intTypePromotion=1

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - bài tập word

Chia sẻ: Hoang Phuoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
906
lượt xem
97
download

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - bài tập word

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khởi động MS Word Thiết lập các thông số về trang văn bản Vào [Menu] File / Page Setup + Margins: Top : 2Cm Botton: 2Cm Left: 2Cm Right: 1.5Cm Gutter:0 Gutter Position:Left + Paper : A4 (21x29.7 Cm) họn Default Thiết lập mặc định về font chữ, kích thước Vào [Menu] Format / Font . . . + Font: Times New Roman + Font Style: Normal + Size: 12 họn Default hập và định dạng trang văn bản sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - bài tập word

 1. TIN HO BÀI TẬP WORD Bài 1  Khởi động MS Word  Thiết lập các thông số về trang văn bản Vào [Menu] File / Page Setup + Margins: Top : 2Cm Botton: 2Cm Left: 2Cm Right: 1.5Cm Gutter:0 Gutter Position:Left + Paper : A4 (21x29.7 Cm) họn Default  Thiết lập mặc định về font chữ, kích thước Vào [Menu] Format / Font . . . + Font: Times New Roman + Font Style: Normal + Size: 12 họn Default  hập và định dạng trang văn bản sau: GV: TR XUÂ H 1
 2. TIN HO Bài 2 Bài 3  hập và định dạng văn bản sau GV: TR XUÂ H 2
 3. TIN HO Bài 4  hập và định dạng văn bản sau GV: TR XUÂ H 3
 4. TIN HO Bài 5  hập và định dạng văn bản sau GV: TR XUÂ H 4
 5. TIN HO Bài 6  hập và định dạng văn bản sau GV: TR XUÂ H 5
 6. TIN HO Bài 7  hập và định dạng văn bản sau Bài 8  hập và định dạng văn bản sau GV: TR XUÂ H 6
 7. TIN HO Bài 9  hập và định dạng văn bản sau Bài 10  hập và định dạng văn bản sau GV: TR XUÂ H 7
 8. TIN HO Bài 11 GV: TR XUÂ H 8
 9. TIN HO Bài 12  hập và định dạng văn bản sau GV: TR XUÂ H 9
 10. TIN HO Bài 13  hập và định dạng văn bản sau Bài 14  hập caùc coâng töùc toaùn hoïc sau GV: TR XUÂ H 10
 11. TIN HO Bài 15  hập và định dạng văn bản sau Yêu cầu 1: Nhập và định dạng cho văn bản sử dụng các bộ định dạng Style như sau: Heading 1: cho tiêu đ ề chư ơng. Heading 2: cho nhữ ng mục lớn (12.1, 12.2) Heading 3: cho nhữ ng tiểu mục (12.1.1, 12.1.2, …) Heading 4: cho nhữ ng mục chữ a, b, c, ... Nội dung văn bản: CHƯƠNG 12: TẬP TIN MẪU VÀ BỘ ĐỊNH DẠNG 12.1. TẬP TIN MẪU (TEMPLATE) 12.1.1. Khái niệm Template là một dạng tập tin văn bả n đặc biệt (có phần mở r ộng mặ c nhiên .dot) chứa các định dạng tạo sẵn và một số nội dung nào đó. Một tập tin văn bản (Document) được tạo ra từ tập tin Template nào đó (mặ c nhiên là Nor mal.dot). Có thể xem Templat e như là “cái sư ờn”, là một “văn bản mẫu” dùng đ ể tạo tập tin văn bả n mới. Khi chọn lệnh File/ New, hộp thoại New sẽ xuất hiện, trong đ ó liệt kê các tập tin Template và cho phép bạn chọn để làm mẫu cho văn bả n mới. GV: TR XUÂ H 11
 12. TIN HO 12.1.2. T ạo t ập tin mẫ u mới a. Chọ n lệnh File/ New, hộp thoại New sẽ xuất hiện. b. Trong mục Create New, Click chọn Template. c. Nhập nội dung và thiết lập các định dạ ng cần dùng cho Te mplate như đối với văn bản thường. d. Chọ n lệnh File/ Save để lư u lại với phần mở rộng mặc nhiên là .dot. BỘ ĐỊNH DẠNG (style) 12.2. 12.2.1. Khái niệm Style là một tập hợp các định dạng có sẵn trong Word hoặc do ngư ời dùng t ạo ra và được gán cho một tên riêng. Trong một Style có thể chứa các định dạng ký t ự, đoạ n văn bản, điểm dừ ng Tab, đư ờng viền và tô màu,… 12.2.2. Thao tác trên Style a. Hộp thoại Style (Format/ Style) b. Tạo một Style mới c. Gán phím gõ tắt cho Style Yêu cầu 2: Tạo bả ng mục lục cho văn bản trên như sau: M Ụ C L ỤC CHƯƠNG 12: TẬ P TIN MẪU VÀ B Ộ ĐỊNH DẠ NG ....................... ....................... 23 TẬP TIN MẪU (TEMPLATE) ....................................................................... . 23 12.1. 12.1.1. Khái niệm .................................................................................................... . 23 12.1.2. Tạo tập tin mẫu mới .................................................................................... . 24 BỘ ĐỊNH D ẠNG ( S T Y L E) .............................................................................. . 24 12.2. 12.2.1. Khái niệm .................................................................................................... . 24 12.2.2. Thao tác trên Style ...................................................................................... . 24 Yêu cầu 3: Hãy tạ o Header và Footer, đánh số trang cho file này. GV: TR XUÂ H 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2