intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008: IIS - DNS

Chia sẻ: Đinh Trường Gấu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

84
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài thực hành LAB nhằm hướng dẫn đến các bạn cách cài đặt dịch vụ IIS trên Windows Server 2008 và ứng dụng dịch vụ IIS để triển khai Web Server và FTP Server. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008: IIS - DNS

 1. IIS - DNS Phần 1: IIS Chuẩn bị: - Máy Windows Server 2008: Server 1 - Máy Windows XP: PC 1 Mô hình LAB Mục tiêu bài LAB: Cài đặt dịch vụ IIS trên Windows Server 2008 Ứng dụng dịch vụ IIS để triển khai Web Server và FTP Server Thực hiện: Bước 1: Cài đặt IIS Start menu > Administrative tools > Server Manager Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 2. Click Add Roles Click chọn: Web Server (IIS) Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 3. Chọn Add Required Features Click NEXT > NEXT Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 4. Click chọn FTP Publishing Service Click Add Required Services Click Next > Install Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 5. Bước 2: Tạo một trang Web và kiểm tra Tạo thư mục chứa trang Web đường dẫn: C:\athena\ Trong thư mục "C:\athena\" tạo một File tên: "index.htm" Edit file này với Notepad và thêm nội dung là: Welcome to Athena.edu.vn >Save file Đăng ký trang web này với IIS để truy cập bằng dịch vụ web. Start menu > Administrative > IIS Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 6. R-Click vào Sites > Add Web Site… Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 7. Site name: athena Physical path: C:\athena > OK Lưu ý: Khi thực hiện tạo web site mới trên cùng một cổng 80 thì sẽ bị trùng với trang Default Web Site, cho nên ta phải Stop trang Default hoặc xóa nó đi. Kiểm tra: Mở trình duyệt Web gỏ vào địa chỉ: 192.168.1.1 để xem kết quả Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 8. Bước 3: Tạo một FTP Site và kiểm tra Start menu > Administrative tools > IIS Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 9. Chọn FTP Sites > Click here to lauch R-Click FTP Site > New > FTP Site Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 10. Click NEXT > Đặt tên cho FTP Site > Next Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 11. Click Next Chọn Do not isolate users > Next Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 12. Chọn đường dẫn thư mục Home của FTP site > Next READ : Chỉ đọc WRITE: Cho phép ghi dữ liệu > Next > Finish Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 13. Lưu ý quan trọng: FTP site mới nếu sử dụng cổng mặc định là 21 thì sẽ bị trùng với các FTP Site khác cũng chung cổng 21. Trong cùng một thời điểm chỉ có một FTP site được chạy trên cùng một cổng. Kiểm tra: Trên Windows XP - PC 1 Mở trình windows explorer: gỏ vào ô địa chỉ đường dẫn sau để truy cập FTP Site: ftp://192.168.1.1 Tạo một thư mục trên FTP Site Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 14. Phần 2: DNS Mục tiêu bài LAB: Trong phần 1 các bạn đã xây dựng thành công IIS và thực hiện kiểm tra một web site. Tuy nhiên web site chỉ truy cập bằng IP, trong trường hợp muốn chạy nhiều trang web cùng một lúc thì phải thay đổi số Port của từng trang web. Ở phần 2, các bạn sẽ xây dựng thêm dịch vụ DNS, dịch vụ này giúp các bạn tạo nhiều trang web chạy cùng một cổng (80). Đồng thời cung cấp khả năng truy cập các trang Web bằng tên miền thay cho IP. Thực hiện: Bước 1: Cài đặt dịch vụ DNS Start menu > Administrative tools > Server Manager Chọn DNS Server > Next > Next > Install Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 15. Bước 2: Cấu hình DSN Zones và kiểm tra Start menu > Administrative Tools > DSN R-Click Forward Lookup Zone > New Zone… Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 16. Click Next Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 17. Chọn Primary zone > Next Click Next Click Next Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 18. Click Next Click Finish Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 19. Bước 2: Cấu hình Zone R-Click Zone: athena.edu.vn > New Host (A or AAAA)… Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
 20. Name: Để trống IP address: 192.168.1.1 (IP của máy đang chạy IIS) Tài liệu hướng dẫn thực hành LAB MCSA 2008
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2