intTypePromotion=1
ADSENSE

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 46/2020

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

31
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 46/2020" được biên soạn với các bài viết TP Hà Nội sẽ ưu tiên sử dụng năng lượng điện mặt trời và điện rác; đón dòng khí đầu tiên từ mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt đến đường ống Nam Côn Sơn 2; giảm sản xuất nhiên liệu hóa thạch để hạn chế thảm họa nóng lên toàn cầu; phát triển đô thị xanh, công trình xanh, công trình hiệu quả năng lượng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 46/2020

 1. CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM Tr.08 VCEA CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ RA MẮT TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI Tr.18 VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI KHI CÓ NHIỀU NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO NỐI LƯỚI Tr.20 EVN: TỶ LỆ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT HIỆN ĐẠT 91,54% Tr.22 NHỮNG ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TẠI EVNNPC Tr.24 TP HÀ NỘI SẼ ƯU TIÊN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN MẶT TRỜI VÀ ĐIỆN RÁC an ninh năng lượng ĐẢM BẢO CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Số:46 THÁNG 10+11+12/20201 NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI
 2. 6 CÔNG CÔNG TY TY CỔ CỔ PHẦN PHẦN CẤP CẤP 26 NƯỚC NƯỚC NAM NAM ĐỊNH ĐỊNH 29 ĐỊA ĐỊACHỈ: CHỈ:30 30CÙ CÙCHÍNH CHÍNHLAN LAN- -THÀNH THÀNHPHỐ PHỐNAM NAMĐỊNH ĐỊNH 17 ĐIỆN THOẠI: 0228 3649510 - FAX: 0228 3636679 ĐIỆN THOẠI: 0228 3649510 - FAX: 0228 3636679 Mục lục Số:46 THÁNG 10+11+12/2020 CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM Số trang Kính biếu HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP Gs.Ts.Vs. Trần Đình Long PGs.Ts. Bùi Huy Phùng 6 Đảm bảo an ninh năng lượng PGs.Ts. Đặng Đình Thống cho phát triển bền vững Nhà báo Nguyễn Anh Dũng TS. Phạm Gia Yên 8 VCEA công bố quyết định thành lập và ra mắt Chủ tịch Hội đồng Khoa học VCEA Trung tâm Nhân đạo nghĩa tình đồng đội Ts. Nguyễn Mạnh Hiến 10 Giải pháp cho ĐMTMN khu công nghiệp CHỦ TỊCH HIỆP HỘI và thương mại tại Việt Nam TỔNG BIÊN TẬP Ts. Mai Duy Thiện 12 USAID hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy phát triển ĐMTMN tại Việt Nam THƯ KÝ BIÊN TẬP Đăng Thái 16 Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh THIẾT KẾ phát triển các dự án điện gió Thế Công 18 Vận hành lưới điện truyền tải khi có nhiều nguồn năng lượng tái tạo nối lưới TÒA SOẠN TRỊ SỰ Số 09, Hoa Sữa 07, Khu đô thị Vinhomes Riverside, 20 EVN: Tỷ lệ thanh toán tiền điện Long Biên, Hà Nội không dùng tiền mặt hiện đạt 91,54% Điện thoại: 04 22188088 Email: tapchinlsvn@gmail.com ẢNH BÌA: Nguồn: Trọng Vinh ẢNH TRANG TRONG: Đăng Thái, CTV Những điểm sáng 22 trong công tác GPXB số 424/GP-BTTTT Do Bộ Thông tin và Truyền giảm tổn thất thông cấp ngày 25/8/2016 điện năng tại In tại Công ty EVNNPC CP-TK CB điện tử & in Công nghệ cao
 3. 31 35 37 SỐ THÁNG 10+11+12/2020 33 Bốn giải pháp cấp bách Thư tòa soạn bảo vệ nguồn nước sinh hoạt Số trang Bạn đọc thân mến! 24 TP Hà Nội sẽ ưu tiên sử dụng T năng lượng điện mặt trời và điện rác 43 hủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, 26 Đón dòng khí đầu tiên từ mỏ Sao Vàng – phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công Đại Nguyệt đến đường ống Nam Côn Sơn 2 nghiệp lần thứ tư. Theo đó, hàng loạt công nghệ trong lĩnh vực năng lượng sẽ được ưu tiên 28 Giảm sản xuất nhiên liệu hóa thạch nghiên cứu, phát triển và ứng dụng: công nghệ chế tạo pin nhiên liệu; năng để hạn chế thảm họa nóng lên toàn cầu lượng Hydrogen; quang điện; công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến; công nghệ tiên tiến trong thăm dò, thu hồi dầu và khí; thu thập và lưu trữ carbon; Chung tay vì nguồn năng lượng vi mô; công nghệ tuabin gió tiên tiến; công nghệ năng lượng địa 30 Thu hút đầu tư các dự án xử lý nước sạch cho cộng đồng nhiệt, năng lượng đại dương và năng lượng sóng; lưới điện thông minh. rác thải công nghệ tiên tiến Năng lượng là yếu tố thiết yếu để bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội và cũng là một thành phần quan trọng trong phát triển bền vững. Việc ưu tiên phát 32 Phát triển đô thị xanh, công trình xanh, triển các công nghệ năng lượng mới, năng lượng tái tạo sẽ góp phần giúp nước công trình hiệu quả năng lượng ta chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh hơn, đồng thời bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững. Trân trọng! 47 Trân trọng! BAN BIÊN TẬP HƠN 50% NGƯỜI DÂN 40 NÔNG THÔN ĐƯỢC SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH ĐẠT CHUẨN NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI 5
 4. Sự kiện vấn đề SỐ THÁNG 10+11+12/2020 VIETNAMCLEANENERGYASSOCIATION Đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển bền vững Ngày 22/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng hợp với tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam tổ lượng tái tạo, Bộ Công Thương chức diễn đàn “An ninh năng lượng cho phát cho biết, Bộ Công Thương đã triển bền vững”. nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, giải pháp phát triển hạ TÂM HƯƠNG tầng điện lực trong thời gian tới đây. Cụ thể, giải pháp về pháp Ô luật và chính sách: sửa đổi Luật ng Nguyễn Đức Hiển, năm 2007 đến nay cho thấy Điện lực để tạo điều kiện thu Phó trưởng ban Kinh mục tiêu bảo đảm an ninh năng hút vốn đầu tư toàn xã hội, vận tế Trung ương phát lượng quốc gia còn nhiều thách hành hệ thống tích hợp nguồn biểu khai mạc diễn thức, các nguồn cung trong nước năng lượng tái tạo, phát triển đàn: “Đối với Việt Nam, đảm bảo không đủ đáp ứng nhu cầu, yêu thị trường điện; xây dựng Luật các giải pháp với chi phí nhỏ tổng tiêu thụ năng lượng toàn các nguồn năng lượng phân tán an ninh năng lượng được xác cầu; cơ cấu đang bị mất cân đối; Năng lượng tái tạo để tạo hành hơn 60 Euro/1 tấn CO2 tương quốc; giai đoạn 2025 - 2030 đạt (DER) được kết nối với người sử định là mục tiêu xuyên suốt trong áp lực về nhập khẩu năng lượng lang pháp lý vững chắc cho việc đương. Đầu tư cho tiết kiệm mức tiết kiệm năng lượng 8 - 10% dụng điện. Gồm: PV trên mái Chiến lược phát triển năng lượng ngày càng lớn... đầu tư, vận hành năng lượng tái năng lượng tạo cơ hội kinh tổng tiêu thụ năng lượng toàn nhà, tuabin gió nhỏ, hệ thống quốc gia, Nghị quyết số 55 của Theo đó, tại diễn đàn, ông tạo, tạo chuỗi cung ứng... doanh, đầu tư với nhu cầu vốn quốc. Theo ông Tâm, để đạt được lưu trữ năng lượng gia đình, bơm Bộ Chính trị, là nền tảng đồng Hiển đưa ra 2 nhóm vấn đề lớn Bộ Công Thương cũng có thể lên tới 400 tỷ USD trên các mục tiêu này, kiến nghị Chính nhiệt và cắm điện EV. Thứ ba là thời là tiền đề quan trọng để phát cần được thảo luận bao gồm: nghiên cứu để tới đây áp dụng phạm vi toàn cầu. Tiết kiệm phủ chỉ đạo cấp đủ nguồn kinh số hoá ngành điện: cho phép triển kinh tế xã hội, ưu tiên phát đề xuất phương pháp, cách tiếp cơ chế đấu thầu lựa chọn chủ năng lượng góp phần giảm nhu phí hoạt động của Chương trình quản lý một lượng lớn dữ liệu triển nhanh và bền vững đi trước cận phù hợp trong đánh giá đầu tư các dự án nguồn điện cầu sử dụng các nguồn năng ở Trung ương và địa phương (gắn và tối ưu hoá các hệ thống với một bước gắn với bảo vệ môi mức độ bảo đảm an ninh năng nhằm đảm bảo công bằng, lượng sơ cấp và sẽ giảm phát với khung kế hoạch hoạt động nhiều nguồn điện công suất nhỏ. trường, sinh thái, đảm bảo quốc lượng của Việt Nam; cần sớm minh bạch, đảm bảo hài hoà lợi thải các chất gây ô nhiễm môi tổng thể). Hoàn thiện cơ chế, Ông Vy cũng kiến nghị Bộ phòng an ninh, thực hiện tiến bộ có các chính sách cụ thể để ích của nhà nước, nhà đầu tư và trường sống cho người dân. Tiết chính sách thúc đẩy mô hình công Công Thương chỉ đạo Tập đoàn và công bằng xã hội”. thể chế hóa và cụ thể hóa các xã hội. Cùng với đó là cơ chế xã kiệm năng lượng cũng sẽ làm ty dịch vụ năng lượng tương xứng Điện lực (EVN) và các đơn vị liên Tuy nhiên, thực tiễn phát nhiệm vụ giải pháp lớn trong hội hoá đầu tư lưới điện truyền giảm nhu cầu năng lượng của với nhu cầu xã hội. Thành lập quỹ quan thực hiện Đề án nghiên triển năng lượng quốc gia từ Nghị quyết 55. tải nhằm thu hút vốn cho việc toàn xã hội, giảm áp lực đối với thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết cứu về các giải pháp nhằm đảm đầu tư lưới điện truyền tải lớn nguồn năng lượng quốc gia. Tiết kiệm và hiệu quả nhằm tạo thị bảo cung cấp điện an toàn, liên trong thời gian tới; cơ chế mua kiệm năng lượng giảm sự phụ trường vốn cho các hoạt động tiết tục trong điều kiện hệ thống bán điện trực tiếp giữa đơn vị thuộc vào nguồn năng lượng kiệm năng lượng. điện có tỷ trọng nguồn năng phát triển năng lượng tái tạo nhập khẩu, nâng cao sự tự chủ Trong khi đó ông Nguyễn lượng tái tạo biến đổi có tỷ với khách hàng sử dụng điện của mỗi quốc gia. Tiết kiệm Văn Vy, Phó Chủ tịch Hiệp hội trọng cao. Giao EVN chỉ đạo Nhà (DPPA); xây dựng và phát triển năng lượng không đem lại lợi Năng lượng Việt Nam nêu 3 xu máy nhiệt điện Ninh Bình lập dự thị trường điện cạnh tranh. ích kinh tế tức thời như các hoạt hướng đổi mới kết hợp để tăng án thực hiện chuyển nhà máy từ Bên cạnh đó, sử dụng năng động đầu tư khác nhưng đem tính linh hoạt của hệ thống đốt than sang đốt kèm sinh khối lượng tiết kiệm hiệu quả có lại lợi ích kép về giảm phát thải điện trong bối cảnh chuyển đổi hoặc chuyển từ đốt than sang vai trò quan trọng đối với mục khí nhà kính, tạo việc làm, giảm hệ thống năng lượng của Việt đốt hoàn toàn bằng sinh khối. tiêu phát triển bền vững và an sự phụ thuộc vào các nguồn và Nam thành một hệ hống có tỷ Một nhà máy điện than thực ninh năng lượng. Chia sẻ tại nhập khẩu năng lượng, có thể trọng năng lượng tái tạo cao, hiện thí điểm đốt kèm sinh khối, diễn đàn, ông Hoàng Văn Tâm, đáp ứng 7 mục tiêu phát triển từ đó góp phần tăng cường trường hợp hiệu quả sẽ mở rộng Phó Chánh Văn phòng Biến đổi bền vững, phục vụ đảm bảo an an ninh năng lượng. Thứ nhất áp dụng tại các nhà máy trong khí hậu và Tăng trưởng xanh, ninh năng lượng và phát triển là điện khí hoá các ngành sử Tập đoàn. Giao cơ quan có liên Vụ Tiết kiệm năng lượng và bền vững của mỗi quốc gia. dụng cuối: tăng sử dụng điện quan xây dựng cơ chế hỗ trợ Phát triển bền vững, Bộ Công Việt Nam hiện đang thực hiện từ năng lượng tái tạo trong các các dự án điện gió ngoài khơi Thương cho biết, theo Cơ quan Chính sách quốc gia về tiết kiệm lĩnh vực sử dụng cuối (vận tải, sản xuất khí hydro; chỉ đạo Tập năng lượng quốc tế (IEA), tiềm năng lượng giai đoạn 2019 - 2030 toà nhà và công nghiệp). Ví đoàn Dầu khí Việt Nam và các năng giảm phát thải khí nhà (Chương trình VNEEP3) với mục dụ: xe điện, điện khí hoá các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy kính có thể đạt được 40% tổng tiêu: giai đoạn 2019 - 2025 đạt khâu cấp nhiệt. Thứ hai, phân nhanh các dự án đưa khí từ Lô Quang cảnh diễn đàn phát thải toàn cầu thông qua mức tiết kiệm năng lượng 5 - 7% cấp hệ thống điện: sự xuất hiện B và mỏ Cá Voi Xanh vào bờ... 6 NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI 7
 5. Sự kiện vấn đề SỐ THÁNG 10+11+12/2020 VIETNAM CLEAN ENERGY ASSOCIATION VCEA công bố quyết định Phát biểu tại buổi lễ, TS. Mai sỹ trong hai cuộc kháng chiến Phát biểu tại buổi lễ, TS. Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Năng chống Pháp và chống Mỹ mà Mai Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp thành lập và ra mắt lượng Sạch Việt Nam bày tỏ niềm còn bao gồm cả thân nhân gia hội Năng lượng Sạch Việt Nam vui khi Trung tâm Nhân đạo nghĩa đình liệt sỹ trong hai cuộc chiến cho biết: Hôm nay, tôi rất vinh tình đồng đội là thành viên của tranh biên giới, thân nhân của dự thay mặt cho lãnh đạo Hiệp Trung tâm Nhân đạo Hiệp hội với mục đích và ý nghĩa hoạt động cao cả. những chiến sỹ hy sinh trên mặt trận phòng chống ma túy, thiên hội Năng lượng Sạch Việt Nam tới dự chương trình khám chữa nghĩa tình đồng đội Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam nhấn mạnh, với tai, dịch bệnh... trong cuộc sống đời thường hiện nay. bệnh và phát thuốc miễn phí “Đền ơn đáp nghĩa”. Trung tâm Trung tâm Nhân đạo nghĩa tình đồng đội khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho mục đích, ý nghĩa hoạt động “Tôi mong muốn cùng anh Nhân đạo nghĩa tình đồng đội thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sỹ tại Ngày 10/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Năng nhân văn cùng những thành viên em đồng đội, các doanh nghiệp là một trong những đơn vị mới xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. lượng Sạch Việt Nam (VCEA) tổ chức Lễ Trung tâm là các nhà khoa học, và lan tỏa trong cộng đồng cùng được thành lập của Hiệp hội với chuyên gia, nhà giáo ưu tú... thành lập Trung tâm để có thể tri tôn chỉ, mục đích và hoạt động thuộc Hiệp hội Năng lượng Sạch công bố quyết định và ra mắt Trung tâm Trung tâm sẽ càng ngày càng ân được ngày càng nhiều với các thiện nguyện bao gồm các nhà Việt Nam tổ chức khám, tư vấn Nhân đạo nghĩa tình đồng đội. phát triển, đạt được mục đích mà đồng đội đã hy sinh để đất nước khoa học, các cựu chiến binh, sức khỏe, cấp phát thuốc miễn Trung tâm đặt ra là nhân đạo và có độc lập, tự do như ngày hôm những người lính áo trắng, nhà phí cho thương binh, thân nhân ĐỖ HƯƠNG tình nghĩa. Hiệp hội sẽ luôn gắn nay”, Chủ tịch Trung tâm Nhân giáo ưu tú... hoạt động trên hai liệt sỹ, người nhiễm chất độc bó với Trung tâm, tạo mọi điều đạo nghĩa tình đồng đội bày tỏ. lĩnh vực là khám chữa bệnh cho hóa học, cựu chiến binh... Đây kiện để Trung tâm hoạt động và Giám đốc Trung tâm Nhân các gia đình thân nhân liệt sỹ, là một nghĩa cử cao đẹp của phát triển, đạt được nhiều kết đạo nghĩa tình đồng đội Đỗ Thị các Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trung tâm, đã quan tâm đến đối quả tốt đẹp. Hường chia sẻ, hiện Trung tâm và chăm sóc, trao học bổng cho tượng chính sách của xã. Chúng Đại tá, TS. Thầy thuốc ưu tú đã xây dựng kế hoạch triển khai con em gia đình liệt sỹ, thương tôi mong muốn sẽ nhận được sự Trần Ngọc Liên, Chủ tịch sáng các hoạt động khám chữa bệnh binh. Đây là những hoạt động quan tâm của các đồng chí cho lập Trung tâm Nhân đạo nghĩa miễn phí vào dịp lễ, tết trong cao quý, chúng ta cần lan tỏa các đối tượng chính sách của xã tình đồng đội cho biết: Tiền thân năm 2021, đặc biệt là dịp 27/7, đến cộng đồng. Hoạt động ngày nhà trong thời gian tới. của Trung tâm Nhân đạo nghĩa 22/12... Bên cạnh đó, Trung hôm nay càng có ý nghĩa nhân Ông Trần Phú Loan (đội 4, tình đồng đội là Trung tâm Nhân tâm cũng sẽ duy trì việc trao học kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập xóm 1, thôn Tiên Hương, xã đạo Trường Sơn (được thành lập bổng học nghề cho con em gia quân đội nhân dân Việt Nam Kim Thái) là cựu chiến binh từng từ năm 2017). Trong thời gian đình liệt sỹ, thương bệnh binh, (22/12/1944 - 22/12/2020). tham gia kháng chiến chống Mỹ qua, Trung tâm đã tổ chức hoạt gia đình có công với cách mạng. Đại tá. TS. Thầy thuốc ưu tú và chiến tranh biên giới phía động khám bệnh, tư vấn thiện Nếu trong năm 2020, Trung tâm Trần Ngọc Liên, Chủ tịch sáng Bắc. Đến tham gia chương trình nguyện, cấp phát thuốc miễn đã trao 50 suất học bổng trị giá lập Trung tâm Nhân đạo nghĩa khám chữa bệnh của Trung tâm phí cho hơn 2.000 người là Bà hơn 6 tỷ đồng thì năm 2021, dự tình đồng đội cũng chia sẻ: Nhân đạo nghĩa tình đồng đội, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình kiến, Trung tâm sẽ xin học bổng Thiết thực đồng hành và chăm ông cho biết, khâu tổ chức của chính sách, thương bệnh binh, giảm 20 – 50% học phí cho các sóc sức khỏe cho các Bà mẹ Việt chương trình rất chu đáo. Sự trẻ bị nhiễm chất độc da cam em học sinh. Nam anh hùng, những thương nhiệt tình của các bác sĩ, tình tại các tỉnh, thành: Bắc Giang, Ngay sau khi thành lập, binh, gia đình liệt sỹ, con cháu nguyện viên... khiến ông cảm Hà Nội, Yên Bái, Hòa Bình; cứu ngày 19/12, Trung tâm Nhân của họ còn mang những vết thấy phấn khởi, ấm lòng. trợ đồng bào bị thiên tai bão lũ đạo nghĩa tình đồng đội tổ chức thương, di chứng chiến tranh Bà Trần Thị Hường (đội 5, tại Thừa Thiên Huế. Bên cạnh chương trình khám, tư vấn sức đã và đang ngày đêm vật lộn xóm 1, thôn Tiên Hương) – đó, Trung tâm còn có quỹ học khỏe và cấp thuốc miễn phí cho với cuộc sống mưu sinh giữa thân nhân của liệt sỹ thì bày bổng tài trợ cho con em thương 400 thương binh, bệnh binh và đời thường, Trung tâm Nhân niềm vui, sự cảm kích khi được bệnh binh, gia đình chính sách, thân nhân liệt sỹ tại xã Kim Thái, đạo nghĩa tình đồng đội thuộc tham gia chương trình. Bà cho TS. Mai Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (ngoài cùng bên phải) và ông Mai Công Mừng, Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội Năng thân nhân liệt sỹ được học nghề: huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt biết, đây là lần đầu tiên bà được lượng Sạch Việt Nam (ngoài cùng bên trái) chúc mừng Chủ tịch và Giám đốc khách sạn, hướng dẫn viên du Nam tổ chức chương trình “Đền tham gia một chương trình Trung tâm Nhân đạo nghĩa tình đồng đội. lịch, cơ khí, làm bánh... với học ơn đáp nghĩa” tại xã Kim Thái, khám chữa bệnh và phát thuốc T bổng hơn 120 triệu/1 khóa học/1 huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định miễn phí tại địa phương nên ại buổi lễ, ông Mai đạo nghĩa tình đồng đội và Quyết người. Các em học sinh sau khi để khám, tư vấn sức khỏe và bà đến từ sáng sớm. Được các Công Mừng, Phó Chủ định bổ nhiệm Giám đốc Trung tốt nghiệp hiện đều có công ăn cấp thuốc miễn phí cho khoảng bác sỹ tận tình khám sức khỏe tịch kiêm Chánh Văn tâm Nhân đạo nghĩa tình đồng việc làm ổn định. 400 thương binh, bệnh binh và tổng quát: đo huyết áp, khám phòng Hiệp hội Năng đội. Theo đó, Trung tâm Nhân Đến nay, Trung tâm đổi tên thân nhân liệt sỹ. tiểu đường, loãng xương... và lượng Sạch Việt Nam đã công bố đạo nghĩa tình đồng đội là tổ chức thành Trung tâm Nhân đạo nghĩa Ông Trần Khắc Thiềng, Chủ tư vấn tận tình khiến bà cảm các quyết định của Hiệp hội gồm: trực thuộc Hiệp hội Năng lượng tình đồng đội, là một thành viên tịch UBND xã Kim Thái cho biết: thấy rất yên tâm, tin tưởng. Bà Quyết định thành lập Trung tâm Sạch Việt Nam; Chủ tịch sáng lập của Hiệp hội Năng lượng Sạch Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập mong, thời gian tới đây, Trung Nhân đạo nghĩa tình đồng đội; là Đại tá. TS. Thầy thuốc ưu tú Việt Nam với mong muốn mở quân đội nhân dân Việt Nam, tâm Nhân đạo nghĩa tình đồng Quyết định công nhận Chủ tịch Trần Ngọc Liên; Giám đốc Trung rộng đối tượng hỗ trợ không xã rất vinh dự được Trung tâm đội sẽ có thêm những hoạt sáng lập của Trung tâm Nhân tâm là bà Đỗ Thị Hường. chỉ là gia đình thân nhân liệt Nhân đạo nghĩa tình đồng đội động ý nghĩa tại địa phương. 8 NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI 9
 6. Sự kiện vấn đề SỐ THÁNG 10+11+12/2020 trường này trong hơn 1 năm khảo khi có ý định đầu tư vào nhà khu vực thương mại - công Giải pháp cho ĐMTMN trở lại đây. Chúng tôi rất vui mừng khi tham gia hội thảo ĐMTMN hoặc đang triển khai mô hình này tại cơ sở”. nghiệp” được phát triển trong khuôn khổ của “Dự án thí điểm khu công nghiệp và ngày hôm nay và chia sẻ về kế Ông Sven Ernedal, Giám điện mặt trời mái nhà”, một dự hoạch phát triển ĐMTMN tại các đốc Dự án năng lượng tái tạo án hợp tác giữa Tổ chức Hợp tác khu chế xuất – khu công nghiệp và hiệu quả năng lượng (4E), Phát triển Đức (GIZ), Syntegra thương mại tại Việt Nam và khu công nghệ cao TPHCM. Chương trình Hỗ trợ năng lượng Solar International và Công ty Chương trình phát triển ĐMTMN GIZ (ESP) chia sẻ: “Với sự hợp Cát Tường thuộc chương trình và năng lượng tái tạo HBA được tác thành công giữa Tổ chức develoPPP.de, do Bộ Hợp tác thành lập và triển khai từ tháng Hợp tác Phát triển Đức GIZ với Kinh tế và Phát triển CHLB nghiệp. Hội thảo giới thiệu những 10/2019 với mục đích hưởng HBA, chúng tôi hy vọng được Đức (BMZ) ủy quyền thực hiện nội dung chính của tài liệu bao ứng lời kêu gọi của Chính phủ, đóng góp vào sự phát triển nhằm hỗ trợ Việt Nam phát gồm thông tin về sự phát triển Bộ Công Thương và Tập đoàn của điện mặt trời, đưa điện triển một ngành năng lượng thị trường ĐMTMN tại Việt Nam, Điện lực Việt Nam về đẩy mạnh mặt trời trở thành một nguồn bền vững, đáng tin cậy và giá thông tin về chính sách - khung việc sử dụng ĐMTMN tại các khu năng lượng đáng tin cậy, giá cả phải chăng. Bộ bốn mẫu pháp lý và hướng dẫn lựa chọn chế xuất, khu công nghiệp, khu cả phải chăng và bền vững hợp đồng bổ sung cho các mô mô hình đầu tư kinh doanh phù công nghệ cao nhằm tiết kiệm cho khối thương mại - công hình kinh doanh khác nhau cho hợp nhất. Tài liệu mô tả các bước điện, đảm bảo an ninh năng nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi ĐMTMN được phát triển trong quan trọng của quá trình phát lượng, giảm tiêu thụ nguồn tài mong muốn mở rộng hợp tác khuôn khổ Dự án năng lượng triển dự án ĐMTMN cũng như các nguyên thiên nhiên và góp phần với HBA trong tương lai trong tái tạo và hiệu quả năng lượng gợi ý thực tiễn và hiểu biết thực bảo vệ môi trường. Đặc biệt lĩnh vực năng lượng tái tạo và (4E)/Dự án hỗ trợ kỹ thuật tế dựa trên kinh nghiệm phát chúng tôi đánh giá cao việc GIZ hiệu quả năng lượng nói chung ngành năng lượng Việt Nam – triển dự án ĐMTMN của các công xuất bản tài liệu hướng dẫn đầu và ĐMTMN khu công nghiệp và EU (EVEF). Tài liệu được cung ty tại Việt Nam trước đây. tư ĐMTMN và tin tưởng rằng đây thương mại nói riêng”. cấp miễn phí bằng hai ngôn Tại hội thảo, Ban kinh là một tài liệu giá trị, đáng tin Tài liệu “Hướng dẫn đầu ngữ tại địa chỉ: http://vepg.vn/ doanh của Tập đoàn Điện lực cậy cho các doanh nghiệp tham tư hệ thống điện mặt trời mái rts-investment-guidelines Việt Nam (EVN) đã giới thiệu về EVNSOLAR (http://solar. evn.com.vn/) – một nền tảng Các doanh nghiệp thuộc các khu chế xuất – khu công nghiệp và khu công nghệ cao tại TPHCM đang dành sự quan tâm rất lớn đến ĐMTMN. ĐMTMN do EVN phát triển, cung cấp giải pháp toàn diện cho các chủ đầu tư là hộ gia đình, doanh Tại TPHCM, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức nghiệp có mái nhà, có nhu cầu (GIZ) đã lần đầu tiên phối hợp với Hiệp hội phát triển dự án ĐMTMN. Đại các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TPHCM diện EVN cũng trình bày về hiện trạng, những tiềm năng của thị (HBA) tổ chức hội thảo “Giải pháp cho điện trường ĐMTMN cho khối thương mặt trời mái nhà khu công nghiệp và thương mại - công nghiệp, đặc biệt tại mại tại Việt Nam”. TPHCM, cũng như chương trình phát triển ĐMTMN và năng lượng tái tạo tại các khu công nghiệp. NHÃ QUYÊN tài liệu “Hướng dẫn đầu tư hệ Đại diện HBA cũng tham gia thống điện mặt trời mái nhà chia sẻ về kế hoạch phát triển T (ĐMTMN) khu vực thương mại ĐMTMN tại các khu công nghiệp ham gia hội thảo có - công nghiệp tại Việt Nam” do tại TPHCM cùng với hoạt động hơn 100 khách mời GIZ xây dựng, đồng thời trao triển khai nâng cao năng lực cho là các đối tác chính đổi về những cơ hội đầu tư đối tác doanh nghiệp tại 18 khu của GIZ trong lĩnh ĐMTMN cho khu vực này. công nghiệp trên địa bàn TP. vực ĐMTMN và hơn 80 doanh Ra mắt vào tháng 10/2020, Phát biểu tại hội thảo, ông nghiệp thuộc khối thương mại tài liệu “Hướng dẫn đầu tư hệ Trần Thiên Long, Phó Chủ tịch, - công nghiệp cùng với đại diện thống điện mặt trời mái nhà Tổng thư ký HBA nhấn mạnh: từ các Tổng công ty điện lực, khu vực thương mại - công “Các doanh nghiệp thuộc các trường cao đẳng dạy nghề, nhà nghiệp tại Việt Nam” cung cấp khu chế xuất – khu công nghiệp đầu tư, nhà phát triển dự án và thông tin xác thực, thực tế và khu công nghệ cao tại TPHCM nhà thầu EPC tại TPHCM cũng và cập nhật cho các nhà phát đang dành sự quan tâm rất lớn như trên cả nước. Hội thảo giới triển/nhà đầu tư hệ thống đến ĐMTMN sau khi thấy được thiệu đến các đơn vị quan tâm ĐMTMN thương mại hoặc công sự phát triển ấn tượng của thị 10 NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI 11
 7. Sự kiện vấn đề SỐ THÁNG 10+11+12/2020 VIETNAMCLEANENERGYASSOCIATION đặt hệ thống ĐMTMN. USAID hỗ trợ kỹ thuật Giám đốc USAID Việt Nam Yastishock cho biết: “USAID đang giúp Việt Nam chuyển đổi thúc đẩy phát triển sang lĩnh vực năng lượng linh hoạt hơn, sử dụng năng lượng tái tạo. Chúng tôi rất vui mừng ĐMTMN tại Việt Nam được làm việc với EVN và hy vọng với kinh nghiệm sâu rộng của mình trong việc thúc đẩy năng lượng sạch trong khu vực, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ kỹ thuật trưởng 10% hàng năm. Việt khả năng tiếp cận chuyên môn Nam cần phải sử dụng các công kỹ thuật và khả năng huy động thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà nghệ năng lượng sạch, hiện đại nguồn lực toàn cầu sẽ giúp Việt (ĐMTMN) tại Việt Nam giữa Cơ quan Phát triển để duy trì tốc độ tăng trưởng Nam thực hiện được các mục quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tập đoàn Điện lực kinh tế ấn tượng, bảo vệ sức tiêu trong lĩnh vực năng lượng khỏe con người và môi trường, tái tạo”. Việt Nam (EVN) mới đây đã diễn ra tại Hà Nội. đồng thời cung cấp dịch vụ điện Trong 5 năm qua, USAID cho hơn 20 triệu hộ gia đình. đã cam kết hơn 40 triệu USD ANH THƯ Phát biểu tại lễ ký kết, Phó hỗ trợ ngành năng lượng tại Đ Tổng giám đốc EVN Võ Quang Việt Nam và dự kiến sẽ cam ây là một hoạt động cấp quốc gia nhằm cải thiện luật Lâm cho biết, trong giai đoạn kết thêm 36 triệu USD trong trong khuôn khổ dự pháp liên quan đến năng lượng 2019 - 2020, năng lượng tái tạo 5 năm tới. USAID đã và đang án An ninh năng sạch; huy động đầu tư; tăng đã phát triển “bùng nổ” tại Việt phối hợp chặt chẽ với Chính lượng đô thị Việt cường áp dụng và triển khai các Nam. Với chính sách khuyến phủ Việt Nam và EVN nhằm áp Nam do USAID tài trợ phối hợp giải pháp năng lượng sáng tạo. khích năng lượng tái tạo của gió đã được đưa vào vận hành. thách thức mới đối với nguồn dụng những thông lệ quốc tế tốt chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam Nhu cầu về năng lượng ở Chính phủ, khoảng 9.700MW Đặc biệt, tính đến nay, hơn doanh thu của EVN, đồng thời nhất trong thiết kế, thực hiện ở cấp thành phố, cấp tỉnh và Việt Nam đang ở mức tăng điện mặt trời và 600MW điện 75.000 dự án ĐMTMN với tổng mang đến các tác động tiêu cực tăng hiệu suất hoạt động ngành công suất lắp đặt đạt trên tiềm tàng tới lưới điện như giảm điện để đảm bảo tiếp cận nguồn 3.300MWp đang vận hành. Dự chất lượng điện áp hoặc tổn năng lượng đáng tin cậy, bền kiến đến cuối năm 2020, năng thất điện năng. vững và bảo đảm. lượng tái tạo có thể chiếm tỉ Để giải quyết những thách lệ 17% công suất đặt toàn hệ thức này và mục tiêu cuối cùng thống điện quốc gia. là tăng công suất ĐMTMN, EVN Tuy nhiên, chính sách khuyến sẽ tiến hành phân tích tác động khích năng lượng mặt trời hiện tại tài chính đối với đơn vị điện lực sẽ kết thúc vào tháng 12/2020, trong các kịch bản triển khai trong khi các chính sách mới năng lượng ĐMTMN khác nhau chưa được ban hành. Chính vì tại TP Đà Nẵng với sự hỗ trợ của vậy, Phó Tổng giám đốc EVN kỳ USAID thông qua biên bản ghi vọng, thỏa thuận hợp tác với nhớ hợp tác này. Kết quả là các USAID sẽ giúp EVN và các đơn nhà hoạch định chính sách và vị đưa ra các đánh giá, phân tích đơn vị điện năng sẽ thấy được chuyên sâu và độc lập, giúp EVN các tác động ngắn hạn trong có cái nhìn đa chiều về tình hình giai đoạn đầu phát triển các phát triển thực tế của ĐMTMN tại chương trình ĐMTMN. Việt Nam. Bên cạnh đó, USAID cũng Nhận thức được tầm quan sẽ giúp EVN đánh giá tác động trọng của tăng trưởng xanh, kỹ thuật của hệ thống ĐMTMN EVN đã đặt ra các mục tiêu cao tới mạng lưới phân phối điện về tăng công suất ĐMTMN vào và nâng cao năng lực của EVN năm 2025 và đang đưa ra các trong việc giảm thiểu các tác biện pháp nhằm giúp người động tiêu cực đến lưới điện. tiêu dùng hiểu và sử dụng năng EVN cũng sẽ được hỗ trợ trong lượng sạch. việc thiết kế và thực hiện các Tuy nhiên, việc phát triển chiến dịch truyền thông sáng ĐMTMN cũng đặt ra những tạo nhằm thúc đẩy đầu tư, lắp 12 NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI 13
 8. Sự kiện vấn đề SỐ THÁNG 10+11+12/2020 hợp thực hiện. Các Bộ trưởng lưu Về đối thoại bàn tròn về Các Bộ trưởng ghi nhận hoạt ý gia hạn 2 năm vào năm 2021 năng lượng sạch, các Bộ trưởng động của Trung Quốc trong và hỗ trợ METI Nhật Bản cho Đề đánh giá cao Việt Nam và Trung “Phương pháp tiếp cận để tăng án AJEEP 2 về đào tạo giảng viên Quốc trong việc chủ trì Đối thoại cường chia sẻ năng lực về năng (TOT) cho các nhà quản lý năng bàn tròn về năng lượng sạch lượng mặt trời trong ASEAN” lượng trong AMS. Các Bộ trưởng ASEAN+3 lần thứ 3 được tổ chức đóng vai trò là nền tảng cho chia hoan nghênh sự ổn định tiến bộ trực tuyến vào ngày 30/10/2020. sẻ thông tin và trao đổi kiến thức xây dựng pháp luật về hiệu quả Các Bộ trưởng ghi nhận những về triển vọng năng lượng mặt năng lượng đã được thực hiện đối kết quả và đề xuất của đối thoại trời trong ASEAN năm 2025, ứng với Lào và Campuchia thông qua thông qua những chia sẻ thực tế dụng năng lượng mặt trời trong chương trình AJEEP 3. và thảo luận về tình hình triển các hình thức đa dạng bao gồm Các Bộ trưởng hoan nghênh khai năng lượng tái tạo tỷ trọng phân phối năng lượng mặt trời, đề xuất của Nhật Bản về chương cao, bao gồm việc tăng cường hệ thống kết hợp năng lượng trình nâng cao năng lực liên ứng dụng năng lượng tái tạo và điện và mặt trời, năng lượng mặt quan đến luật pháp và hướng những chính sách về năng lượng trời nổi, PV+ trong ASEAN và dẫn trong Hệ thống quản lý tái tạo hiện có. Các Bộ trưởng ghi những thực hành tốt nhất. Các năng lượng (EMS) được sử dụng nhận Đối thoại là một nền tảng Bộ trưởng ghi nhận những đóng cho Chương trình phụ tải điện thúc đẩy và nâng cao hợp tác về góp tích cực của Chương trình (DR) và nhà máy điện ảo (VPP) năng lượng sạch. nâng cao năng lực năng lượng và giao thức kiểm soát thiết bị Các Bộ trưởng ghi nhận báo sạch ASEAN - Trung Quốc. Quá trình chuyển đổi năng lượng trong ASEAN hướng tới lựa chọn năng lượng sạch, bền vững. IoT tại EPGG SOME+3 lần thứ 19 cáo về “Kinh nghiệm thực tế và Các Bộ trưởng ghi nhận và vào ngày 12/10/2020. triển vọng tiếp cận năng lượng hoan nghênh những sáng kiến Hội nghị Bộ trưởng trị doanh nghiệp để thúc đẩy các hành động khí hậu và quản Các Bộ trưởng hoan nghênh Diễn đàn Chính phủ - Tư nhân lần ASEAN” và “Lộ trình phát triển quy mô sáng tạo năng lượng của Trung Quốc “Thúc đẩy tiềm năng phát triển năng lượng gió năng lượng ASEAN+3: trị môi trường và xã hội (ESG), thứ nhất về ưu tiên tương lai trong mặt trời trong AMS và các ASEAN với công nghệ mới” và hệ thống lưới điện thông minh, năng lượng sạch ASEAN (CEFIA) ứng dụng đề xuất” đồng thực “Tăng cường sự phát triển của năng lượng tái tạo đại dương và được tổ chức ngày 27/11/2019 hiện bởi ACE và Viện Kỹ thuật thị trường điện mặt trời nổi ở Hướng tới khả năng gió ngoài khơi. Các Bộ trưởng hoan nghênh tại thành phố Makati, Philippines. Các Bộ trưởng ghi nhận tuyên bố Năng lượng tái tạo Trung Quốc (CREEI) và được phát hành vào ASEAN” và đề xuất chung về “Sử dụng năng lượng mặt trời PV phục hồi năng lượng việc tiếp tục hợp tác giữa Cơ nhiệm vụ của CEFIA và khuyến Đối thoại bàn tròn năng lượng để hỗ trợ phục hồi kinh tế xanh quan Năng lượng Hàn Quốc khích các nước ASEAN+3 thực sạch ASEAN+3 lần thứ 3 có thể trong ASEAN hậu COVID-19” (KEA) và Trung tâm Năng lượng hiện các dự án hàng đầu như là tài liệu tham khảo để thúc được ACE và CREEI thực hiện ASEAN (ACE) trong Chương Zero Energy Building (ZEB), kiểm đẩy tiến trình tiếp cận năng vào năm 2021 và hướng đến các Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng năng trình Hợp tác giảm thiểu soát RENKEI, công nghệ đa lưới lượng và triển khai năng lượng hoạt động liên quan. lượng ASEAN lần thứ 38 vào cuối tháng 11 vừa ASEAN+3 bao gồm việc thực hybrid năng lượng tái tạo. Các tái tạo đặc biệt là năng lượng Các Bộ trưởng đồng thuận hiện tổ chức những Hội nghị Bộ trưởng nhắc lại sự cần thiết mặt trời trong khu vực. Các Bộ Hội nghị Bộ trưởng năng lượng qua, Hội nghị Bộ trưởng năng lượng ASEAN+3 Nhóm công tác lập kế hoạch phải tiếp tục tăng cường hợp tác trưởng khuyến khích các quốc ASEAN+3 lần thứ 18 sẽ được (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) lần thứ 17 (APWG) lần thứ 7 và 8, các cuộc trong việc thực hiện các dự án gia ASEAN+3 thực hiện những tổ chức vào tháng 10/2021 tại diễn ra theo hình thức trực tuyến. họp, hội thảo nâng cao năng lực hàng đầu của CEFIA và hướng đề xuất của báo cáo. Brunei Darussalam. và nghiên cứu tiền khả thi về hệ đến việc tổ chức Diễn đàn CEFIA LAN ANH thống hiệu quả năng lượng cho lần thứ 2. các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Các Bộ trưởng hoan nghênh H Campuchia, Lào và Myanmar. các hoạt động thúc đẩy sử dụng ội nghị đã ra Tuyên Diễn đàn ASEAN+3 lần thứ 14 Các Bộ trưởng khuyến khích hydro trong khu vực và dự án bố chung khẳng định về năng lượng mới, năng lượng việc thiết lập các chương trình nghiên cứu chính sách xe điện, cam kết theo đuổi tái tạo (NRE) và hiệu quả năng EE và mở rộng thị trường EE tại đặc biệt là “Well to Wheel” tác các biện pháp phục lượng và bảo tồn (EE&C) vào Campuchia, Lào và Myanmar. động đến các nước ASEAN trong hồi kinh tế bền vững sau đại dịch ngày 28/11/2019 tại thành phố Các Bộ trưởng đánh giá cao chương trình hợp tác giữa ASEAN trong lĩnh vực năng lượng bằng Makati, Philippines. Các Bộ trưởng sự hỗ trợ và tham gia liên tục của và Nhật Bản. cách tăng cường quan hệ đối tác thừa nhận sự tiến bộ và sáng kiến Nhật Bản trong phát triển năng Các Bộ trưởng đánh giá cao và đổi mới hướng tới an ninh năng của sự hợp tác, đồng thời khuyến lực cho ASEAN thông qua Quan sự hỗ trợ của Cơ quan Năng lượng lượng, năng lượng chuyển đổi và khích các nước ASEAN+3 để khởi hệ đối tác hiệu quả năng lượng Hàn Quốc đối với Giải thưởng trẻ khả năng phục hồi năng lượng. xướng những dự án hữu hình ASEAN Nhật Bản (AJEEP) và hội năng lượng lần thứ nhất ASEAN. Đáng chú ý, về lĩnh vực năng chẳng hạn như kinh tế hydro, thảo bảo tồn năng lượng theo Các Bộ trưởng mong muốn tiếp lượng tái tạo và hiệu quả năng xe điện, số hóa, kết nối internet Chương trình AJEEP (ECAP) do tục các giải thưởng và khuyến lượng và bảo tồn: các Bộ trưởng (IoT) trong năng lượng hiệu quả Trung tâm Bảo tồn Năng lượng khích thanh thiếu niên tham gia đánh giá cao Philippines đã tổ chức của ngành giao thông vận tải, giá Nhật Bản (ECCJ) và ACE phối vào lĩnh vực năng lượng. 14 NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI 15
 9. Tiêu điểm SỐ THÁNG 10+11+12/2020 VIETNAMCLEANENERGYASSOCIATION Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dự án điện gió UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết Công ty CP Điện gió TNC Quảng Trị 1 (có địa chỉ tại 128A, đường Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh định chấp thuận chủ trương đầu tư Quảng Trị) thực hiện dự án Nhà máy điện gió hàng loạt các dự án điện gió. TNC Quảng Trị 1 tại xã Tân Thành, thuộc khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, huyện AN VINH Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Dự án có công suất 50MW với diện tích sử dụng đất dự kiến M 22,37 ha trong đó, diện tích đất sử dụng có thời ới đây nhất, UBND tỉnh Quảng Trị hạn 17,37 ha; diện tích đất sử dụng tạm thời vừa có quyết định chấp thuận chủ 05,ha. Nhà máy có tổng mức đầu tư hơn 1.805 trương đầu tư 2 dự án điện gió là: tỷ đồng; trong đó vốn góp để thực hiện dự án Nhà máy điện gió TNC Quảng Trị 1 là hơn 542 tỷ đồng, 70% vốn còn lại là vay từ và Nhà máy điện gió TNC Quảng Trị 2. ngân hàng. Tiến độ thực hiện hoàn thành dự án Cụ thể, quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 14 tháng kể từ khi chấp thuận chủ trương đầu 2/12/2020 chấp thuận chủ trương đầu tư cho tư và thời hạn hoạt động dự án là 50 năm. Đồng thời, quyết định số 3422QĐ-UBND ngày 2/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty CP Điện gió TNC Quảng Trị 2 (có địa chỉ tại 128A, đường Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) thực Hướng Linh 7; Hướng Linh 8; Hoàng Hải và dự để tránh tình trạng không giải tỏa kịp thời các hiện dự án Nhà máy điện gió TNC Quảng Trị 2 án Nhà máy điện gió AMACCAO Quảng Trị 1 được nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh trong tại xã Tân Thành và xã Tân Long, thuộc khu đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Hướng Hoá. thời gian tới. kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, huyện Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã có hàng Tổng giám đốc EVN cũng đề nghị UBND tỉnh Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Dự án có công suất loạt dự án nhà máy điện gió đã được UBND tỉnh Quảng Trị cần thành lập Ban Chỉ đạo phát triển 50MW với diện tích sử dụng đất dự kiến 22,37 Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư, hiện điện lực tỉnh Quảng Trị, kêu gọi các nhà đầu ha. Trong đó, diện tích đất sử dụng có thời hạn đã và đang triển khai như: Nhà máy điện gió tư phát triển nguồn điện gió trên địa bàn tỉnh. 17,37 ha; diện tích đất sử dụng tạm thời 05,ha. Hướng Phùng 1 (thôn Hướng Độ, xã Hướng Cùng với đó, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung công tác Nhà máy có tổng mức đầu tư hơn 1.167 tỷ Phùng) công suất 30MW; Nhà máy điện gió giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư và các dự đồng; trong đó vốn góp để thực hiện dự án là Hướng Phùng 2 (thôn Doa Cũ, xã Hướng Phùng) án truyền tải giải tỏa nguồn điện. hơn 500 tỷ đồng, vốn vay huy động từ ngân công suất 20MW; Nhà máy điện gió Hướng Linh hàng là hơn 1.667 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện 1 (thôn Xa Bai, xã Hướng Linh) và Nhà máy điện hoàn thành dự án 14 tháng kể từ khi chấp thuận gió Hướng Linh 2 (thôn Hoong Cóc, xã Hướng chủ trương đầu tư. Thời hạn hoạt động dự án Linh) cùng có công suất 30MW… 50 năm… Trong buổi làm việc gần đây giữa đoàn công Dự án điện gió TNC Quảng Trị 1 và dự án tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và điện gió TNC Quảng Trị 2 được chấp thuận chủ UBND tỉnh Quảng Trị về công tác cung ứng điện trương đầu tư xây dựng trên địa bàn các xã và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, Tổng thuộc khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao giám đốc EVN Trần Đình Nhân cho biết: Nhận Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là dự án thấy nhu cầu phát triển nguồn năng lượng tái có ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư nên được tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị rất lớn chính vì hưởng các chính sách ưu đãi đặc biệt về thuế vậy EVN đã nghiên cứu và kiến nghị Bộ Công thu nhập doanh nghiệp; thuế nhập khẩu… Thương trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy Trước đó, ngày 27/11/2020, Chủ tịch UBND hoạch các công trình lưới điện truyền tải phục tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã ký 5 quyết định vụ đấu nối, giải tỏa hết công suất cho những chấp thuận chủ trương đầu tư 5 nhà máy điện nguồn điện mới được bổ sung quy hoạch. Điều gió gồm: LIG Hướng Hóa 1; LIG Hướng Hóa 2; này cho thấy EVN chủ động ngay từ bây giờ 16 NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI 17
 10. Tiêu điểm SỐ THÁNG 10+11+12/2020 nguồn và tải, cân bằng công lượng điện tái tạo và xác định vai suất, dao động công suất, dao trò NLTT trong cân bằng hệ thống. động tần số, sóng hài gia tăng... Tại Anh quốc, đơn vị vận hành hệ Để có thể đáp ứng đầy đủ thống điện quốc gia mua các dịch nhu cầu nối lưới của các nguồn vụ để cân bằng cung cầu. NLTT NLTT, EVNNPT sẽ phải thực hiện quy mô lớn có thể sử dụng để cân nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy bằng hệ thống như cắt giảm công nhanh tiến độ các dự án đầu tư suất khi cung vượt cầu và cơ chế xây dựng cũng như nghiên cứu, cân bằng đã được mở ra cho các tiếp cận những công nghệ mới, nhà cung cấp nhỏ hơn... hiện đại, học hỏi kinh nghiệm Ở khía cạnh khác, bà Hanah thực tế từ các nước tiên tiến như Evans, chuyên gia hệ thống điện Anh quốc để đảm bảo giải tỏa và phát triển điện gió ngoài khơi hết công suất các nguồn điện đã bổ sung thông tin về cách NLTT theo yêu cầu. tiếp cận chính sách, quy định Chia sẻ tại hội thảo, Tiến được áp dụng ở Vương quốc Anh sỹ Stephanie Hay, chuyên gia nhằm giải quyết những thách Mạng lưới và đấu nối, Công ty thức liên quan đến gia tăng NLTT TNEI (Vương quốc Anh) cho trên hệ thống truyền tải. rằng, vận hành hệ thống truyền Bà Hanah Evans cho biết, sản tải điện khi có tỷ trọng NLTT cao lượng phát điện tái tạo tại Anh thực sự là khó khăn, thách thức tăng mạnh trong 20 năm qua. lớn, một quá trình cần được hỗ Công suất điện tái tạo tăng chủ trợ bởi khung pháp lý, chính yếu nhờ gió và mặt trời. Nước sách và công nghệ phù hợp. Anh đã dần giải quyết tốt các Theo bà Stephanie Hay, tại thách thức với lưới truyền tải Vận hành lưới truyền tải điện hệ thống) đã góp phần bổ sung thêm nguồn điện cho hệ thống Anh, việc nối lưới các nguồn NLTT cũng đã trải qua khó khăn lớn khi điện. Cơ chế thiết lập giá, kiểm soát giá, vai trò điều tiết ngành, khi có nhiều nguồn năng lượng điện quốc gia trong bối cảnh hệ mà các nguồn NLTT có nhiều ở cấp phép phân phối, truyền tải... thống bị thiếu nguồn cấp, đặc miền Bắc Scotland, trong khi các được thực hiện, phân định rõ biệt giảm được sản lượng huy trung tâm phụ tải lớn nằm ở miền ràng giữa các cơ quan, sự phối tái tạo nối lưới động từ các nguồn điện chạy dầu Nam nước Anh, hệ thống phân hợp chặt chẽ giữa các bên đóng có giá thành rất cao. phối từng bị tắc nghẽn do tỷ trọng vai trò quan trọng. Hiện tại, NLTT Lưới truyền tải điện 500kV, NLTT đưa vào cao. Vấn đề đặt ra điện gió ngoài khơi được kỳ vọng 220kV do EVNNPT quản lý vận cả trong quy hoạch và vận hành, là yếu tố thúc đẩy tăng sản lượng Tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện quốc hoạch của Việt Nam hướng tới hành vẫn luôn đảm bảo vận trong việc dự báo tin cậy sản điện tái tạo trong tương lai. gia (EVNNPT) mới đây đã phối hợp với Đại sứ hạn chế phát triển điện than cho giai đoạn 2026 - 2030 và tăng hành an toàn, ổn định và giải tỏa hết công suất các nguồn quán Anh tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Vận cường sử dụng NLTT trong kế điện NLTT được đấu nối trực tiếp hành lưới truyền tải điện khi có nhiều nguồn hoạch phát triển điện lực sắp tới. vào lưới điện 220kV cũng như năng lượng tái tạo nối lưới”. Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch HĐTV EVNNPT chia sẻ: Những công suất của các nguồn điện NLTT được truyền tải từ lưới 110 năm gần đây, việc đẩy mạnh sử kV lên lưới 220kV và 500kV qua LAN ANH dụng nguồn điện NLTT đã trở các TBA và đường dây 220kV, T thành xu hướng toàn cầu. Chính 500kV của EVNNPT. ại hội thảo, ông David Chiến lược phát triển năng lượng phủ Việt Nam đã áp dụng nhiều Thời gian tới, sản lượng McNaught, Tham tán quốc gia của Việt Nam đến năm chính sách và biện pháp thúc đẩy điện NLTT hòa lưới sẽ tiếp tục Chính trị Đại sứ quán 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phát triển điện NLTT (mặt trời, tăng mạnh. Dự kiến, lũy kế đến Anh tại Việt Nam cho có đưa ra lộ trình phát triển năng gió). Tính đến tháng 10/2020, cuối năm 2020 sẽ có khoảng biết: Việt Nam là một trong lượng tái tạo (NLTT) bền vững. đã có 6.434MW được đưa vào 7.400MW điện mặt trời và những nước bị ảnh hưởng lớn Chính phủ Anh cũng xác định ưu vận hành (108 nhà máy điện mặt 600MW điện gió; tới cuối năm của biến đổi khí hậu, đặc biệt là tiên hàng đầu trong phát triển trời với tổng công suất 5.948MW 2021 sẽ có khoảng 10.400MW trong những năm gần đây Việt NLTT do vậy Chính phủ Anh cam và 13 nhà máy điện gió với tổng điện mặt trời và 3.400MW điện Nam đang tích cực giảm tác động kết sẽ hỗ trợ Việt Nam chuyển công suất 486MW). Sản lượng gió phát lên hệ thống điện quốc biến đổi khí hậu. Nghị quyết số đổi sang NLTT theo đúng chiến điện phát của các nhà máy điện gia. Thực tế này đặt ra nhiều 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 lược và đường lối của Đảng. NLTT năm 2019 đạt 5,5 tỷ kWh vấn đề cho lưới truyền tải điện Vận hành lưới truyền tải điện khi có nhiều nguồn năng lượng tái tạo của Bộ Chính trị về định hướng Chính phủ Anh hoan nghênh kế (chiếm 2,3% sản lượng điện toàn như: mất cân bằng phân bố nối lưới đặt ra nhiều thách thức cho ngành điện. 18 NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI 19
 11. Doanh nghiệp - Doanh nhân SỐ THÁNG 10+11+12/2020 EVN: Tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt hiện đạt 91,54% Đến cuối năm 2020 tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt 91,54%. TIẾN ĐẠT M ới đây, hội thảo hình thức không dùng tiền mặt khoa học quốc gia được Chính phủ giao tại Nghị “Thúc đẩy thanh quyết số 02/NQ-CP về cải thiện toán không dùng môi trường kinh doanh, nâng cao tiền mặt trong nền kinh tế số” năng lực cạnh tranh quốc gia năm diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo do 2019 và định hướng đến năm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2021. Đến cuối năm 2020 tỷ lệ tổ chức nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tiền điện thanh toán không dùng và sử dụng hóa đơn điện tử thì qua hàng loạt giải pháp đồng bộ: EVN đã hợp tác với trên 30 ngân còn đa dạng phương thức phục vụ hơn nữa việc thanh toán không tiền mặt toàn EVN đạt 91,54%. năm 2012 EVN là đơn vị đầu tiên thực hiện mở rộng kết nối, hợp hàng, 10 tổ chức trung gian thanh khách hàng qua website, email, dùng tiền mặt. Từ năm 2010, Chính phủ ban trong cả nước triển khai thí điểm tác thu tiền điện với tất cả các toán và gần 10 nghìn tổ chức, cá webchat, fanpage, app Chăm sóc Tại hội thảo, EVN được đánh hành Nghị định số 51/2010/NĐ- và đến năm 2015 là doanh nghiệp ngân hàng, tổ chức trung gian nhân dịch vụ bán lẻ điện năng để khách hàng trên thiết bị di động, giá là một trong các đơn vị thực CP quy định về in, phát hành, sử đầu tiên hoàn thành việc sử dụng thanh toán được Ngân hàng Nhà thực hiện việc thu tiền điện trong chatbot - sử dụng trí tuệ nhân hiện tốt việc thúc đẩy thanh toán dụng hóa đơn, trong đó cho phép hóa đơn điện tử cho toàn bộ 100% nước cấp phép; triển khai cung điều kiện thường xuyên đảm bảo tạo (AI) để tư vấn, hỗ trợ khách tiền điện không dùng tiền mặt. sử dụng hình thức hóa đơn điện khách hàng trên quy mô toàn cấp các dịch vụ điện trực tuyến tỷ lệ thu ở mức cao trên 99,7% hàng. Việc thực hiện chuyển đổi Năm 2019, Tập đoàn thực hiện tử. Ngay sau khi Bộ Tài chính quốc. Việc sử dụng hóa đơn điện cấp độ 4 và qua Cổng Dịch vụ hàng năm. Số thu tiền điện của số mạnh mẽ và đúng hướng đã tối vượt mức chỉ tiêu về số khách ban hành Thông tư số 32/2011/ tử không chỉ giúp hiện đại hóa, công quốc gia; nâng cấp các hệ Tâp đoàn năm 2019 tương đương đa tiện ích dịch vụ cho người sử hàng thanh toán tiền điện theo TT-BTC về khởi tạo, phát hành thay đổi mạnh mẽ nghiệp vụ kinh thống công nghệ thông tin trong ¼ tổng thu ngân sách nhà nước dụng điện. Sự hài lòng của khách doanh của EVN mà còn góp phần công tác kinh doanh và dịch vụ trong khi gần như không còn thu hàng đối với ngành điện ngày tạo tiền đề cho các phương thức khách hàng theo hướng số hóa ngân viên điện lực. Các ngân càng tăng lên, chất lượng dịch vụ thanh toán điện tử, giao dịch điện toàn bộ các nghiệp vụ kể cả công hàng, tổ chức trung gian thanh điện cũng được đánh giá tích cực tử giữa EVN và khách hàng. tác khảo sát ngoài hiện trường; toán góp phần thu tiền điện của từ các tổ chức quốc tế. Hiện nay, Thực hiện các Đề án phát triển tuyên truyền, vận động khách bình quân trên 20,36 triệu khách EVN đang tiếp tục tập trung thực thanh toán không dùng tiền mặt hàng chuyển đổi hình thức thanh hàng, chiếm tỷ lệ 74,44% về số hiện Đề án Nghiên cứu, ứng dụng tại Việt Nam theo các Quyết định toán từ hình thức thu tại nhà sang hóa đơn và 93,68% về số tiền, công nghệ của cuộc Cách mạng của Thủ tướng Chính phủ, tận thu tiền tại điểm thu và thanh các tổ chức, cá nhân dịch vụ bán công nghiệp lần thứ 4 vào các dụng sự thay đổi quan trọng về cơ toán qua ngân hàng, ví điện tử, lẻ điện năng thu bình quân gần hoạt động sản xuất, kinh doanh chế chính sách, hạ tầng thanh toán các cổng thanh toán; thiết lập hệ 5,85 triệu khách hàng, chiếm tỷ của Tập đoàn và xây dựng Đề của Việt Nam theo định hướng nền thống chăm sóc khách hàng đa lệ 21,38% về hóa đơn và 4,46% án chuyển đổi số của Tập đoàn. kinh tế số, trong các năm vừa kênh để hỗ trợ khách hàng theo về số tiền. EVN định hướng tiếp tục lựa chọn, qua, EVN đã tập trung phát triển nguyên tắc 3 dễ: dễ tiếp cận, dễ Trong nhiều năm qua, EVN đã ứng dụng các công nghệ số, công hạ tầng công nghệ thông tin và tham gia, dễ giám sát; giao chỉ có những bước tiến mạnh mẽ trong nghệ thông tin và công nghệ của triển khai xây dựng hệ thống cơ tiêu cụ thể từng năm cho các các việc ứng dụng công nghệ hiện đại Cách mạng công nghiệp 4.0 vào sở dữ liệu khách hàng tập trung. đơn vị, bộ phận trong việc vận để chăm sóc khách hàng. Thông mọi lĩnh vực hoạt động nhằm đưa Trên nền tảng đó, EVN đã đẩy động khách hàng thanh toán qua các Trung tâm Chăm sóc EVN sớm trở thành doanh nghiệp mạnh việc triển khai thanh toán không sử dụng tiền mặt. khách hàng, EVN không chỉ tiếp số và xây dựng một Tập đoàn kinh Phó Tổng gám đốc EVN Võ Quang Lâm (thứ 2, từ phải sang) tham dự phiên thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm của EVN trong thúc đẩy tiền điện qua các ngân hàng, tổ Tính đến thời điểm hiện nay, nhận yêu cầu, tư vấn, hỗ trợ khách tế hiện đại, phát triển bền vững, thanh toán không dùng tiền mặt. chức trung gian thanh toán thông các Tổng công ty Điện lực thuộc hàng qua tổng đài điện thoại mà hiệu quả. 20 NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI 21
 12. Doanh nghiệp - Doanh nhân SỐ THÁNG 10+11+12/2020 VIETNAM CLEAN ENERGY ASSOCIATION Những điểm sáng trạm biến áp công cộng có cấu trúc tương tự nhau để nhận diện quản lý để duy trì ổn định mức độ tiệm cận và coi đây là một bản trong công tác những trạm còn có tỷ lệ tổn thất sắc riêng của công ty”, ông Tuấn điện năng cao. Cập nhật số liệu khẳng định. giảm tổn thất điện năng theo dõi tỷ lệ tổn thất điện năng Bà Trần Thị Thanh Hà, Giám theo từng tháng để nhận diện đốc Điều hành Royal Lào Cai đánh tại EVNNPC chính xác những trạm có tổn thất giá: Chất lượng điện tốt, ngày kỹ thuật và những trạm còn có tỷ càng được cải thiện rõ rệt. Khi bị lệ tổn thất điện năng bất thường; cắt điện đều được điện lực thông phần lớn các trạm có tỷ lệ tổn thất báo trước, xử lý sự cố nhanh và Trung tâm Điều khiển xa Hưng Yên. Giảm tổn thất điện năng là một trong những điện năng cao thuộc khu vực nông nhiệt tình kể cả ngay trong đêm; thôn. điện lực sẵn sàng cung cấp thông Ông Lương Minh Thanh, Giám thất bất thường hoặc tổn thất cao nhiệm vụ trọng tâm luôn được các đơn vị trong Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám tin kịp thời khi khách hàng cần. đốc Công ty Điện lực Hưng Yên hơn tổn thất kỹ thuật tính toán. Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) chú đốc Công ty Điện lực Lào Cai chia Bên kinh doanh như chúng tôi rất cho biết: Công tác giảm tổn thất Đặc biệt, trong những năm trọng thực hiện với nhiều giải pháp như: đầu sẻ: Đạt được kết quả như trên là hài lòng và yên tâm. điện năng là một chỉ tiêu rất quan qua, công ty đã đẩy mạnh thay sự đóng góp vô cùng to lớn của trọng, then chốt trong điều hành thế các công tơ điện tử và các tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính rất nhiều thế hệ lãnh đạo và cán Giảm tổn thất sản xuất kinh doanh của công ty. trạm biến áp phân phối, các toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng bộ nhân viên công ty. Công ty đã điện năng là nhiệm vụ, Ngay từ đầu, công ty triển khai đường dây để kiểm soát tổn thất dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... thực hiện 3 giải pháp: về công tác mục tiêu quan trọng đồng bộ từ công ty xuống các điện chính xác nhất. Công ty cũng xây quản lý, vận hành và nâng cao hàng đầu lực là thành lập ban chỉ đạo giảm dựng một phần mềm quản lý máy MINH ANH hiệu quả sử dụng vốn sửa chữa tổn thất điện năng và có phân biến áp cứ 30 phút là chốt thông lớn cũng như đầu tư xây dựng của Trong những năm qua, Công công các thành viên, định kỳ họp số kỹ thuật một lần, định kỳ hàng 2019: 2,22%). Năm 2020, công Tổng công ty. ty Điện lực Hưng Yên đã xác định hàng tháng để kiểm định những tháng phân tích tổn thất của từng ty được giao chỉ tiêu 2,3%. Thực Về quản lý, việc đầu tiên phải giảm tổn thất điện năng là nhiệm công việc đã thực hiện giảm tổn trạm biến áp và cũng phân ra hiện lũy kế 10 tháng đầu năm đạt xác định được tổn thất điện năng vụ, mục tiêu quan trọng hàng đầu thất điện năng trong điều hành những trạm biến áp trên 7%, trên 2,62% - đang cao hơn kế hoạch nằm ở khu vực nào, phải chuẩn của công ty. Ngay từ đầu năm, sản xuất kinh doanh. Các giải 8%, trên 9% để có những giải giao 0,32%. Trong 3 tháng cuối hóa được nó bằng cách công khai, công ty thực hiện lập chương pháp cụ thể trong đầu tư xây dựng pháp tăng cường kiểm tra, phúc năm, công ty thực hiện các giải minh bạch và ghi chỉ số công tơ trình giảm tổn thất điện năng. rất quan trọng, vừa đáp ứng nhu tra những trạm có tổn thất cao. pháp nước rút để đạt kế hoạch một cách chuẩn xác. Trên cơ sở Trong đó, phân tích, đánh giá các cầu phụ tải và cũng là góp phần Đến tháng 10/2020, công ty chỉ được giao. đó khoanh vùng, chia ra các khu nội dung thực hiện công tác giảm giảm tổn thất điện năng: công còn 4 trạm biến áp phân phối có Để làm tốt hơn công tác giảm vực, lựa chọn các khu vực có sản tổn thất điện năng và kết quả đạt ty bám sát quy hoạch phát triển tổn thất điện năng trên 7% trên tổn thất điện năng, công ty đã đưa lượng điện cao và sử dụng quy được của năm trước, xây dựng kinh tế của địa phương để đề xuất tổng số 2.400 trạm biến áp phân ra những định hướng cụ thể trong luật 80/20 để thực hiện các giải kế hoạch tổn thất điện năng của với Tổng công ty đầu tư những phối. Công ty đề ra kế hoạch đến giai đoạn tiếp theo: tiếp tục chỉ pháp quản lý. Về vận hành, điều năm và đề ra các giải pháp thực công trình trọng điểm từ 110 đến 31/12/2020 sẽ thực hiện nhiều đạo các Điện lực trực thuộc tăng độ hệ thống điện làm sao cho các hiện. Đồng thời, công ty cũng ban lưới trung, hạ thế để làm sao vừa giải pháp về sửa chữa thường cường kiểm soát và thực hiện các đường dây, các trạm biến áp, máy hành kèm theo chương trình giảm đảm bảo linh hoạt trong vận hành xuyên lưới điện cũng như quản Công nhân Điện lực Thành phố Lào Cai triển khai lắp đặt công giải pháp giảm tổn thất điện năng biến áp không được mang tải cao tổn thất điện năng hàng năm chỉ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trị tổn thất điện năng, phấn đấu tơ điện tử nhằm công khai, minh (như tổ chức quản lý, kinh doanh, để giảm tổn thất. thị liên tịch, hướng dẫn thực hiện và giảm tổn thất điện năng. không còn trạm biến áp tổn thất bạch và ghi chỉ số công tơ một gọn hóa lưới điện. Đặc biệt quan Về đầu tư và sửa chữa, phải để làm cơ sở cho các đơn vị triển Căn cứ vào kế hoạch chi phí điện năng trên 7%. cách chuẩn xác. tâm đến các trạm biến áp có sản lựa chọn trọng tâm, phát huy hiệu khai tổ chức thực hiện. đầu tư sửa chữa lớn cũng như chi Công ty TNHH TAEYANG Việt lượng điện năng lớn, tỷ lệ tổn thất quả đồng vốn và nâng cao tiến độ Trong giai đoạn 2016 - 2019, phí biến động hàng năm, công ty Nam tại huyện Kim Động (Hưng Coi giảm tổn thất điện >5%). Đối với lưới cao, trung áp: để làm sao trước mùa nắng nóng công ty đã đạt được kết quả cao đều sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để Yên) – 100% vốn Hàn Quốc, tính toán phương thức vận hành tải cao, các công trình đầu tư xây trong công tác giảm tổn thất điện thực hiện sửa chữa lưới điện làm chuyên sản xuất dao, thìa dĩa inox năng là hình ảnh, tối ưu giảm tổn thất điện năng. dựng được đưa vào vừa nâng cao năng. Cụ thể, luôn hoàn thành sao vừa đạt hai mục tiêu: giảm sự xuất khẩu sang thị trường chính văn hóa, thương hiệu Vận hành linh hoạt tụ bù trung hạ chất lượng điện năng vừa giảm đạt, vượt chỉ tiêu pháp lệnh và cố và giảm tổn thất điện năng. là châu Âu và Mỹ. Ông Trần Chí riêng của công ty áp. Theo dõi chặt chẽ mang tải tổn thất điện năng. chỉ tiêu phấn đấu hàng năm được Trong công tác quản trị chỉ tiêu Kiên, Trợ lý Tổng giám đốc công ty đường dây và máy biến áp. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ nhân EVNNPC giao. Công ty đã về đích tổn thất điện năng, công ty giao cho biết: Hiện nay, sản lượng điện Lào Cai là một trong những Đối với lưới điện hạ áp, thực viên nhiều năm kinh nghiệm với trước 1 năm so với lộ trình kế phòng kinh doanh chủ trì cùng tại công ty là 1,8 - 2 triệu kWh/ đơn vị hàng đầu của EVNNPC hiện phân nhóm các trạm biến phương châm: đổi mới, chuyên hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - với phòng kỹ thuật thường xuyên tháng và được Điện lực Kim Động cũng như Tập đoàn Điện lực Việt áp công cộng theo từng khu vực: nghiệp, hành động, hiệu quả - 2020. Đưa tổn thất của toàn công theo dõi để xác định phân vùng cung cấp điện với chất lượng tốt, Nam về công tác giảm tổn thất trung tâm, cận trung tâm và nông tâm huyết với ngành điện và coi ty từ 6,58% (năm 2015) xuống tổn thất từng cấp điện áp 110, 35, ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện năng. Trong giai đoạn 2016 thôn; tính toán tỷ lệ tổn thất điện giảm tổn thất điện năng là hình còn 3,95% (năm 2019), giảm 22 và tới điện lực thì phân vùng sản xuất. Khi có sự cố, công ty - 2019, Công ty Điện lực Lào Cai năng đối với từng khu vực. Áp ảnh, văn hóa, thương hiệu riêng 2,63% (nếu tính riêng cho năm theo từng trạm biến áp xem tổn được điện lực thông báo bằng văn đã tập trung nỗ lực giảm tổn thất dụng quy luật 80/20, tiến hành của công ty. 2019 thì giảm 108,56 triệu kWh thất các khu vực này như nào, tổn bản ít nhất 5 ngày. Công ty rất hài điện năng từ 2,9% về 2,22% thực hiện giảm tổn thất các khu “Tổn thất điện năng của chúng tương đương 190,55 tỷ đồng). Dự thất có bất thường không để công lòng trước công tác cung cấp điện (năm 2016: 2,9%; năm 2017: vực hiệu quả. Hàng tháng so sánh tôi đang ở mức độ tiệm cận. kiến tổn thất điện năng năm 2020 ty có những giải pháp trọng tâm cũng như dịch vụ chăm sóc khách 3,02%; năm 2018: 2,97%; năm tỷ lệ tổn thất điện năng giữa các Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường của công ty là 3,85%. phù hợp với những khu vực có tổn hàng của điện lực. 22 NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI 23
 13. Doanh nghiệp - Doanh nhân SỐ THÁNG 10+11+12/2020 năng mặt trời ước đạt khoảng TP Hà Nội sẽ ưu tiên 100MWp và điện rác khoảng 150MW phù hợp với tiềm năng, đặc thù của TP. sử dụng năng lượng Để đạt được mục tiêu trên, TP sẽ tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích, điện mặt trời và điện rác sự cần thiết về phát triển các dự án điện rác và điện mặt trời trên địa bàn; xây dựng chiến lược, T thiết kế và thực hiện các hoạt heo kế hoạch, TP sẽ với công tác bảo vệ môi trường, động truyền thông và chia sẻ UBND TP Hà Nội đã xây dựng hoàn thiện phát triển kinh tế tuần hoàn. thông tin về điện mặt trời mái ban hành Kế hoạch số các cơ chế, chính sách Đồng thời, đánh giá chi tiết nhà (website, truyền hình, hội 225/KH-UBND ngày đột phá để khuyến tiềm năng năng lượng điện mặt thảo, tọa đàm...). Tổ chức hội khích và thúc đẩy phát triển trời mái nhà và tác động đối thảo và diễn đàn trao đổi, phổ 18/11/2020 về việc mạnh mẽ các nguồn năng lượng với lưới điện phân phối; tiềm biến kinh nghiệm và khuyến phát triển năng lượng tái tạo phù hợp với đặc thù Thủ năng năng lượng gió, thủy nghị về quá trình xây dựng TP Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn TP đô, tiến tới tự chủ một phần điện trên địa bàn TP, đề xuất chính sách và nhân rộng mô tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 1%. về nguồn cung ứng điện trên chiến lược phát triển các dạng hình phát triến. giai đoạn 2021 - 2025. địa bàn. Ưu tiên sử dụng năng năng lượng cho TP. TP Hà Nội Về khoa học và công nghệ: và phát triển thị trường. Lồng đặc thù của TP nhằm khuyến lượng điện mặt trời và điện rác phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ TP xây dựng và duy trì cơ sở dữ ghép với chương trình Quản lý khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát AN VINH cho phát điện; khuyến khích các nguồn năng lượng tái tạo liệu nền tảng trực tuyến về điện nhu cầu điện trên địa bàn TP Hà triển hệ thống điện năng lượng đầu tư xây dựng các nhà máy trong tổng cung năng lượng mặt trời và điện mặt trời mái Nội thực hiện xây dựng cơ sở dữ mặt trời trên địa bàn. Nghiên điện sử dụng rác thải đô thị, sơ cấp đạt khoảng 1%. Trong nhà nhằm hỗ trợ công tác quản liệu về các hệ thống năng lượng cứu xây dựng quy định việc lắp sinh khối và chất thải rắn đi đôi đó, tổng công suất nguồn điện lý, quy hoạch, giám sát, báo cáo mặt trời, cơ sở có hệ thống tích đặt hệ thống điện năng lượng hợp lưu trữ năng lượng để phục mặt trời mái nhà đối với các vụ tối ưu hóa việc tham gia dự án sử dụng nguồn vốn ngân của khách hàng sử dụng điện sách để đầu tư xây dựng mới, trong các chương trình DSM/ nâng cấp cải tạo các trụ sở cơ DR; cập nhật và duy trì thông quan ban, ngành, UBND các tin chuyên mục điện tử về các cấp, Công an các phường, các hệ thống năng lượng mặt trời, trạm y tế, trường học... để thúc cơ sở có hệ thống tích hợp lưu đẩy phát triển năng lượng tái trữ năng lượng. Triển khai các tạo trên địa bàn TP. Đồng thời, chương trình, dự án tài trợ thí nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc điểm về đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật. thù của TP Hà Nội để hỗ trợ các Triển khai thí điểm lắp đặt mô trường học, hộ gia đình, cụm hình điện mặt trời mặt nước tại dân cư lắp đặt hệ thống chiếu hồ Đồng Quan thuộc xã Quang sáng bàng đèn LED có sử dụng Tiến, huyện Sóc Sơn. Nghiên hệ thống điện năng lượng gió cứu, đánh giá tiềm năng điện hoặc điện mặt trời. mặt trời mái nhà và tác động đối Bên cạnh đó, TP đẩy mạnh với lưới điện phân phối; nghiên hợp tác quốc tế, tranh thủ các cứu, đánh giá tiềm năng năng nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức lượng gió, thủy điện, điện sinh quốc tế để thực hiện những dự khối trên địa bàn TP Hà Nội. án hỗ trợ kỹ thuật trên địa bàn Xây dựng, triển khai thực hiện Hà Nội. Tăng cường hợp tác đồ án khuyến khích các hộ dân, quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nhà trường trên địa bàn Hà Nội nâng cao năng lực cho đội ngũ tăng cường đầu tư, lắp đặt hệ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực thống chiếu sáng bằng đèn LED phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng gió, năng thông qua các hình thức đầu lượng mặt trời. tư trực tiếp, hội thảo khoa học, Về cơ chế chính sách, Hà Nội nghiên cứu xây dựng phòng thử sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ chế nghiệm hợp chuẩn. 24 NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI 25
 14. Doanh nghiệp - Doanh nhân SỐ THÁNG 10+11+12/2020 VIETNAM CLEAN ENERGY ASSOCIATION Đón dòng khí đầu tiên – Đại Hùng về bờ. Khối lượng công việc của mỗi dự án nêu trên đều là rất lớn, tiến độ triển từ mỏ Sao Vàng - khai thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị của mỗi dự án khá Đại Nguyệt đến đường ống ngắn (khoảng 12 tháng kể từ khi ký kết các hợp đồng EPC đối với các dự án đường ống biển Nam Côn Sơn 2 và đường ống bờ) là một thách thức không nhỏ đối với đội ngũ quản lý dự án của chủ đầu tư cũng như các tổng thầu. D Vượt qua nhiều khó khăn, dự Tại điểm tiếp nhận khí vào bờ ở thị trấn Long Hải, ự án phát triển mỏ khí án về đích đúng tiến độ, đảm Sao Vàng - Đại Nguyệt bảo chất lượng, an toàn, chứng huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tổng thuộc Lô 05-1b và 05- kiến dòng khí đầu tiên từ mỏ công ty Khí Việt Nam (PV GAS) phối hợp tổ chức 1c, bể Nam Côn Sơn Nghi thức đón nhận dòng khí đầu tiên từ mỏ Sao Vàng - Sao Vàng – Đại Nguyệt hòa vào Lễ đón nhận dòng khí đầu tiên từ mỏ Sao Vàng, là tiền đề cho sự phát triển của Đại Nguyệt đến đường ống Nam Côn Sơn 2. đường ống Nam Côn Sơn 2. chuỗi dự án Nam Côn Sơn 2, một Nhân dịp này, đại diện Tập thuộc dự án phát triển mỏ khí Sao Vàng – Đại trong những dự án trọng điểm của kiện địa chất phức tạp (nhiệt độ đường phát triển dài, bắt đầu từ đoàn Dầu khí Việt Nam cam Nguyệt đến đường ống tiếp bờ Nam Côn Sơn 2. PV GAS. Mỏ khí Sao Vàng - Đại cao, áp suất cao) của bể Nam Côn công tác xem xét, đánh giá, lập kết sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao, Nguyệt (Lô 05-1b và 05-1c) nằm Sơn thuộc thềm lục địa Việt Nam, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hỗ trợ PV GAS trong giai đoạn HẢI LONG tại khu vực nước sâu, xa bờ, điều cách bờ biển Vũng Tàu khoảng trong những năm cuối của thập kỷ vận hành công trình, đảm bảo 300km về phía Đông Nam, độ sâu trước. Giai đoạn 1 của dự án được hoạt động an toàn và hiệu quả. mực nước biển từ 110 - 130m. chính thức triển khai từ tháng Tin tưởng rằng, từ đây, các Chuỗi dự án Nam Côn Sơn 2 4/2013 và hoàn thành và đưa hạng mục công trình của dự án gồm 2 dự án thành phần (dự án vào sử dụng từ cuối năm 2015 đường ống dẫn khí Nam Côn đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn với 151km tuyến ống biển từ giàn Sơn 2, Sao Vàng – Đại Nguyệt 2 điều chỉnh và dự án đường ống BK - Thiên Ưng đến điểm kết nối hoàn thành chạy thử và đi vào dẫn khí Sao Vàng – Đại Nguyệt) với đường ống Nam Côn Sơn 2 tại vận hành sẽ góp phần bổ sung được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam KP 207.5. Giai đoạn 2 của dự án nguồn khí mới, đáp ứng nhu giao cho PV GAS làm chủ đầu tư đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn cầu sử dụng năng lượng cho với mục tiêu: phát triển đồng bộ 2 với 118 km đường ống biển từ phát triển kinh tế đất nước ngày cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp KP 207.5 đến trạm tiếp bờ Long càng tăng cao. khí Việt Nam theo quy hoạch đã Hải; khoảng 10 km từ trạm tiếp Phó Tổng giám đốc PV GAS được Thủ tướng Chính phủ phê bờ Long Hải đến Nhà máy xử lý Hoàng Văn Quang cũng khẳng duyệt; đảm bảo nhu cầu thu gom, khí Dinh Cố và khoảng 29km dẫn định: “Thành công của dự án vận chuyển và xử lý khí mỏ Sư sản phẩm khí khô đến Trung tâm này là kết quả của sự nỗ lực lao Tử Trắng, Sao Vàng - Đại Nguyệt, Phân phối khí Phú Mỹ. động trên tinh thần đoàn kết Thiên Ưng – Đại Hùng và dự phòng Đồng thời với việc triển khai nhất trí của tập thể cán bộ công cho đường ống Bạch Hổ - Dinh Cố. thực hiện dự án đường ống Nam nhân viên Ban Quản lý dự án Khí Bên cạnh đó, dự án bổ sung công Côn Sơn 2, việc đầu tư xây dựng Đông Nam Bộ/Công ty Quản lý suất tiếp nhận và xử lý khí, tăng đường ống thu gom, vận chuyển dự án khí/các đơn vị vận hành tính linh hoạt trong vận hành các khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt của Tổng công ty Khí Việt Nam, công trình khí (giữa nhà máy GPP với 2 tuyến ống thành phần, sự hỗ trợ kịp thời của các chủ Dinh Cố, NCS Terminal và GPP2); trong đó đường ống dẫn khí từ đường ống hiện hữu Rosneft/ bổ sung nguồn khí thiếu hụt khu giàn Thiên Ưng đến giàn Sao Perenco. PV GAS nhiệt liệt biểu vực Đông Nam Bộ nhằm đảm bảo Vàng chiều dài khoảng 23km và dương và cám ơn những đóng cung cấp khí cho các hộ tiêu thụ đường ống dài 23km dẫn khí từ góp của các thành viên trực tiếp hiện hữu, phục vụ cho phát triển giàn Sao Vàng kết nối với đường tham gia chỉ đạo, thực hiện và kinh tế và đảm bảo an ninh năng ống Nam Côn Sơn 2 tại khu vực quản lý dự án đã ngày đêm bám lượng; đồng thời làm tiền đề cho BK - Thiên Ưng cũng được khẩn sát công trình để đưa công trình việc phát triển các mỏ ở khu vực trương hoàn thành, nhằm thu hoàn thành đúng kế hoạch, đạt lân cận trong những giai đoạn sau. gom và vận chuyển khoảng 2 - chất lượng, hiệu quả, có những Dự án đường ống dẫn khí 3 tỷ m3 khí/năm từ các mỏ Sao đóng góp quan trọng vào thành Nam Côn Sơn 2 có một chặng Vàng – Đại Nguyệt và Thiên Ưng công của chuỗi dự án”. 26 NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI 27
 15. Nhìn ra thế giới SỐ THÁNG 10+11+12/2020 Giảm sản xuất nhiên liệu tự, nghiên cứu cũng chỉ rõ ra giải pháp: gồm những chính sách hóa thạch để hạn chế của chính phủ làm giảm cả cung và cầu cung nhiên liệu hóa thạch đồng thời hỗ trợ những cộng thảm họa nóng lên toàn cầu đồng hiện đang phụ thuộc vào nguồn năng lượng này. Báo cáo Các quốc gia nên chuyển đổi sang năng lượng sạch giúp mang lại cũng đưa ra các bước cụ thể mà nhiều tiềm năng kinh tế và nhiều việc làm dài hạn hơn. các chính phủ có thể thực hiện Số đặc biệt của Báo cáo Khoảng cách sản Liên Hợp Quốc (UNEP) cho biết: ngay từ hôm nay để chuyển đổi đảo ngược xu hướng này để đáp đang tiếp tục thúc đẩy mở rộng “Những đám cháy, lũ lụt và hạn sang nguồn năng lượng thay thế ứng các mục tiêu về khí hậu. nguồn cung nhiên liệu hóa thạch. xuất (Production Gap Report) do các tổ chức hán tàn khốc năm nay và các nhiên liệu hóa thạch”, Michael Các quốc gia phụ thuộc nhiều nghiên cứu hàng đầu cùng Liên Hợp Quốc thực hiện tượng thời tiết cực đoan Lazarus, tác giả chính của báo Lối thoát là chuyển đổi vào nhiên liệu hóa thạch và năng hiện đã chỉ ra rằng công cuộc hồi phục hậu khác đang diễn ra là những lời cáo và là giám đốc của Trung sang năng lượng sạch lực còn hạn chế sẽ cần nguồn hỗ nhắc nhở mạnh mẽ lý do tại sao tâm SEI Hoa Kỳ chia sẻ. trợ quốc tế để thực hiện chuyển COVID-19 đem đến một cơ hội bước ngoặt chúng ta phải giải quyết thành Những phát hiện chính của “Cú sốc nhu cầu do đại dịch đổi công bằng và báo cáo cũng tiềm năng để các quốc gia thay đổi hướng công cuộc khủng hoảng khí báo cáo bao gồm: gây ra và giá dầu lao dốc trong đề xuất những cách thức để tạo phát triển, phải tránh mắc kẹt ở các mức sản hậu. Khi chúng ta tìm cách tái Để đi theo lộ trình nhất quán năm nay một lần nữa cho thấy điều kiện thuận lợi cho hoạt động khởi động các nền kinh tế sau với mục tiêu 1,5 độ C, thế giới sẽ bản chất dễ tổn thương của nhiều phối hợp này. xuất than, dầu, khí đốt cao hơn quá nhiều so đại dịch COVID-19, đầu tư vào cần cắt giảm sản xuất nhiên liệu khu vực và cộng đồng phụ thuộc Cleo Verkuijl, nhà nghiên cứu với giới hạn tăng nhiệt độ 1,5 độ C. năng lượng carbon thấp và cơ hóa thạch khoảng 6% mỗi năm vào nhiên liệu hóa thạch. Cách của SEI, tác giả dẫn đầu của báo sở hạ tầng sẽ có tác dụng tích từ năm 2020 đến năm 2030. duy nhất để thoát khỏi cái bẫy cáo cho rằng: “Để cắt giảm sản CẨM HẠNH cực cho việc làm, cho nền kinh Nhưng ngược lại, các quốc gia này là đa dạng hóa nền kinh tế ở lượng nhiên liệu hóa thạch ở mức tế, cho sức khỏe và cho bầu trên thực tế đang lập kế hoạch những khu vực này ra ngoài ngành phù hợp với các mục tiêu của Nguy cơ về tình trạng đến từ nhiều trường đại học và các không khí sạch. Chính phủ các và dự báo mức tăng trung bình nhiên liệu hóa thạch. Nhưng thật Thỏa thuận Paris đòi hỏi phải có khủng hoảng khí hậu tổ chức nghiên cứu khác. nước phải nắm lấy cơ hội này hàng năm là 2%, tức là vào năm đáng tiếc, năm 2020 chúng ta lại cả hợp tác và hỗ trợ quốc tế. Khi nghiêm trọng Số đặc biệt của báo cáo năm để dịch chuyển nền kinh tế và 2030 mức sản xuất sẽ tăng hơn chứng kiến chính phủ nhiều nước các quốc gia đề xuất những cam nay xem xét tác động của đại dịch hệ thống năng lượng của mình gấp đôi mức giới hạn nhiệt độ tăng gấp đôi lượng nhiên liệu hóa kết khí hậu tham vọng hơn cho Các quốc gia vẫn lên kế hoạch COVID-19 cũng như các biện pháp ra xa khỏi nhiên liệu hóa thạch, nóng lên 1,5 độ C. thạch và đào sâu hơn những điểm tiến trình khí hậu của Liên Hợp tăng mức sản xuất nhiên liệu hóa kích thích và phục hồi của chính phủ đồng thời tái thiết đất nước tốt Từ năm 2020 đến năm 2030, dễ tổn thương này. Thay vào đó, Quốc trước thềm Hội nghị về Biến thạch trong thập kỷ tới, ngay cả đối với sản xuất than, dầu và khí hơn để hướng tới một tương lai sản lượng than, dầu và khí đốt chính phủ các nước nên hướng các đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc khi nghiên cứu chỉ ra rằng thế giới đốt. Đại dịch đem đến một bước bền vững và ổn định hơn”. toàn cầu sẽ phải giảm hàng năm quỹ phục hồi vào những kế hoạch năm 2021 ở Glasgow, họ có cơ cần phải giảm sản lượng 6% mỗi ngoặt tiềm năng khi thúc đẩy chính “Nghiên cứu chỉ ra rất rõ lần lượt là 11%, 4% và 3% để đi đa dạng hóa kinh tế và chuyển đổi hội kết hợp các mục tiêu và biện năm để hạn chế nhiệt độ toàn cầu phủ các nước triển khai hành động ràng rằng, chúng ta sẽ phải đối đúng với lộ trình 1,5 độ C. sang năng lượng sạch giúp mang pháp giảm sản xuất nhiên liệu tăng tối đa ở mức 1,5 độ C, theo chưa từng có và khi các nền kinh tế mặt với tình trạng khủng hoảng Đại dịch COVID-19 và các lại nhiều tiềm năng kinh tế và hóa thạch này vào trong những Production Gap Report 2020. lớn, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản khí hậu nghiêm trọng nếu các biện pháp “lệnh đóng cửa” để nhiều việc làm dài hạn hơn. Đây kế hoạch chính sách của mình Báo cáo đầu tiên được ra mắt và Hàn Quốc, đã cam kết đạt mức quốc gia tiếp tục sản xuất nhiên ngăn chặn dịch bệnh lây lan đã có thể là một trong những bước đi hoặc vào Đóng góp do quốc gia vào năm 2019, đo lường khoảng phát thải ròng bằng không. liệu hóa thạch ở mức hiện nay, dẫn đến sản lượng than, dầu và nhiều thách thức nhất của thế kỷ tự quyết định (NDC) của họ”. chênh lệch giữa các mục tiêu đặt Inger Andersen, Giám đốc điều chứ đừng nói đến mức tăng khí đốt sụt giảm ngắn hạn vào XXI, nhưng nó hết sức cần thiết và Báo cáo nêu cụ thể 6 lĩnh vực ra của Thỏa thuận Paris với kế hành Chương trình Môi trường theo kế hoạch của họ. Tương năm 2020. Nhưng các kế hoạch hoàn toàn có thể thực hiện được”, để triển khai hành động, cung hoạch sản xuất than, dầu và khí trước COVID-19 và các biện pháp Ivetta Gerasimchuk, tác giả chính cấp cho các nhà hoạch định chính đốt của các quốc gia. Báo cáo chỉ kích thích sau COVID-19 vẫn tiếp của báo cáo và là trưởng nhóm sách các lựa chọn để bắt đầu cắt ra rằng “khoảng cách sản xuất” tục nới rộng khoảng chênh lệch cung cấp năng lượng bền vững tại giảm nhiên liệu hóa thạch khi này vẫn còn lớn: các quốc gia có giữa sản xuất nhiên liệu hóa IISD nói. thực hiện kế hoạch phục hồi hậu kế hoạch sản xuất lượng nhiên thạch toàn cầu với mục tiêu, có Báo cáo cũng đi sâu vào COVID-19. Trong đó, họ có thể liệu hóa thạch vào năm 2030 nguy cơ gây ra khủng hoảng khí những giải pháp để thế giới có thể giảm hỗ trợ chính phủ hiện tại cho nhiều hơn gấp đôi so với mức giới hậu nghiêm trọng. dịch chuyển công bằng khỏi nhiên nhiên liệu hóa thạch, ban hành hạn duy trì nhiệt độ trái đất nóng Cho đến nay, chính phủ các liệu hóa thạch, trong đó nhóm các biện pháp hạn chế sản xuất lên 1,5 độ C. nước G20 đã cam kết chi hơn 230 cần cắt giảm nhanh nhất sẽ là các nguồn năng lượng này và đảm Báo cáo do Viện Môi trường tỷ Đô la Mỹ để thực hiện các biện quốc gia có năng lực tài chính, thể bảo các quỹ kích thích chuyển Stockholm (SEI), Viện Phát triển pháp ứng phó COVID-19 dành cho chế tốt hơn và ít phụ thuộc hơn sang đầu tư xanh (đồng thời gắn Bền vững Quốc tế (IISD), Viện Phát các lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ vào sản xuất nhiên liệu hóa thạch. tất cả các nguồn hỗ trợ dành cho triển nước ngoài, E3G và UNEP nhiên liệu hóa thạch, nhiều hơn so Một số nước sản xuất nhiên liệu ngành phát thải carbon cao với thực hiện. Hàng chục nhà nghiên với mức chi cho năng lượng sạch hóa thạch lớn nhất thế giới như những điều kiện nhất định để đảm cứu đã tham gia đánh giá và phân (khoảng 150 tỷ Đô la Mỹ). Các Australia, Canada và Mỹ hiện lại bảo trong dài hạn vẫn có thể thực Chính phủ các nước trên thế giới phải cắt giảm sản xuất nhiên liệu tích, bao gồm các nhà nghiên cứu hóa thạch 6% mỗi năm để hạn chế thảm họa nóng lên toàn cầu. nhà hoạch định chính sách phải nằm trong số những quốc gia hiện các mục tiêu khí hậu). 28 NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI 29
 16. Đô thị xanh SỐ THÁNG 10+11+12/2020 VIETNAMCLEANENERGYASSOCIATION Thu hút đầu tư Bộ Nông nghiệp và Phát các dự án xử lý rác thải triển nông thôn chỉ đạo các địa phương nghiêm túc thực công nghệ tiên tiến hiện các tiêu chí về môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, không được đầu tư lò đốt Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch dựa trên khối lượng hoặc thể không phù hợp với quy định tích chất thải đã được phân loại tại QCVN 61-MT:2016/BTNMT UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung theo quy định của Luật Bảo vệ về lò đốt chất thải rắn sinh ương xây dựng, ban hành cơ chế chính sách môi trường sửa đổi nhằm giảm quản lý chất thải rắn, căn cứ thương mại kết hợp với căn hộ, hoạt. Chủ động phối hợp với khuyến khích thu hút đầu tư những dự án xử thiểu chất thải phát sinh và Luật Bảo vệ môi trường (sửa chung cư kết hợp văn phòng…; Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ thúc đẩy việc phân loại rác thải đổi), xây dựng, hoàn thiện và quy hoạch, bố trí điểm tập kết, Tài nguyên và Môi trường và lý rác thải có công nghệ tiên tiến, hiện đại; tại nguồn. ban hành các định mức kinh trung chuyển rác thải trong các địa phương tăng cường áp đơn giản hóa thủ tục chuẩn bị đầu tư, xây Các tỉnh, thành phố trực tế kỹ thuật về thu gom, vận các đô thị và điểm dân cư tập dụng, triển khai những tiến bộ dựng và vận hành cơ sở xử lý chất thải. thuộc trung ương bao gồm: TP chuyển và xử lý rác thải và các trung nông thôn bảo đảm vệ khoa học kỹ thuật trong việc xử Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải quy định về phương pháp định sinh môi trường. lý, tái chế các phụ phẩm nông PHẠM ĐIỆP Phòng, Cần Thơ khẩn trương giá dịch vụ xử lý rác thải. Khẩn Bộ Tài chính ưu tiên cân đối, nghiệp, đặc biệt là việc xử lý, đầu tư hoặc đưa vào vận hành trương xây dựng, trình Thủ bố trí nguồn vốn sự nghiệp bảo tái chế rơm, rạ sau thu hoạch. các nhà máy xử lý rác thải theo tướng xem xét, phê duyệt quy vệ môi trường hỗ trợ cho các Bộ Công Thương có trách hướng công nghệ hiện đại, hoạch bảo vệ môi trường quốc hoạt động phân loại tại nguồn, nhiệm tăng cường phát triển thân thiện môi trường; phấn gia trong quý I/2022. thu gom, vận chuyển và xử lý các nguồn điện tử chất thải đấu đến hết năm 2025 giảm Bộ Xây dựng chủ trì, phối rác thải trong kế hoạch ngân rắn và sinh khối; nghiên cứu, tỷ lệ rác thải được xử lý bằng hợp với Bộ Tài nguyên và Môi sách hàng năm. Tập trung bố xây dựng cơ chế; chính sách phương pháp chôn lấp trực tiếp trường khẩn trương xây dựng trí kinh phí hỗ trợ cho các địa khuyến khích đầu tư, miễn xuống dưới 20%. các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ phương chưa tự cân đối được giảm các thủ tục đấu nối và Ba là, các tỉnh khác phấn thuật về thiết kế hệ thống ngân sách để xử lý dứt điểm ô bán điện lưới đối với các nhà đấu đến hết năm 2025 giảm thu gom chất thải rắn phù nhiễm môi trường tại các bãi máy phát điện sử dụng chất tỷ lệ rác thải được xử lý bằng hợp với việc phân loại rác thải rác đang gây ô nhiễm nghiêm thải rắn, sinh khối, hoàn thành phương pháp chôn lấp trực tiếp tại nguồn của khu trung tâm trọng thuộc khu vực công ích. trước năm 2022. xuống dưới 30%; đối với các khu vực nông thôn cần tận dụng tối đa lượng chất thải hữu cơ để tái sử dụng, tái chế, làm phân compost hoặc tự xử lý tại các hộ gia đình thành phân compost. Bốn là, các địa phương cũng cần tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và T các tổ chức chính trị - xã hội hủ tướng Chính phủ Có lộ trình tăng dần giá tham gia, phản biện, giám sát vừa ký ban hành Chỉ dịch vụ thu gom, vận chuyển, hoạt động quản lý và xử lý chất thị số 41/CT-TTg về xử lý rác thải nhằm giảm dần thải rắn; chủ động cung cấp một số giải pháp cấp hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà thông tin, phát huy vai trò của bách tăng cường quản lý chất nước; không hạn chế việc thu báo chí trong hoạt động quản thải rắn. gom, vận chuyển chất thải rắn lý chất thải rắn. Trong đó, yêu cầu những công nghiệp thông thường, Để khắc phục những hạn nhiệm vụ cụ thể như sau: chất thải nguy hại từ các địa chế, bất cập trong quản lý chất Một là rà soát, đánh giá phương khác về địa phương thải rắn hiện nay, Thủ tướng công nghệ xử lý rác thải hiện mình để xử lý theo quy định. chỉ thị Bộ Tài nguyên và Môi có trên địa bàn, yêu cầu các cơ Hai là, quy định cụ thể hình trường rà soát, sửa đổi các văn sở xử lý phải có lộ trình đổi mới thức và mức kinh phí hộ gia bản quy phạm pháp luật theo công nghệ xử lý chất thải đáp đình, cá nhân phải chi trả cho thẩm quyền hoặc trình cấp có ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, công tác thu gom, vận chuyển thẩm quyền ban hành các văn thực hiện trước năm 2023; và xử lý chất thải rắn sinh hoạt bản có nội dung liên quan đến 30 NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI 31
 17. Công trình xanh SỐ THÁNG 10+11+12/2020 VIETNAMCLEANENERGYASSOCIATION Phát triển đô thị xanh, công trình xanh, công trình hiệu quả năng lượng Hiện Việt Nam đã xây dựng hệ thống chính sách tương đối đầy đủ và toàn diện về phát triển công trình xanh, công trình hiệu quả năng lượng. Tới đây, Bộ Xây dựng sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật nhằm cụ thể hóa các chính sách để thúc đẩy phát triển công trình hiệu quả năng lượng, công trình xanh. HẢI LONG Đ ó là thông tin được 2020 (được tổ chức từ ngày 9 - xây dựng được thiết kế, xây đưa ra tại tọa đàm 11/12/2020 tại Hà Nội). dựng và vận hành đáp ứng các Phát triển đô thị Phát biểu tại tọa đàm, ông tiêu chí, tiêu chuẩn về sử dụng xanh, công trình Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, Hiện Việt Nam đã xây dựng hệ thống chính sách tương đối đầy đủ và toàn diện về phát triển xanh, công trình hiệu quả năng trưởng Vụ Khoa học công nghệ tiết kiệm tài nguyên; đảm công trình xanh, công trình hiệu quả năng lượng. lượng - một trong những sự kiện và môi trường (Bộ Xây dựng) bảo tiện nghi, chất lượng môi nằm trong khuôn khổ Tuần lễ cho biết, công trình xanh trường bên trong công trình; bản hướng dẫn; Chiến lược lượng, công trình xanh; nghiên lượng thông qua cơ chế cho vay Công trình xanh Việt Nam năm (Green Building) là công trình bảo vệ môi trường bên ngoài quốc gia về tăng trưởng xanh cứu hướng dẫn nội dung về ưu đãi, bảo lãnh vay, cho vay công trình. năm 2014; Luật Bảo vệ môi phát triển công trình hiệu quả trung và dài hạn… Hỗ trợ kỹ Theo thống kê, hiện có trường năm 2014 và Luật Bảo năng lượng, công trình xanh thuật cho các chủ dự án, chủ khoảng trên 165 công trình vệ môi trường (sửa đổi) năm để hướng dẫn Luật sửa đổi, công trình về việc thiết kế, đầu xanh được đánh giá, chứng 2020; Luật sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Luật tư xây dựng, quản lý vận hành nhận bởi các hệ thống, tiêu một số điều của Luật Xây dựng; Xây dựng (nghị định quản lý các công trình hiệu quả năng chuẩn của Lotus (VGBC), Edge Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày dự án, nghị định về quản lý vật lượng, công trình xanh; tăng (IFC-WB), LEED (Hội đồng Công 11/2/2020 của Bộ Chính trị về liệu xây dựng, thông tư hướng cường các hoạt động truyền trình xanh Hoa Kỳ), Green Mark định hướng Chiến lược phát dẫn đánh giá, chứng nhận thông, nâng cao nhận thức cho (Singapore). Trong số các công triển năng lượng quốc gia của công trình hiệu quả, công trình các đối tượng liên quan về sử trình xanh được chứng nhận, Việt Nam đến năm 2030, tầm xanh…). Đồng thời bổ sung một dụng năng lượng tiết kiệm hiệu công trình có vốn đầu tư nước nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số quy định của Luật sử dụng quả, phát triển công trình xanh. ngoài, vốn ngoài ngân sách số 140/NQ-CP ngày 2/10/2020 năng lượng tiết kiệm và hiệu Theo ông Trịnh Quốc Vũ, chiếm đa số. Số công trình có của Chính phủ ban hành quả, các văn bản hướng dẫn; Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm vốn đầu tư công, vốn ngân sách Chương trình hành động của nghiên cứu, rà soát, bổ sung, năng lượng và phát triển bền chiếm tỷ lệ khiêm tốn. Chính phủ thực hiện Nghị quyết xây dựng, ban hành các quy vững, Bộ Công Thương, Luật Nói về khung chính sách số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, Sử dụng năng lượng tiết kiệm về phát triển công trình xanh, của Bộ Chính trị về định hướng đơn giá, suất đầu tư liên quan hiệu quả đã bao phủ hầu hết công trình hiệu quả năng lượng Chiến lược phát triển năng đến công trình hiệu quả năng lĩnh vực phát triển kinh tế xã ở Việt Nam, ông Nguyễn Công lượng quốc gia của Việt Nam lượng và công trình xanh (trong hội của đất nước, trong đó có Thịnh cho biết, hiện nay Việt đến năm 2030, tầm nhìn đến đó có các tiêu chuẩn đánh giá, các lĩnh vực thuộc sự quản lý Nam đã xây dựng hệ thống năm 2045. chứng nhận công trình hiệu quả nhà nước của ngành xây dựng: chính sách tương đối đầy đủ Trong thời gian tới, Bộ Xây năng lượng theo TC ISO 52000 như quy hoạch, kiến trúc cho và toàn diện về phát triển công dựng sẽ tập trung nghiên cứu, và 52003). các đô thị. trình xanh, công trình hiệu quả đề xuất sửa đổi, bổ sung các Bên cạnh đó, Bộ sẽ huy Trong nhiều năm qua, Bộ năng lượng bao gồm: Luật sử quy định của Luật nhằm cụ thể động sự tham gia của ngân Công Thương với vai trò là cơ dụng năng lượng tiết kiệm và hóa chính sách để thúc đẩy phát hàng và các tổ chức tín dụng quan đầu mối của Chính phủ hiệu quả năm 2010 và các văn triển công trình hiệu quả năng cho hoạt động tiết kiệm năng về thực hiện chương trình mục 32 NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI 33
 18. Công trình xanh SỐ THÁNG 10+11+12/2020 tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng hiệu quả, phối hợp chặt tiêu thụ năng lượng của nền kinh tế. cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2020: Thúc đẩy các dự án chẽ với Bộ Xây dựng trong việc Chương trình quốc gia về sử tiết kiệm năng lượng trở thành xây dựng và sửa đổi các chính dụng năng lượng tiết kiệm và hoạt động thường xuyên đối với sách pháp luật về tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 các cơ sở sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường năng lượng. đề ra mục tiêu: huy động mọi trọng điểm và các ngành kinh Trong giai đoạn 2001 - nguồn lực trong nước và quốc tế trọng điểm tiêu thụ nhiều 2010, nhu cầu năng lượng của tế cho thúc đẩy sử dụng năng năng lượng, hướng tới mục tiêu Việt Nam tăng khoảng 10%; lượng tiết kiệm và hiệu quả tăng trưởng xanh và phát triển nhu cầu về điện tăng 13% thông qua việc triển khai đồng bền vững. trong giai đoạn 2001 - 2010 bộ các giải pháp quản lý nhà Ông Đào Xuân Lai, đại diện Nằm trong chuỗi các và tăng khoảng 11% trong giai nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên UNDP đánh giá cao những nỗ hoạt động hưởng ứng đoạn 2011 - 2015; phát thải khí cứu khoa học công nghệ và lực của Chính phủ Việt Nam nhà kinh từ ngành năng lượng phát triển sản phẩm, chuyển nói chung và Bộ Xây dựng nói Tuần lễ Công trình chiếm khoảng 63% tổng phát đổi thị trường, đào tạo và phát riêng trong phát triển công xanh thế giới, mới thải khí nhà kính của Việt Nam triển nguồn nhân lực trong lĩnh trình xanh, đồng thời cho biết, đây, tại Hà Nội, Bộ năm 2010 và sẽ chiếm khoảng vực sử dụng năng lượng tiết thời gian tới, UNDP sẽ tiếp tục 83% vào năm 2020 và 86% kiệm và hiệu quả; hình thành đồng hành với Chính phủ Việt Xây dựng phối hợp vào năm 2030. Trong tương lai, thói quen sử dụng năng lượng Nam xây dựng và hoàn thiện hệ với Chương trình Phát các nguồn năng lượng sơ cấp sẽ tiết kiệm và hiệu quả trong thống chính sách về phát triển triển Liên Hợp Quốc không đáp ứng được nhu cầu mọi hoạt động xã hội; giảm công trình xanh. (UNDP) tổ chức sự kiện Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam năm 2020. TRỌNG BẰNG P hó Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia PGS.TS Phạm Thúy Loan cho biết, các dự Chuyển đổi thị trường xây dựng Việt Nam theo hướng xanh, thân án trình diễn của UNDP về ứng thiện với môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. dụng giải pháp kỹ thuật giảm thiểu tiêu thụ năng lượng trong Hiện nay, thế giới đứng UNDP và Bộ Xây dựng, đánh dấu công trình mới và công trình cải trước những thách thức lớn về nỗ lực của ngành xây dựng Việt tạo cho thấy tiềm năng tiết kiệm ô nhiễm môi trường, cạn kiệt Nam trong việc sử dụng năng năng lượng có thể đạt được từ tài nguyên và biến đổi khí hậu. lượng tiết kiệm và hiệu quả, 25 - 67%/công trình, với chi phí Trong bối cảnh chung đó, Việt góp phần vào giảm thải khí nhà gia tăng từ 0 - 3% tổng mức đầu Nam có những thách thức riêng kính, giảm thiểu tác động của tư/công trình, thời gian hoàn vốn với tốc độ đô thị hoá đạt 39,2% biến đổi khí hậu, hướng tới phát tối đa là 5 năm. và được dự báo sẽ tăng đến 50 triển bền vững của Việt Nam. Tuy nhiên, đến cuối năm - 52% vào năm 2030, cùng sự “Đây cũng là cam kết của 2019, tổng số công trình xanh bùng nổ ngành xây dựng với tốc Chính phủ Việt Nam đã và đang được chứng nhận tại Việt Nam độ tăng trưởng hàng năm gần được thực hiện hóa trong nhiều mới chỉ dừng lại ở con số 70, 10%. Ngành xây dựng là lĩnh chính sách như: Chiến lược quốc khá khiêm tốn so với các quốc vực có mức độ phát thải khí nhà gia về tăng trưởng xanh được gia trong khu vực Đông Nam kính cao nhất và cũng tiêu thụ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Á. Việc hướng tới tổ chức Tuần tài nguyên vào loại nhiều nhất. 2020, Chương trình quốc gia về lễ Công trình xanh Việt Nam Phát biểu khai mạc Tuần sử dụng năng lượng tiết kiệm và hàng năm sẽ góp phần nâng lễ Công trình xanh Việt Nam hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030, cao nhận thức của các bên 2020, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nghị quyết số 55 của Bộ Chính liên quan trong việc thúc đẩy Lê Quang Hùng cho biết, đây là trị về Chiến lược phát triển sự phát triển công trình xanh, sự kiện đánh dấu sự phối hợp tổ năng lượng quốc gia của Việt công trình hiệu quả năng lượng. chức đầu tiên tại Việt Nam giữa Nam đến năm 2030, tầm nhìn 34 NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI 35
 19. Công trình xanh Khoa học SỐ THÁNG 10+11+12/2020 SỐ THÁNG 10+11+12/2020 VIETNAMCLEANENERGYASSOCIATION Ứng dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật Công ty Truyền tải Yếu tố con người tuệ nhân tạo (AI) vào việc phân điện 3 (PTC3) – đơn là then chốt tích dữ liệu lớn (big data). Thực hiện các chương trình vị thuộc Tổng công ty Xác định yếu tố con người là đào tạo bằng đại học thứ 2 về Truyền tải điện quốc khâu then chốt nên PTC3 đã tập công nghệ thông tin và tiếng trung vào công tác đào tạo và tự Anh đối với lực lượng đang làm gia (EVNNPT) đã chủ đào tạo nguồn nhân lực, ưu tiên công tác trực ban vận hành, động ứng dụng Cách đào tạo nâng cao những cán trạm biến áp và tổ thao tác lưu mạng công nghiệp 4.0 bộ công nhân viên có trình độ động. Đối với lực lượng quản lý năng lực tốt. Hình thành nhóm vận hành đường dây còn được (CMCN 4.0), khai thác kỹ sư có trình độ cao tại phòng đào tạo thêm về tin học văn nền tảng công nghệ số Kỹ thuật công ty để ứng dụng phòng (Autocad, Ms Office…), và tích hợp các công khoa học kỹ thuật vào công tác đào tạo về sử dụng và khai thác quản lý vận hành với nhiệm vụ các trang thiết bị hiện đại (UAV, nghệ thông minh vào nghiên cứu ứng dụng các thành robot, rađa vẽ bản đồ…) để thực công tác quản lý, vận tựu của khoa học, kỹ thuật vào hiện công tác kiểm tra, giám sát hành tại đơn vị. trong công tác quản lý vận hành đường dây. Triển khai xây dựng đến năm 2045”, Thứ trưởng Lê liệu, thiết bị, công nghệ mới Thu hút hơn 1.000 lượt đại đường dây. Ngoài việc tập trung các hiện trường huấn luyện, đào Quang Hùng khẳng định. phục vụ việc chuyển đổi thị biểu trong nước và quốc tế, nghiên cứu ứng dụng thiết bị để tạo lực lượng quản lý vận hành trường xây dựng Việt Nam theo chuỗi hoạt động của Tuần lễ đã TRỊNH VĂN HẢI trạm biến áp, quản lý vận hành Bà Sitara Syed, Phó Trưởng thu thập dữ liệu, hình ảnh còn đại diện thường trú UNDP tại hướng xanh, thân thiện với môi lan tỏa mạnh mẽ thông điệp, sự phải nghiên cứu để ứng dụng trí và sửa chữa đường dây. Trang C Việt Nam nhấn mạnh, việc phát trường, sử dụng năng lượng tiết cần thiết phải phát triển công triển các công trình xanh cũng kiệm, hiệu quả của các doanh trình xanh. Đồng thời khẳng MCN 4.0 với sự phát là vấn đề đặc biệt cần trên toàn nghiệp trong nước và quốc tế. định sự ủng hộ, khuyến khích triển mạnh mẽ và cầu để tiết kiệm năng lượng, Nội dung các sự kiện tập và đồng hành của Chính phủ, diệu kỳ của công cũng như giảm hiệu ứng nhà trung vào những lĩnh vực then Bộ Xây dựng, các bộ ngành nghệ đã làm thay đổi kính mà mỗi quốc gia cần phải chốt của ngành xây dựng, từ Trung ương, địa phương với sâu sắc nhiều mặt của nền sản thực hiện một cách triệt để và tổng quan thị trường, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, người xuất và đời sống xã hội. Ích lợi tại Việt Nam cũng được thực chính sách, quy hoạch, đến quá dân trong phát triển công trình mà CMCN 4.0 mang lại vô cùng hiện tốt thông qua các chương trình thiết kế, thi công, vận hiệu quả năng lượng, công trình lớn. Hiện các cấp chính quyền, trình Tuần lễ Công trình xanh hành đô thị xanh, công trình xanh, đô thị xanh. các ngành nghề, cơ quan trong được thực hiện hàng năm. Điều xanh và công trình sử dụng Tuần lễ cũng giúp các chủ cả nước ta đang ứng dụng đó cũng chính là sự thể hiện năng lượng hiệu quả do các đầu tư, chủ dự án, doanh mạnh mẽ CMCN 4.0 vào mọi cam kết của Việt Nam trong diễn giả đến từ các Bộ, ngành, nghiệp nhận thức sâu sắc và mặt hoạt động của mình. công ước quốc tế về thích ứng các chuyên gia quốc tế và trong đầy đủ hơn vai trò, trách nhiệm Để đáp ứng yêu cầu ngày biến đổi khí hậu cũng như sử nước trong lĩnh vực xây dựng, trong việc đầu tư, xây dựng, càng cao về công tác quản lý, dụng năng lượng tiết kiệm. thực thi chính sách, tư vấn thiết quản lý, vận hành những dự án, vận hành lưới truyền tải điện Các sự kiện Tuần lễ Công kế, đầu tư xây dựng công trình công trình theo tiêu chuẩn công cũng như nâng cao chất lượng trình xanh Việt Nam năm 2020 hiệu quả năng lượng, công trình hiệu quả năng lượng, công nguồn nhân lực, PTC3 đã chủ có 4 hội thảo chuyên đề gồm: trình xanh, đô thị xanh, những trình xanh, hướng đến mục tiêu động ứng dụng CMCN 4.0, phiên thăm quan thực tế công nhà cung cấp giải pháp về công tăng chất lượng, tiện nghi sử khai thác nền tảng công nghệ trình xanh; phiên tọa đàm nghệ, thiết bị, vật liệu hướng dụng, bảo đảm sức khỏe người số và tích hợp các công nghệ chính sách; phiên toàn thể, tới yếu tố xanh và phát triển sử dụng, hiệu quả năng lượng, thông minh vào công tác quản triển lãm các công trình, vật bền vững thảo luận. bảo vệ môi trường. lý, vận hành tại đơn vị. Sử dụng UAV và Flycam để kiểm tra thiết bị trên đường dây. 36 NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI 37
 20. Khoa học SỐ THÁNG 10+11+12/2020 bị các thiết bị, dụng cụ, phương thiết bị điện tử thông minh số hóa. Các số liệu, thông số, qua máy tính HMI tại Phòng Điều tiện: lắp đặt đầy đủ các bộ định (smart phone, máy tính bảng, hình ảnh định kỳ kiểm tra thiết độ (B03) các TBA 220kV không vị sự cố trên các đường dây, Ipad...) với các máy tính lưu số bị, các số liệu kết quả thí nghiệm người trực như: Tuy Hòa, Nha máy soi phát nhiệt, hệ thống liệu, quản lý, đánh giá số liệu định kỳ thiết bị trạm biến áp; Trang, Tháp Chàm, Đức Trọng, camera giám sát, các thiết bị thiết bị, cho phép phân quyền các số liệu về dòng rò chống sét, Phước An, Phan Rí, Ninh Phước, bay không người lái (UAV)… (nhập, xem, quản lý) cập nhật nhiệt độ mối nối thiết bị/kẹp cực, Vân Phong, giảm công việc như số liệu tại các tổ, đội đường dây, lũy kế, chuyển nấc OLTC/tháng, báo cáo sản lượng hàng ngày, Ứng dụng công nghệ trạm biến áp hoặc trung tâm áp lực khí SF6, điện trở tiếp xúc, thông số vận hành… cho các tổ để nâng cao hiệu quả vận hành, phòng kỹ thuật của điện trở cách điện, các số liệu thao tác lưu động. quản lý, vận hành đơn vị và lãnh đạo đơn vị. hàm lượng khí hòa tan trong dầu Thực hiện giám sát trực tuyến Khai thác các chức năng, cách điện, giá trị tổn hao điện toàn diện máy biến áp 500kV Hiện nay PTC3 tập trung đẩy công cụ của phần mềm môi tgd... được vẽ thành biểu tại TBA 500kV Pleiku 2 (sẽ áp mạnh thực hiện các nhóm chính Microsoft Excel để lưu số liệu đồ để dễ theo dõi, giám sát. dụng cho các MBA khác sau này) như sau: Internet; công nghệ dưới dạng bảng biểu nhằm mục Kết quả kiểm tra thiết bị qua hệ thống giám sát bản thể điện toán đám mây; công nghệ tiêu so sánh, vẽ biểu đồ (đồ thị) đường dây (sứ cách điện, mối MS3000: giám sát, phân tích và truyền dẫn tốc độ cao; không để đánh giá số liệu thiết bị theo nối...), hình ảnh (móng trụ, kè chẩn đoán tình trạng MBA theo gian mạng; số hóa và tiến tới thời gian, từ đó phân tích số móng) hành lang đường dây thời gian thực nhằm phát hiện xây dựng nguồn dữ liệu lớn liệu, xu hướng số liệu thay đổi, truyền tải trong các đợt kiểm sớm các khiếm khuyết và rủi ro (Big data) và đã đạt được nhiều đánh giá chất lượng thiết bị theo tra định kỳ để đánh giá sự thay hư hỏng, ngăn ngừa sớm sự cố thành tựu quan trọng. thời gian. Sử dụng phần mềm đổi cảnh vật, cây cối, sạt lở theo MBA có thể xảy ra. Các ứng dụng miễn phí có PSS/E để tính toán tối ưu chế độ thời gian do tác nhân của con Thực hiện lắp camera dùng sẵn của Google như Google vận hành. người, thiên nhiên tác động có năng lượng mặt trời và Sim 4G Sheet được khai thác để sử Các danh mục phiếu chỉnh nguy cơ ảnh hưởng đến vận tại các vị trí cột điện trọng yếu để dụng cho việc nhập số liệu, định rơ le, quy trình thiết bị, quy hành an toàn lưới điện. giám sát theo dõi thường xuyên đồng bộ hóa dữ liệu giữa các trình, quy định pháp quy được Thực hiện giám sát tập trung nhằm kịp thời phát hiện, xử lý sớm những bất thường để tránh xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến sự làm việc của lưới điện. Ứng dụng quản lý đường dây Hình ảnh giám sát bản thể MBA 500kV AT1 tại TBA 500kV Pleiku 2. trên web nhúng bản đồ Google Map: có thể theo dõi thay đổi địa bất thường (nếu có), từ đó kịp cho phép phân tích xu hướng, hình theo thời gian mà Google thời có kế hoạch xử lý các hư đánh giá số liệu nhằm mục tiêu chụp ảnh mới tại Truyền tải điện hỏng phát sinh trong quá trình từng bước chủ động hơn trong Khánh Hòa. quản lý vận hành nhằm ngăn trong công tác quản lý kỹ thuật, Triển khai camera GO Pro gắn ngừa sự cố xảy ra. Trước đây, thông qua đó đề xuất các giải trên mũ công nhân vận hành để kiểm tra các tuyến đường pháp phù hợp nhằm phòng đường dây để tự động ghi hình dây truyền tải điện ở những nơi ngừa xảy ra các bất thường, hư ảnh trong quá trình kiểm tra tuyến đi qua địa hình đồi núi, đèo cao, hỏng thiết bị lưới điện. Các số tại Truyền tải điện Đắk Nông. vực sâu và những thung lũng liệu dưới dạng bảng biểu, biểu Dùng drone, flycam để kiểm rộng với những khoảng vượt đồ cũng chính là một căn cứ tra đường dây rất hiệu quả. Hiện dài (hơn 1,3 km), người công để lập kế hoạch sửa chữa, bảo tại truyền tải điện Lâm Đồng nhân phải băng rừng vượt suối dưỡng hoặc thay thế, sửa chữa đang sử dụng thiết bị bay không để tiếp cận vị trí, leo lên cột rồi thường xuyên, sửa chữa lớn người lái (UAV) chất lượng cao sử dụng ống nhòm, máy ảnh, thiết bị lưới điện. (4k) bay dọc theo đường dây máy quay phim để kiểm tra. Các số liệu được lưu giữ để kiểm tra ngay cả khi đường Việc này thực chất hiệu quả là cơ sở hình thành nguồn dữ dây đang mang điện vận hành. thấp vì khoảng cách từ mặt đất liệu lớn (Big data) của công ty UAV sẽ tiếp cận gần với dây dẫn, đến dây dẫn quá xa. Công việc sau này. dây chống sét, mối nối, mối vá, tốn rất nhiều sức lực của anh Các cán bộ và công nhân khóa néo, phụ kiện… ở độ cao em công nhân, nguy cơ mất an của PTC3 đã và đang phát huy trên hàng trăm mét với nhiều toàn do ngã cao, rắn độc cắn, tinh thần trách nhiệm, tận tâm, góc độ khác nhau để quay phim ong đốt... nhưng vẫn không nhanh chóng ứng dụng công và chụp lại hình ảnh rõ nét với đảm bảo kiểm soát hết tình nghệ 4.0 vào mọi hoạt động độ tin cây cao, chính xác ghi lại trạng trụ, phụ kiện trên cột do của đơn vị để nâng cao hiệu quả trong thẻ nhớ. Các dữ liệu này nhiều thành phần bị che khuất. công tác quản lý vận hành, góp sẽ được kiểm tra để phân tích Việc số hóa số liệu, khai thác phần xây dựng PTC3, EVNNPT nhằm phát hiện các hư hỏng, các phần mềm ứng dụng có sẵn lớn mạnh về mọi mặt. 38 NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM KHƠI NGUỒN CUỘC SỐNG MỚI 39
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2