Thiết bị lạnh ô tô P16

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
126
lượt xem
61
download

Thiết bị lạnh ô tô P16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Thiết bị lạnh ô tô P16

  1. Giáo trình Thi t b l nh ôtô 3.11. 3.11. THI T B PHÂN PH I KHÔNG KHÍ TRONG ÔTÔ 3.11 K thu t phân ph i dòng khí i u hòa trong ôtô ư c th c hi n nh m t h th ng v b c và ng d n khí ph i h p v i các c a gió ư c b trí phân b u lu ng không khí i u hòa trong ôtô. Nh ng h p phân ph i lu ng không khí này ư c úc t o hình t lo i ch t d o có c t bên trong ho c là b ng kim lo i t m d p khuôn, và ch a bên trong lõi c a b sư i m và b b c hơi cũng như toàn b các c a i u khi n dòng không khí (hình 3.48). H.3.48. B i u khi n và phân ph i dòng không khí i u hòa trong h th ng
  2. Giáo trình Thi t b l nh ôtô H.3.49. Nh ng ư ng ng d n và các c a phân ph i khí trong h th ng Các b ph n phân ph i lu ng không khí này ph i ch a ư c lu ng khí và hư ng d n lu ng khí n các c a ra theo s i u khi n. B ph n này yêu c u ph i làm vi c êm, gi kín không cho nư c, b i b n và các m nh v n i vào; và c n ph i cách ly ư c khói và ti ng n c a ng cơ. Dòng không khí n nh ng ng d n này ư c ki m soát b ng m t hay nhi u c a ch , nh ng c a này ư c i u khi n b i c n g t hay các nút nh n (trong h th ng ATC). Không khí t h p phân ph i có th th i ra, vào m t ho c hai ư ng d n trong các ư ng d n sau: • C a ra h th ng làm l nh phía trư c c a b ng g n thi t b o ki m. • C a ra làm tan băng các kính ch n gió.
  3. Giáo trình Thi t b l nh ôtô • C a ra c a b sư i m không khí trong xe. H.3.50. M t ki u phân ph i dòng không khí trong h th ng i u hòa không khí ôtô 1.Qu t gió l ng sóc, 2. Giàn l nh, 3. B sư i m, 4. Van l y không khí t bên ngoài, 5. Van l y gió tu n hoàn trong xe, 6. C a không khí, 7. C a phân ph i, 8. C a thôi tan sương, 9. C a ra sàn xe, 10. C a th i tan sương, 11. C a ra hai bên b ng ng h , 12. C a ra gi a b ng ng h . Khi thi t t c n i u khi n n v trí A/C (làm l nh) ho c là MAX A/C (làm l nh t i a) s i u ch nh các c a phân ph i không khí l nh n c a ra t i b ng g n thi t b o ki m. Khi thi t t c n i u khi n n v trí HEAT s i u ch nh các c a ưa không khí nóng n sàn ôtô; và khi thi t t c n i u khi n n v trí làm tan băng s i u ch nh các c a phân ph i không khí nóng n c a làm tan băng. Van bên Van giãn n có b cân b ng bên trong Khi h th ng l nh kh i ng, áp su t phía dư i màng cân b ng gi m nhanh, n u áp su t b c hơi trong b b c hơi n nh, giá tr c a áp su t Pf cân b ng v i t ng giá tr c a áp su t Pe và Ps thì van s làm vi c n nh v i lưu lư ng môi ch t l nh phun vào b b c hơi ư c duy trì m c không i. Môi ch t l nh tu n hoàn bên trong b b c hơi khi thoát ra kh i b b c hơi luôn luôn tr ng thái hóa hơi hoàn toàn. N u lưu lư ng c a môi ch t l nh trong b b c hơi b thi u, thì môi ch t l nh s b c hơi nhanh hơn và hơi khi ra kh i b b c hơi s là hơi quá
  4. Giáo trình Thi t b l nh ôtô nhi t. Lúc ó, nhi t c a môi ch t l nh u ra c a b b c hơi s l n hơn. Làm cho áp su t c a b u c m bi n nhi t cũng tăng lên, d n n áp su t Pf l n hơn t ng c a áp su t Ps và Pe, nên van ư c m ra l n hơn. K t qu là lư ng môi ch t l nh phun vào b b c hơi cũng nhi u hơn. H.3.51. Ho t ng c a van giãn n có b cân b ng bên trong Pf: Áp su t t b c m bi n nhi t Ps: Áp l c lò xo Pe: Áp su t hơi môi ch t n p Ngư c l i, n u lưu lư ng c a môi ch t l nh trong b b c hơi nhi u hơn, s làm cho môi ch t l nh không t ư c chu n m c thông thư ng (tr ng thái hóa hơi hoàn toàn). D n n áp su t trong b u c m bi n nhi t gi m, làm cho van óng nh l i và lư ng môi ch t l nh phun vào b b c hơi cũng gi m. Van bên Van giãn n có b cân b ng bên ngoài Trong ki u van giãn n có b cân b ng bên trong, khi xét trư ng h p n u có s gi m áp su t trong kho ng gi a u ra và u vào c a b b c hơi thì m c hơi quá nhi t s l n hơn và làm cho van m ra l n hơn.
  5. Giáo trình Thi t b l nh ôtô Trong ki u van giãn n có b cân b ng bên ngoài, thì v n này ã ư c kh c ph c b ng cách thay v trí tác d ng c a giá tr áp su t Pe, lúc này giá tr c a Pe ư c l y v trí g n cu i c a b b c hơi, thay vì ki u trư c là l y giá tr áp su t này nơi u vào c a b b c hơi. Có thêm m t ư ng ng d n áp su t c a môi ch t l nh nơi u ra c a b b c hơi d n vào t phía dư i màng cân b ng (màng ngăn). H.3.52. Ho t ng c a van giãn n có ng cân b ng ngoài Van ti t lưu kh i Van lưu Ki u van ti t lưu kh i này là ki u van giãn n có b cân b ng t bên ngoài nhưng ư c c i ti n hơn v c u trúc. Lo i này không còn dùng các ng d n giá tr c a các áp su t i u khi n van n a, mà ư c l p tr c ti p trên u vào và u ra c a b b c hơi; hơi c a môi ch t l nh nén trong khoang ch a có áp su t cao hơn; có ng nh y bén nhi t trong van nên van ti t lưu ho t ng nh y bén, chính xác hơn so v i c u trúc cũ.
  6. Giáo trình Thi t b l nh ôtô H.3.53. K t c u c a van ti t lưu kh i Nguyên lý ho t ng v cơ b n cũng gi ng như 2 lo i van trên. Khi nhi t ca hơi môi ch t l nh t i u ra c a b b c hơi tăng lên, thì áp su t hơi môi ch t l nh nén trong khoang ch a th i ph ng màng cân b ng và y van v phía bên ph i, m ln vòi phun hơn n a, làm cho môi ch t l nh ư c phun vào b b c hơi nhi u hơn.
Đồng bộ tài khoản