Trắc nghiệm luyện thi Hóa học - 6

Chia sẻ: Phạm Hùng Vĩ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
155
lượt xem
82
download

Trắc nghiệm luyện thi Hóa học - 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm luyện thi hóa học - 6', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm luyện thi Hóa học - 6

  1. Bài : 14631 Để phân biệt các dung dịch hoá chất riêng biệt: người ta có thể dùng một trong những hoá chất nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. dd NaOH B. C. Ba D. B và C đều đúng. Đáp án là : (D) Bài : 14630 Có 3 kim loại Ba, Al, Ag. Nếu chỉ dùng duy nhất dung dịch loãng thì có thể nhận biết được những kim loại nào trong các dãy kim loại sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Ba B. Ba, Ag C. Ba, Al, Ag D. Không xác định được Đáp án là : (C) Bài : 14628 Đốt cháy 1 mol sắt trong oxi được 1 mol oxit sắt. Công thức phân tử của oxi sắt này là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Không xác định được. Đáp án là : (B) Bài : 14627 Sắp xếp thứ tự nhiệt độ sôi của các chất: ancol etylic, axit axetic, etyl axetat?
  2. Chọn một đáp án dưới đây A. Ancol etylic < axit axetic < etyl axetat B. Etyl axetat < ancol etylic < axit axetic C. Ancol etylic > axit axetic > etyl axetat D. Ancol etylic > etyl axetat > axit axetic. Đáp án là : (B) Bài : 14626 Thuốc thử nào trong các thuốc thử dưới đây dùng để nhận biết được tất cả các dung dịch trong dãy sau: ancol etylic, đường củ cải, đường mạch nha? Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch trong B. C. Natri kim loại D. Dung dịch Đáp án là : (B) Bài : 14625 Phương pháp điều chế etanol nào sau đây chỉ cùng trong phòng thí nghiệm: Chọn một đáp án dưới đây A. Lên men glucozơ. B. Cho etilen tác dụng với dung dịch loãng, nóng. C. Thuỷ phân dẫn xuất etyl halogenua trong môi trường kiềm. D. Cho hỗn hợp etilen và hơi nước qua tháp Đáp án là : (C) Bài : 14624 Tìm khái niệm đúng trong các khái niệm sau Chọn một đáp án dưới đây A. Cao su là pollime thiên nhiên của isopren. B. Sợi xenlulozơ có thể bị đepolime hoá khi đun nóng. C. Mônme và mắt xích trong phân tử polime chỉ là một. D. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn.
  3. Đáp án là : (D) Bài : 14623 Cho chất hữu cơ X chứa C, H, O và chỉ chứa một loại nhóm chức. Nếu đốt cháy một lượng X thu được số mol gấp đôi số mol Còn cho X tác dụng với Na dư cho số mol bằng một nửa số mol X đã phản ứng. X có công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 14622 Cho 1,06g hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp nhau của ancol metylic thấy thoát ra 224ml hiđro (đo ở đktc). Công thức phân tử 2 ancol là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. A, B, C đều đúng. Đáp án là : (B) Bài : 14621 Đun nóng một hỗn hợp gồm một ancol bậc I và một ancol bậc II đều thuộc laọi ancol no, đơn chức với đặc, ở thì thu được 5,4g và 26,4g hỗn hợp 3ete. Các ete này trong hỗn hợp có số mol bằng nhau. Công thức phân tử 2 ancol đó là (giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn): Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và
  4. D. và Đáp án là : (A) Bài : 14620 Đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon X và Y kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Sản phẩm cháy qua bình đựng đặc, khối lượng tăng 2,52g và bình 2 đựng khối lượng tăng 4,4g. X và Y là hiđrocacbon nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (A) Bài : 14619 Cho 1,92g Cu (M = 64) hoà tan hết trong V lít dung dịch loãng. Giá trị của V là: Chọn một đáp án dưới đây A. 0,70 lít B. 0,75 lít C. 0,80 lít D. 0,79 lít Đáp án là : (C) Bài : 14618 Anion có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là Liên kết của nguyên tử X và liti kim loại thuộc liên kết nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Liên kết cho - nhận B. Liên kết cộng hoá trị C. Liên kết ion D. Không xác định được Đáp án là : (C) Bài : 14617
  5. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của các nguyên tố là Liên kết của các nguyên tố này với nguyên tố clo thuộc loại liên kết nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Liên kết cộng hoá trị B. Liên kết ion C. Liên kết cho - nhận D. Không xác định được Đáp án là : (B) Bài : 14616 Nguyên tố M, thuộc phân nhóm IIA. 10 gam M tác dụng hết với nước thu đựơc 6,16 lít khí ở M là nguyên tố nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Be B. Ca C. Mg D. Ba Đáp án là : (B) Bài : 14615 Nguyên tố X nằm ở ô thứ 26 trong bảng tuần hoàn, vị trí nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Chu kì 3, nhóm VIIIB B. Chu kì 4, nhóm VIIIA C. Chu kì 4, nhóm VIIIB D. Chu kì 3, nhóm VIIIA Đáp án là : (C) Bài : 14614
  6. Cho 10g hỗn hợp Mg và tác dụng hết với dung dịch loãng thu dược a lít (đktc) và dung dịch X. Cho NaOH dư vào X, lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi cân nặng 18g. Thể tích a là bao nhiêu trong các số dưới đây: Chọn một đáp án dưới đây A. 8,4 lít B. 22,2 lít C. 5,6 lít D. 11,2 lít Đáp án là : (D) Bài : 14613 Chỉ dùng thêm một hoá chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch HCl B. Dung dịch C. Chỉ cần dùng quì tím D. A, B, C đều đúng. Đáp án là : (B) Bài : 14612 Có 3 lọ đựng 3 chất bột màu trắng sau: tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. Bằng cách nào trong các cách sau đây có thể nhận biết được các chất trên (tiến hành theo đúng trình tự): Chọn một đáp án dưới đây A. Hoà tan vào nước, dùng vài giọt dung dịch đun nóng, dùng dung dịch trong B. Hoà tan vào nước, dùng iot. C. Dùng vài giọt đun nóng, dùng dung dịch trong D. Dùng iot, dùng dung dịch trong Đáp án là : (B) Bài : 14611 Cho m gam hỗn hợp HCOOH và tác dụng hết với Na thi thể tích khí thu được là 3,36 lít (đktc). Giá trị của m là bao nhiêu trong các số dưới đây?
  7. Chọn một đáp án dưới đây A. 43,8g B. 33,8g C. 23,8g D. Kết quả khác. Đáp án là : (D)
Đồng bộ tài khoản