intTypePromotion=1

Văn hóa ẩm thực Nhật Bản

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
124
lượt xem
38
download

Văn hóa ẩm thực Nhật Bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước khi ăn người Nhật thường nói “itadakimasu”, đó là một câu nói lịch sự nghĩa là “xin mời”. Nó nhấn mạnh sự cảm ơn tới người đã cất công chuẩn bị bữa ăn. Khi ăn xong, họ lại cảm ơn một lần nữa “gochiso sama desh*ta” có nghĩa là “cám ơn vì bữa ăn ngon”. Phong cách ăn uống điển hình của người Nhật hiện nay như thế nào? Phong cách, thói quen ăn uống của người Nhật đã bị Âu hóa đi nhiều và trở nên khá đa dạng. Thay đổi rõ nét nhất là sự xuất hiện của bánh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn hóa ẩm thực Nhật Bản

  1. Văn hóa m th c Nh t B n Trư c khi ăn ngư i Nh t thư ng nói “itadakimasu”, ó là m t câu nói l ch s nghĩa là “xin m i”. Nó nh n m nh s c m ơn t i ngư i ã c t công chu n b b a ăn. Khi ăn xong, h l i c m ơn m t l n n a “gochiso sama desh*ta” có nghĩa là “cám ơn vì b a ăn ngon”. Phong cách ăn u ng i n hình c a ngư i Nh t hi n nay như th nào? Phong cách, thói quen ăn u ng c a ngư i Nh t ã b Âu hóa i nhi u và tr nên khá a d ng. Thay i rõ nét nh t là s xu t hi n c a bánh mỳ trong các b a ăn. Hi n nay có r t nhi u ngư i dùng bánh mỳ, tr ng, s a, và u ng cà phê hay trà cho b a sáng. Th p k trư c ây, các nhân viên công s thư ng mang theo h p cơm trưa t i nơi làm vi c nhưng hi n nay thì t i các quán ăn g n nơi công s b n có th tìm th y các món ăn thay i theo kh u v t phương Tây cho t i kh u v truy n th ng c a Nh t. T i a s các trư ng ti u h c, trung h c c a Nh t u có ph c v b a trưa, ư c thi t k v i thành ph n dinh dư ng y và cân b ng và t t nhiên là có c kh u v c a các món ăn phương Tây l n kh u v truy n th ng c a Nh t. Các b a ăn t i c a ngư i Nh t cũng thay i v i nhi u lo i món ăn bao g m c các món ăn Nh t, các món ăn Tàu và c các món ăn c a phương Tây. Nói chung thì tr em Nh t thích các món ăn phương Tây như là xúc xích (hamburger) hơn là các món ăn Nh t cho nên các món ăn t i t i nhà thư ng có xu hư ng thay i cho phù h p v i kh u v c a chúng.
  2. Ngư i Nh t có ăn cơm hàng ngày không? T dùng di n t b a ăn Nh t là gohan . T này theo nghĩa en ch g o ư c h p hay chín, nhưng g o là m t lo i lương th c quan tr ng i v i ngư i dân s x m t tr i m c, nên gohan còn dùng ch t t c các món ăn. M t b a ăn truy n th ng c a ngư i Nh t g m cơm cùng v i m t món chính là th t ho c cá, m t vài món ăn thêm (thư ng là rau ư c n u chín), súp (thư ng là súp miso), và rau mu i. G o có tính k t dính khi n u chín nên r t thích h p v i vi c dùng ũa. Trên th c t thì có r t nhi u ngư i Nh t c m th y r t khó ch u n u không ăn cơm ít nh t m i ngày m t l n, tuy nhiên hi n nay có khá nhi u ngư i dùng bánh mỳ cho b a sáng và các lo i mì s i (pasta) cho b a trưa. B a ăn c a ngư i Nh t ngày càng tr nên ph thu c vào th t, bơ s a, và hoa qu hơn là vào g o và lúa mì. M t cu c i u tra cho th y so v i năm 1960 thì vào năm 1993 nhu c u c a ngư i Nh t v th t tăng 6 l n, nhu c u v s a và các s n ph m bơ s a tăng 4 l n, nhu c u v hoa qu tăng 2 l n. Ngư i Nh t thích ăn món gì nh t? Thói quen m th c c a ngư i Nh t r t a d ng cho nên r t khó nói là h thích món ăn nào nh t. Tuy nhiên theo s i u tra c a các nhà hàng bình dân thì món ăn ư c g i nhi u nh t là xúc xích, món ca ri (curry) v i cơm, và mỳ ng (spaghetti). Nh ng món ăn trên cũng ư c yêu chu ng nh t t i nhà. Trong con m t c a ngư i nư c ngoài thì Sushi (cơm n m cá s ng), Tempura (tôm, rau t m b t r i em rán), và Sukiyaki (món l u th t bò v i nư c tương và rau) là các món ăn truy n th ng c a ngư i Nh t thì t t nhiên r t ph bi n Nh t (tuy nhiên h không ăn các món ó hàng ngày).
  3. Ngư i Nh t thư ng ch bi n cá theo nh ng cách nào? N u như cá còn tươi thì ph n l n ngư i Nh t thích thái m ng và ăn s ng, ó là món Sashimi c a ngư i Nh t. Món này thư ng ư c ăn v i xì d u (Soy-sauce) và v i cây c i ng a ã băm nh (Wasabi). Cá s ng cũng thư ng ư c ăn theo ki u Sushi, tuy nhiên chu n b món Sushi òi h i nh ng k thu t c bi t cho nên ngư i Nh t ít làm món này t i nhà. Cách ch bi n ph bi n nh t c a ngư i Nh t là nư ng cá v i m t ít mu i r c phía trên. Tr cá n c th t như là cá ng Califoni thì t t c các lo i cá khác u có th ch bi n theo cách này. Teriyaki là cách ch bi n cá b ng cách ư p th t cá ã lóc xương b ng nư c xì d u (Soy-sauce) và v a ph t m v a nư ng. ôi khi ngư i ta cũng lu c cá v i xì d u (Soy-sauce) ho c Miso hay b t u nành b ng l a nh . Nh ng loài cá có nhi u m như là cá thu thư ng ư c ch bi n theo ki u này. Tôm, cua, m c ng và các lo i cá th t tr ng như cá h i thư ng ư c rán k , t c là ch bi n theo món Tempura (tôm, rau t m b t rán). Các cách ch bi n cá theo ki u phương Tây như là món meunière cũng xu t hi n trong th c ơn c a ngư i Nh t tuy nhiên các món ăn truy n th ng c a Nh t thì v n ư c ch bi n theo các cách ã nói trên. Tương, xì d u (shoyu, soy sauce) ư c dùng Nh t t bao gi ? Shoyu (Sho là ch “tương” nghĩa là nư c tương, yu là ch “du” nghĩa là “d u”, “d u ăn”) b t u xu t hi n trong các th c ơn là vào kho ng gi a th i kỳ Muromachi (1333-1568), và vào cu i th k 16 thì Shoyu tr thành ph bi n i v i ngư i Nh t. Tuy nhiên vào trư c th i kỳ Nara thì Hishio, ư c coi là ngu n g c c a Shoyu, ã xu t hi n t i Nh t. Hishio ư c làm b ng cách cho lên men h n h p g m g o, th t, cá, rau và t o bi n. Shoyu và Miso chính là các bi n th khác nhau c a lo i nư c ch m này. Có r t nhi u
  4. lo i nư c ch m khác nhau như Tamari, Koiguchi, Usuguchi, ư c ch bi n t Hishio vào th i kỳ Edo và hi n nay v n ư c s d ng r ng rãi. Miso ư c b t u s d ng t i Nh t t bao gi ? Miso là lo i gia v làm b ng cách h p chín u nành r i chung v i mu i và men cho nó lên men, lưu d ng c quánh. Miso, b t u xu t hi n vào th i kỳ Nara (710-794), vào th i kỳ Heian (Bình An) thì ã xu t hi n nh ng c a hàng bán Miso. Miso ư c làm t u nành ư c ninh k và tr n v i mu i và kouji (h n h p c a g o lên men, lúa m ch và u). Có ngư i nói r ng vào kho ng th k 15, 16 Miso ã t ng ư c ch bi n t i các ngôi n và ư c coi là m t lo i lương th c quan tr ng cho quân lính khi có chi n tranh. Cũng gi ng như Shoyu, Miso tr nên ph bi n i v i ngư i Nh t vào kho ng th i kỳ Muromachi (1333-1568). T i sao u ph l i ư c nói là có l i cho s c kh e? u ph (Tofu) ư c làm t tương, ch a r t nhi u ch t m (Protein), can xi, ka li và vitamin B, ư c coi là có l i cho s c kh e b i vì nó không ch a nhi u ch t béo như th t, s a, ng th i hàm lư ng ca lo cũng th p hơn nhi u so v i hàm lư ng ch t m mà nó cung c p. u ph có ngu n g c t Trung Qu c và ư c truy n t i Nh t B n vào th i kỳ Nara (710-794). Khi ăn s ng thì vì u ph có v nh t nên nó thư ng ư c dùng kèm v i các gia v khác như là hành lá thái nh và g ng ã nghi n nh , và v i m t ít nư c ch m rư i lên trên. V cách ch bi n thì u ph ư c nói là có hàng trăm cách ch bi n khác nhau.
  5. Th nào là cách c m ũa úng? Có r t nhi u thanh niên hi n nay không bi t cách c m ũa sao cho úng. Lý do c a vi c này có l là do thói quen dùng các món ăn phương Tây v i dao và nĩa. c m ũa úng cách thì u tiên b n hãy tách 2 cây ũa ra, sau ó chúng song song v i nhau trên ngón tr và dư i ngón cái. t ph n gi a c a cây ũa trên gi a u ngón tr và phía trên ph n móng ngón gi a, t ngón cái è lên trên cây ũa trên ó. Dùng u ngón gi a và ph n móng ngón eo nh n gi ph n gi a c a cây ũa phía dư i. T n d ng nguyên t c c a òn b y, b n ch c n d ch chuy n cây ũa trên là có th g p th c ăn d dàng. Dùng ũa như nĩa hay x c th c ăn, mút u ũa, ho c dùng ũa thay tăm b coi là nh ng thói quen x u. S khác nhau gi a ũa Nh t và ũa Vi t Nam: m t i u chú ý là ũa Nh t khác ũa Vi t Nam ch là uc a ũa Nh t nh n và nh hơn r t nhi u so v i ph n trên c a ũa. Rư u Nh t B n (Sake) ư c ch t o như th nào? Sake nguyên ch t, Seishu (Tinh t u), ư c ch t o b ng cách cho lên men h n h p g o, m ch nha và nư c. u tiên, r a s ch g o lo i b cám. Sau khi cho g o hút nư c xong thì phơi khô, sau ó h p lên, sau ó tr n v i m ch nha và nư c và lên men trong kho ng 20 ngày. Thành ph n thu ư cs ư c làm cô ng l i b ng máy và ta s thu ư c Sake và Sakekasu. Sake, sau khi m t lát thì s t phân chia ra làm Seishu và Ori. Seishu sau ó ư c l c và ư c ch bi n thêm v i hương li u và gia v . ư c kh trùng b ng nhi t, Seishu ư c b o qu n nhi t dư i 20 C trong 6 tháng. Sau ó nó s l i ư c i u ch nh l i trư c khi ư c kh trùng b ng nhi t thêm m t l n n a. Cu i cùng Seishu ư c óng chai và xu t xư ng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2