intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo dục đào tạo

Xem 1-20 trên 22908 kết quả Giáo dục đào tạo
 • Mục đích của bài báo "Quy trình bồi dưỡng giáo viên về giáo dục STEM theo mô hình dạy học kết hợp" nhằm phân tích các yếu tố khi triển khai dạy học kết hợp, ưu điểm và hạn chế và tác động của dạy học kết hợp trong tập huấn giáo viên. Nghiên cứu cho thấy tính linh hoạt về thời gian, địa điểm, cá nhân hóa người học và thúc đẩy sự tương tác giữa những người tham gia (người học, giảng viên, người hướng dẫn) của dạy học kết hợp

  pdf18p ngoccthanh 30-06-2022 6 1   Download

 • Bài viết Đổi mới dạy và học trong bối cảnh công nghệ số: Cơ hội và thách thức cho các đơn vị đào tạo “Non Stop Highway” được thực hiện nhằm mục đích trình bày quan điểm, suy nghĩ, và góc nhìn mà tác giả có được thông qua quá trình giảng dạy, học tập và trải nghiệm, cũng như từ việc nghiên cứu và tổng hợp tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

  pdf10p ngoccthanh 29-06-2022 6 1   Download

 • Văn bản hợp nhất: Quyết định Ban hành Điều lệ Trường mầm non theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2008.

  pdf23p runordie3 27-06-2022 5 1   Download

 • Tài liệu tập huấn Đánh giá học sinh tiểu học (Thực hiện Thông tư số 27/2020/TT -BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm có 6 nội dung cơ bản sau: Quan điểm về đánh giá học sinh tiểu học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực; mục đích, yêu cầu và nội dung, phương pháp đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học; đánh giá thường xuyên; đánh giá định kì; sử dụng kết quả đánh giá và hồ sơ đánh giá; trách nhiệm tổ chức thực hiện.

  pdf50p runordie3 27-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực căn bản - Chương 4: Đầu tư cho vốn nhân lực. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: vốn nhân lực và sự hình thành vốn nhân lực; phát triển con người và phát triển nguồn nhân lực; đầu tư cho giáo dục đào tạo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hidetoshidekisugi 15-06-2022 1 0   Download

 • Bài viết đề cập đến kinh nghiệm quốc tế trong việc công nhận chuyển đổi tín chỉ hoặc sử dụng kết quả học tập trước đây của người học giữa giáo dục đào tạo nghề và giáo dục đại học, từ đó rút ra một số bài học cho Việt Nam.

  pdf6p visherylsandber 28-06-2022 2 0   Download

 • Giáo dục đạo đức nói chung, giáo dục đạo đức nghề nghiệp nói riêng cho sinh viên là một hoạt động rộng lớn và phức tạp. Nếu chỉ qua một hoặc một số môn trong chương trình đào tạo thì chưa đủ. Do đó, hoạt động này cần được tích hợp rộng rãi trong nhiều môn học, trong nhiều hoạt động và phải được diễn ra thường xuyên, liên tục trong cả quá trình đào tạo, từ lúc sinh viên bước chân vào giảng đường sư phạm cho đến khi tốt nghiệp ra trường.

  pdf5p visherylsandber 28-06-2022 1 0   Download

 • Dù đã có một số nghiên cứu được tiến hành, mức độ ảnh hưởng của phong cách học tới kết quả học tập của sinh viên tới nay vẫn chưa được xác định. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa phong cách học yêu thích với kết quả học tập của sinh viên trong 3 học kỳ đầu tiên của chương trình Cử nhân Điều dưỡng.

  pdf6p visusanwojcicki 28-06-2022 0 0   Download

 • Sự nghiệp giáo dục đào tạo là sự nghiệp chung của toàn xã hội nhưng người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là nhà giáo. Bài viết Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí người thầy trong công tác giáo dục - đào tạo đề cập đến những quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí người thầy trong công tác giáo dục - đào tạo.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 2 0   Download

 • Cùng với xu hướng phát triển của thời đại về các lĩnh vực khoa học - công nghệ, sự bùng nổ về thông tin trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, Giáo dục Đào tạo cũng có những bước phát triển mới. Trong những năm gần đây, nền giáo dục nước ta cũng đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp để đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực có đủ khả năng phục vụ cho xã hội phát triển trong tương lai; Trong đó, phương pháp giảng dạy tích cực lấy người học làm trung tâm là một trong những phương pháp giáo dục được nhiều nhà giáo dục nghiên cứu.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 0 0   Download

 • Bước vào thế kỷ XXI, giáo dục đào tạo đóng vai trò quan trọng là nhân tố chìa khóa, là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Không chỉ ở Việt Nam mà ở hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, các chính phủ đều coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Với hệ thống giáo dục tiên tiến, phát triển mà các nước trên thế giới đang thực hiện là kinh nghiệm để Việt Nam học hỏi, đổi mới hệ thống giáo dục toàn diện.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 4 0   Download

 • Đối với sinh viên trường Đại học Công đoàn, là nhóm xã hội trẻ được giáo dục, đào tạo về tri thức, sự hiểu biết đời sống xã hội là lối sống văn hóa, văn minh, biểu hiện về văn hóa “thần tượng” của họ như thế nào? Kết quả bài viết "Văn hóa “thần tượng” trong sinh viên Trường Đại học Công đoàn hiện nay" này phần nào cho thấy chân dung xã hội những “thần tượng” của họ và những tác động nhất định của “thần tượng” đến đời sống cá nhân của sinh viên.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 1 0   Download

 • Trong di sản Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục chiếm một vị trí quan trọng. Trong quá trình hoạt động cách mạng, từ khi đi tìm đường cứu nước đến lúc đi xa, Hồ Chí Minh luôn đặt giáo dục ở một vị trí đặc biệt. Vận dụng sáng tạo tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều chủ trương, đường lối để đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục quốc dân nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 1 0   Download

 • Cuốn sách "Hỏi - đáp về giáo dục và đào tạo dạy nghề" giúp cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên và phụ huynh nhận thức rõ hơn về vai trò của giáo dục. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần, với 69 câu hỏi đáp hay. Trong đó, Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung phần thứ nhất: hỏi đáp về quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, một số khái niệm về giáo dục và đào tạo dạy nghề.

  pdf56p ngoccthanh 27-06-2022 5 0   Download

 • Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hỏi - đáp về giáo dục và đào tạo dạy nghề" tập trung phần tích nội dung hai phần còn lại: hỏi đáp những vấn đề về giáo dục và đào tạo, dạy nghề trong nhà trường và cơ sở giáo dục; hỏi đáp về trách nhiệm quản lý nhà nước ở các cấp đối với giáo dục và đào tạo, dạy nghề.

  pdf160p ngoccthanh 27-06-2022 2 0   Download

 • Bài viết Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm về sử dụng một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm theo phương thức thể nghiệm, tương tác trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông cho sinh viên sư phạm ngành Toán làm rõ các vấn đề cần được chú trọng trong rèn luyện nghiệp vụ về tổ chức hoạt động trải nghiệm Toán học theo phương thức thể nghiệm, tương tác cho sinh viên Sư phạm ngành Toán trong quá trình đào tạo.

  pdf7p visherylsandber 28-06-2022 13 1   Download

 • Cuốn sách Nghiên cứu đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non được biên soạn nhằm giúp sinh viên ngành Sư phạm thuộc các bậc Đào tạo Cao đẳng, Đại học và sau Đại học tìm hiểu về việc đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non và các phương pháp đánh giá trẻ trong giáo dục mầm non. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf80p bakerboys06 08-06-2022 2 0   Download

 • Tài liệu Đào tạo giáo viên dạy hòa nhập cho trẻ khuyết tật được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho lực lượng giáo viên những tri thức cơ bản về giáo dục hòa nhập, về nội dung, phương pháp giáo dục trẻ khuyết tật cụ thể. Tài liệu được chia thành 2 phần, trong phần 1 này gồm có 2 phân môn, đó là phân môn đào tạo giáo viên dạy trẻ khuyết tật thính giác và phân môn đào tạo giáo viên dạy trẻ khuyết tật trí tuệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf81p runordie1 06-06-2022 2 0   Download

 • Tài liệu Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật (Tài liệu đào tạo giáo viên): Phần 2 trình bày những kiến thức nằm trong phân môn đào tạo giáo viên dạy trẻ khuyết tật về ngôn ngữ. Phần này gồm có 4 nội dung: Tìm hiểu về trẻ khuyết tật ngôn ngữ; xây dựng mục tiêu và kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật ngôn ngữ; nội dung và phương pháp giáo dục; khảo sát, đánh giá kết quả giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf48p runordie1 06-06-2022 1 0   Download

 • Cuốn sách Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non được biên soạn theo chương trình đào tạo cử nhân hệ đại học, chuyên ngành Giáo dục Mầm non của các trường đại học; nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Sư phạm Mầm non những kiến thức và kĩ năng cơ bản về phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Giáo trình được cấu trúc thành 6 chương, phần 1 giáo trình sau đây gồm có 3 chương, trình bày những vấn đề lý luận về phát triển ngôn ngữ, cơ sở tự nhiên và xã hội của sự phát triển ngôn ngữ, quá trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf131p runordie1 06-06-2022 7 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo dục đào tạo
p_strCode=giaoducdaotao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2