intTypePromotion=1
ADSENSE

Về công tác thông tin - thư viện

Chia sẻ: Trần Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

25
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài biết khái quát 10 năm về công tác thông tin thư viện, vốn tài liệu và công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện Xã Hội Học. Để nắm rõ chi tiết nội dung, mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Về công tác thông tin - thư viện

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC Xã hội học, số 1 - 1994 89 Về công tác thông tin – thư viện như viện của viện Xã hội học là một thư viện Khoa học chuyên ngành, sách báo là điều kiện cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của mỗi cán bộ nghiên cứu, ngoài ra các nguồn thông tin khoa học là đòn bẩy của công tác nghiên cứu khoa học. Những năm đầu mới được thành lập, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, song qua 10 năm thành lập thư viện đã có những bước trưởng thành rõ rệt đặc biệt là sự kết hợp hài hòa giữa hai hoạt động thông tin và thư viện. Sự kết hợp này đã tạo nên một quy trình khép kín trong thư viện để nhằm thỏa mãn như cầu tài liệu cho cán bộ nghiên cứu. Để thực hiện được nhiệm vụ của Viện là một cơ quan nghiên cứu khoa học về xã hội mà xã hội học đóng một vai trò quan trọng trong việc nhận thức các quá trình khách quan xảy ra trong xã hội và trong việc đề xuất và kiến nghị đã được thử nghiệm khoa học cho tất c ả các cấp quản lý. Thư viện đã triển khai mọi hoạt động, xây dựng cơ sở vật chất, không ngừng bổ sung sách báo. Kho sách của thư viện ngày càng phát triển cả về chất lượng lẫn số lượng. Thư viện phục vụ chủ yếu là cho các cán bộ nghiên cứu của Viện, Tỉnh đến nay đã có 60 cán bộ nghiên cứu của Viện thường xuyên mượn sách của thư viện ngoài ra trung bình hàng năm có khoảng 25 bạn đọc từ các nơi khác đến tham khảo tài liệu như cán bộ trong một số Viện ở Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Văn hóa, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn thanh niên, Trung tâm Dân số (Bộ Lao động), Học viện Hành chính, Viện Khoa học Giáo dục….và một số khách nước ngoài. Họ cần tài liệu có tính chất chuyên ngành, tài liệu mới xuất bản…phục vụ cho chuyên đề mà họ đang nghiên cứu, mà các thư viện khác khó có thể có được. Nhìn về vòng quay của sách có thể thấy ngay: những sách cẩm nang chuyên ngành xã hội học được mượn rất nhiều lần. Một thư viện được đánh giá là hoạt động chất lượng và hiệu quả bao giờ cũng dựa trên chỉ số vòng quay của tài liệu theo công thức: S Vòng quay = s: V S: Số sách đã phục vụ V: Vốn tài liệu Tính đến nay trong: 2070 cuốn tư liệu có 209 cuốn mượn từ 3 – 6 lần Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC Xã hội học, số 1 - 1994 90 1462 cuốn sách Việt có 40 cuốn mượn từ 3 – 5 lần 1972 cuốn sách Latinh có 52 cuốn mượn 2 lần 1197 cuốn sách hệ Slavo có 67 cuốn mượn 2 lần Các sinh viên và các cán bộ nghiên cứu ở ngoài thường xuyên tìm đọc các tài liệu về lý luận xã hội học, phương pháp điều tra trong xã hội học, các tài liệu về điều tra xã hội học. Thực nghiệm các báo cắt về các chuyên đề nông thôn, đô thị, về chính sách xã hội. Trong quá trình hoạt động của mình thư viện đã tạo ra được cho mỗi một tài liệu có bạn đọc của nó. Với vốn sách về xã hội học phong phú, đa dạng mà không thư viện nào có được, thư viện đã phần nào thỏa mãn được những yêu cầu của các cán bộ nghiên cứu. Hiện nay muốn nắn được tri thức tiến bộ, đưa ra xã hội theo kịp thời đại không thê không có hoạt động thông tin. Hoạt động này là động lực tất yếu thúc đẩy xã hội phát triển. Để đáp ứng được nhu cầu dùng tin của cán bộ nghiên cứu, thư viện đã cho in “Thông tin Khoa học xã hội” đây là các bài đã được dịch ra tiếng Việt từng quy – theo từng chuyên đề của các phòng nghiên cứu của Viện, loại hình ấn phẩm này tuy không phát hành rộng rãi nhưng cũng đã gây được sự chú ý của bạn đọc trong và ngoài viện. Ngoài ra các tập chuyên đề báo cắt, các tập thông báo mới này cũng được làm thường xuyên, loại ấn phẩm này đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian, vật chất và công sức lao động của người dùng tin. Hiệu quả thông tin được khẳng định bằng sự tin cậy của người dùng tin, bằng những nhận xét quý báu dành cho ấn phẩm. Xét cho cùng niềm tự hào của thư viện không phải là có bao nhiêu sách quý mà sách đó đã được sử dụng như thế nào? Thư viện của Viện Xã hội học đã phần nào đáp ứng được yêu cầu đó. Trên đây chỉ là một số nét khái quát của thư viện Viện Xã hội học qua 10 năm trưởng thành. Trong tương lai, thư viện sẽ còn phát triển hơn nữa gắn với nó là một hệ thống hoạt động thưu viện năng động đó là quá trình tự động hóa thư viện ĐẶNG BẢO KHÁNH Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2