Tạo mục lục các Sheet trong Excel 2003

Chia sẻ: Nguyen Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
799
lượt xem
289
download

Tạo mục lục các Sheet trong Excel 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chúng ta sẽ tạo ra một Sheet mới với tên là MụcLục. Sau đó thêm một đoạn code vào Sheet này để tạo mục lục tự động. {ad_200x200_right} Các bước thực hiện: 1. Trở về Sheet đầu tiên. Vào Insert Worksheet. Đặt tên của Sheet này lại thành MụcLục hay để nguyên tùy thích. 2. Rightclick lên thẻ của Sheet này chọn View Code. 3. Copy tất cả đoạn Code này vào:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo mục lục các Sheet trong Excel 2003

  1. Tạo mục lục các Sheet trong Excel 2003  Đây là một thủ thuật mà mình đánh giá là...4 sao cho tính tiện dụng...  Vấn đề:  Khi làm việc với một tập tin Excel (Worbook) có nhiều worksheet (bảng tính), các bạn sẽ gặp nhiều khó khăn khi di chuyển giữa các  bảng tính này.  Giải pháp: Chúng ta sẽ tạo ra một Sheet mới với tên là MụcLục. Sau đó thêm một đoạn code vào Sheet này để tạo mục lục tự động.  {ad_200x200_right}  Các bước thực hiện: 1. Trở về Sheet đầu tiên. Vào Insert > Worksheet. Đặt tên của Sheet này lại thành MụcLục hay để nguyên tùy thích.  2. Right­click lên thẻ của Sheet này chọn View Code.  3. Copy tất cả đoạn Code này vào:  Private Sub Worksheet_Activate()  Dim wSheet As Worksheet  Dim M As Long  M = 1      With Me          .Columns(1).ClearContents          .Cells(1, 1) = "INDEX"          .Cells(1, 1).Name = "Index"      End With           For Each wSheet In Worksheets          If wSheet.Name  Me.Name Then          M = M + 1          With wSheet              .Range("H1").Name = "Start" & wSheet.Index              .Hyperlinks.Add Anchor:=.Range("H1"), Address:="", SubAddress:="Index", TextToDisplay:="Back to Index"          End With              Me.Hyperlinks.Add Anchor:=Me.Cells(M, 1), Address:="", SubAddress:="Start" & wSheet.Index, TextToDisplay:=wSheet.Name          End If          Next wSheet  End Sub
  2.   4. Nhấn Alt + Q và Save lại.  5. Từ Excel, vào Tool > Macro > Security. Trong hộp thoại này, chọn mức Low. Vì trong file Excel của bạn có dùng Macro, nên đôi khi  mức Macro security ở mức high, đoạn lệnh của bạn sẽ không có tác dụng. Nếu bạn chọn Mediup, bạn sẽ được nhắc là chạy macro  không. Trong trường hợp này, bạn chọn Enable Macro để thấy tác dụng.  5. Nhấn Ctrl + W để đóng lại Workbook và mở lại Workbook này. Đến đây, khi nhấp vào Sheet có tên là MụcLục, bạn sẽ thấy danh sách các bảng tính hiện ra. Nhấp vào Sheet nào mà bạn muốn di  chuyển nhanh đến để làm việc....  Theo helloict.com
Đồng bộ tài khoản