intTypePromotion=1

Tiếng Anh 6 - Giáo án bài 2: At school - GV.Tr.Thúy Trang

Chia sẻ: Trần Hồng Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
158
lượt xem
24
download

Tiếng Anh 6 - Giáo án bài 2: At school - GV.Tr.Thúy Trang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TaiLieu.VN xin gửi đến quý thầy cô bài giảng Unit 2 lớp 6 At school của môn Tiếng Anh 6. Bài giảng gồm phần tóm tắt lý thuyết cùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn bám sát với nội dung chương trình SGK, giúp cho các thầy cô giáo thuận tiện và dễ dàng hơn trong việc cung cấp những kiến thức trọng tâm của bài cho học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng Anh 6 - Giáo án bài 2: At school - GV.Tr.Thúy Trang

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 6

UNIT 2: AT SCHOOL

A/ The aims and objectives unit At school

1- The aims: By the end of the lesson Ss will be able to give the class imperatives and do ex correctly.
2- Objectives:
a. Language focus
* Vocab: Come in, open your book, sit down, close your book, stand up .
* Grammar: Imperatives - Come in Go out
Sit down Stand up
Open your book Close your book.
b. Skills: Listening, speaking, writing and reading.

B/ Preparations unit At school

1/ Teacher: Text-book, lesson plan, cassette , pictures , flashcards ...
2/Students: Text-books, notebooks, exercise books...

C/ Procedures unit At school

I/ Organization: (1')
- Greeting
- Checking attendance

II/ Warm-up: (5')
* Check the old lesson:
-T: Call pupils to go to the black board and give them some question:
+ What is your name?
+ How are you ?
+ How old are you?
Ss: Answer the teacher’s question.
- T:comment and give marks.

III/ New lesson: (35')
Presentation ( 9')
* Act 1: Introduce how to give the orders.
- T: Ask the Ss to look at the picture A1 page 20 and guess teacher’s requests in the picture.
Ss: Look at the picture and guess.
- T: Help ss to find out the new words and give the meanning.
=> Checking vocab: matching.
- T: Read and ask ss to listen to twice .Ask ss to read imperatives.
Ss: Read aloud
-T: Give the structures.
Ss: Copy down.

Practice( 15')
-T: Call some ss read again some imperatives.
Ss: Follow the teacher`s requests.
- T: Ask the ss to practive with a group (lµm mÉu víi 3,4 h/sinh kh¸)
Ss: Groupwork.
- Change another imperatives with each St
- T: Ask the ss to do exercise A2 page21. Match the imperatives with the right pictures.
Ss: Do ex .
* Hold a game : Simon says
-T: Guid ss to play game " Simon says"
+ 10 Ss stand in a circle.
+ Listen to the teacher’s commands. If the T says “Simon says” Ss do as the commands, if there is no “Simon says”, no action.
Ss: Listen and play
- T: Remark .

Production (11')
* Further practice:
T: Have ss do Gap- fill.
Ss: Fill in the blanks with correct words.

D/ Consolidation unit At school

- T: Ask ss to retell the imperatives.
- Ss: Answer

E/ Homework unit At school

- Request ss to learn newwords by heart.
- Do exercises- part A in the exercise book.
- Prepare: Unit 2: Lesson 2: B1,2,3..

Trên đây là một trong số nội dung giáo án tiếng Anh Unit 2 Lớp 6 At school để xem đầy đủ giáo án chương trình mời quý thầy cô đăng nhập website tailieu.vn và tải về máy tính.

Ngoài ra, để làm phong phú thêm nội dung bài giảng mời quý thầy cô tham khảo:

Giáo án cho bài học tiếp theo Unit 3 Tiếng Anh lớp 6 At home.

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2