachable. Kết thúc bài LAB. Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản