intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật viễn thông

Xem 1-20 trên 11998 kết quả Kỹ thuật viễn thông
 • Quy trình kỹ thuật tổng phân tích tế bào máu ngoại vi trên máy Tc Hexama 1000 và máy Sysmex KX 21 nhằm hướng dẫn/mô tả cách làm xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy Tc Hexama 1000 và máy Sysmex KX 21). Quy định thống nhất cho tất cả nhân viên trong Bộ phận Xét nghiệm hiểu, tuân thủ theo quy trình này, từ đó giảm tối đa sai số có thể gặp trong giai đoạn trước xét nghiệm, thực hiện xét nghiệm và trả kết quả.

  pdf12p ngoccthanh 29-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường - Chương 4: Công cụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: công cụ kinh tế; công cụ pháp luật và chính sách; công cụ kỹ thuật; công cụ giáo dục và truyền thông môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p hidetoshidekisugi 16-06-2022 2 0   Download

 • Đào tạo quản lý chất lượng đóng vai trò quan trọng trong đào tạo và là một yếu tố góp phần cho sự thành công khi xây dựng, triển khai và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm. Bài viết trình bày việc xác định mức độ hài lòng của người học đối với các kỹ thuật dạy học trong đào tạo quản lý chất lượng hiện nay.

  pdf10p visusanwojcicki 28-06-2022 0 0   Download

 • Mô hình bệnh tật giúp xác định được các bệnh tật phổ biến nhất, từ đó giúp định hướng lâu dài về kế hoạch phòng chống bệnh tật trong từng thời điểm cụ thể, định hướng phát triển chuyên môn và dịch vụ điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại khoa, giúp hoạch định chiến lược phát triển kỹ thuật chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh dịch vụ. Bài viết trình bày xác định đặc điểm của bệnh nhân nội trú, mô hình bệnh tật tại khoa Nội điều trị theo yêu cầu năm 2019. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị của bệnh nhân.

  pdf7p visusanwojcicki 28-06-2022 1 0   Download

 • Suy giảm miễn dịch tiên phát (SGMDTP) là nhóm bệnh không đồng nhất gồm hơn 400 rối loạn đơn gen chịu trách nhiệm cho các thành phần khác nhau của hệ thống miễn dịch. Bài viết nghiên cứu khảo sát các đột biến gen bằng nhiều kỹ thuật sinh học phân tử khác nhau.

  pdf6p visusanwojcicki 28-06-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 3: Quyết định đầu tư dài hạn trong bối cảnh rủi ro. Chương này giúp học viên phân tích so sánh các kỹ thuật đánh giá lựa chọn dự án, bàn luận về hiện tượng nhiều IRR và việc ra quyết định đầu tư trong ngân sách giới hạn; so sánh dự án về rủi ro thông qua độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên, phân tích cây xác suất dự án và định giá dự án với quyền chọn đi kèm;...

  pdf16p hidetoshidekisugi 16-06-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Quản trị chất lượng - Chương 4: Các công cụ và kỹ thuật quản trị chất lượng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các công cụ cơ bản trong quản trị chất lượng; một số kỹ thuật quản trị chất lượng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 16-06-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management) - Bài 3: Quản trị rủi ro lãi suất của doanh nghiệp. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bàn luận về nguồn rủi ro lãi suất và các nguy cơ truyền thống cũng như các nguy cơ mới phát sinh; trình bày các kỹ thuật nhận dạng rủi ro lãi suất, phân tích cấu trúc và đánh giá rủi ro lãi suất, kiểm soát và tài trợ tổn thất do rủi ro lãi suất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p hidetoshidekisugi 16-06-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management) - Bài 4: Quản trị rủi ro hối đoái của doanh nghiệp. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thảo luận về các kỹ thuật nhận dạng, phân tích cấu trúc và đánh giá rủi ro hối đoái; so sánh các quan điểm quản trị rủi ro hối đoái; đánh giá các kỹ thuật giảm thiểu tổn thất do rủi ro hối đoái thông qua việc điều chỉnh trong hoạt động kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 16-06-2022 3 0   Download

 • Mẫu Báo cáo tổng kết thư viện trường học là biểu mẫu được lập ra để báo cáo về các hoạt động của thư viện trong năm học vừa qua. Nội dung trong mẫu báo cáo bao gồm các thông tin cơ bản như: thực trạng thư viện, kết quả hoạt động, cơ sở vật chất, kỹ thuật nghiệp vụ. Đồng thời trình bày ưu, nhược điểm và phương hướng hoạt động trong năm học tiếp theo.

  doc14p thenthenn 23-06-2022 2 0   Download

 • Giáo trình Tiện cắt rãnh, cắt đứt (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: rrình bày được các các thông số hình học của dao tiện rãnh, cắt đứt và các yêu cầu kỹ thuật khi tiện rãnh, cắt đứt; nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao tiện; mài được dao tiện rãnh, tiện cắt đứt đạt độ nhám Ra1.25, lưỡi cắt thẳng, đúng góc độ, đạt yêu cầu kỹ thuật và thời gian qui định, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường;...

  pdf37p charaznable 06-06-2022 15 2   Download

 • Giáo trình Tiện côn (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: trình bày được các thông số cơ bản của mặt côn; trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi tiện côn; phân tích được các phương pháp tiện côn; vận hành được máy tiện để tiện côn đúng qui trình qui phạm, đạt cấp chính xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p charaznable 06-06-2022 8 2   Download

 • Giáo trình Tiện lệch tâm, tiện định hình (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: phân tích được các đặc điểm cơ bản của chi tiết lệch tâm, mặt định hình; trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi tiện lệch tâm, tiện định hình; lập được tiến trình công nghệ khi tiện lệch tâm, tiện định hình; chọn, tra bảng được chế độ cắt khi tiện lệch tâm, tiện định hình; chọn được thông số hình học của dao phù hợp với điều kiện cụ thể của vật gia công;...

  pdf78p charaznable 06-06-2022 7 2   Download

 • Giáo trình Tiện lỗ (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: trình bày được các các thông số hình học của mũi khoan; trình bày được các các thông số hình học của dao tiện lỗ; trình bày được yêu kỹ thuật khi khoan lỗ, tiện lỗ; nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của mũi khoan, dao tiện. mài được các loại mũi khoan đạt độ nhám Ra1.25, lưỡi cắt thẳng, đúng góc độ, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

  pdf95p charaznable 06-06-2022 7 2   Download

 • Giáo trình Tiện ren tam giác (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: trình bày được các các thông số hình học của dao tiện ren tam giác ngoài và trong; nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao tiện ren tam giác ngoài và trong; mài được dao tiện ren tam giác ngoài và trong đạt độ nhám Ra1,25; lưỡi cắt thẳng, đúng góc độ, đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;...

  pdf65p charaznable 06-06-2022 9 2   Download

 • Giáo trình Tiện, phay CNC nâng cao (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: cài đặt được chính xác thông số phôi, dao khi gia công; vận hành thành thạo máy tiện phay CNC để phay rãnh xoắn, trục vít đúng quy trình quy phạm, đạt cấp chính xác 7-6, độ nhám cấp 7-9, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian quy định, đảm bảo an toàn cho người và máy; sửa và bổ sung các lệnh phân độ cho phù hợp với phần mềm điều khiển từ chương NC xuất bằng CAD/CAM;...

  pdf47p charaznable 06-06-2022 6 2   Download

 • Giáo trình Tổng quan lưu trú du lịch (Ngành: Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn - Trung cấp) nhằm giúp học viên: hiểu rõ về hệ thống cơ sở lưu trú trong du lịch; biết được đặc điểm các dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, nét đặc trưng, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các loại hình cơ sở lưu trú du lịch; nắm được hệ thống, xu hướng phát triển cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf99p charaznable 06-06-2022 10 2   Download

 • Giáo trình Tổng quan cơ sở lưu trú (Ngành: Hướng dẫn du lịch - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: hiểu rõ về hệ thống cơ sở lưu trú trong du lịch; biết được đặc điểm các dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, nét đặc trưng, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các loại hình cơ sở lưu trú du lịch; nắm được hệ thống, xu hướng phát triển cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p charaznable 06-06-2022 6 1   Download

 • Bài viết Biện pháp rèn luyện kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm trình bày các khái niệm kỹ năng, rèn luyện kỹ năng, kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập, các bước hình thành kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập của sinh viên sư phạm gồm ba giai đoạn.

  pdf11p vimegwhitman 10-06-2022 8 1   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của chất lượng đội ngũ giảng viên đến hiệu quả của các trường đại học ở Việt Nam trình bày việc vận dụng kỹ thuật phân tích màng bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis, gọi tắt là DEA) để đo lường hiệu quả của 60 trường đại học đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ của Việt Nam, trong đó tập trung làm rõ ảnh hưởng của biến liên quan đến chất lượng đội ngũ giảng viên đến kết quả hiệu quả của các trường.

  pdf11p vimegwhitman 10-06-2022 3 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Kỹ thuật viễn thông
p_strCode=kythuatvienthong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2