Viện xã hội học

Xem 1-20 trên 3189 kết quả Viện xã hội học
 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Viện Xã hội học 20 năm xây dựng và phát triển 1983-2003" dưới đây để nắm bắt được hai giai đoạn xây dựng và trưởng thành của Viện Xã hội học, một số loại hình và kết quả nghiên cứu của Viện Xã hội học trong 20 năm qua. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xã hội học.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 17 2   Download

 • Viện xã hội học Bungari được thành lập vào tháng 2 năm 1968 trước năm 1956, nhằm giúp các bạn hiểu hơn về viện xã hội học và cơ cấu của viện xã hội học Bungari, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nhiệm vụ và cơ cấu của viện xã hội học Bungari" dưới đây. Hy vọng nội bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p thuyhuynh02 02-03-2016 16 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Về công tác đào tạo sau đại học của Viện Xã hội học" dưới đây để nắm bắt được những thành tựu về công tác đào tạo cán bộ và đào tạo sau đại học của Viện Xã hội học. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 16 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Đào tạo và nghiên cứu xã hội học tại Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh: Viện Xã hội học qua 20 năm xây dựng và phát triển" dưới đây để nắm bắt được lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu xã hội học, quá trình lịch sử của 20 năm xây dựng và phát triển của Viện Xã hội học.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 13 1   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "30 năm hợp tác khoa học và hữu nghị giữa Viện Xã hội học Việt Nam và CETRI Bỉ 1979-2009" dưới đây, nội dung bài viết trình bày về quá trình, hoạt động của Viện Xã hội học Việt Nam và CETRI Bỉ 1979-2009,... Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 14 1   Download

 • Bài viết Viện Xã hội học tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2004 và đề ra phương hướng năm 2005 trình bày các hoạt động nghiên cứu khoa học gồm các hoạt động: Thực hiện các đề tài cấp Nhà nước; Triển khai thực hiện các đề tài cấp Bộ và nhiệm vụ cấp Bộ; Triển khai hệ thống đề tài cấp Viện; Triển khai các hoạt động hợp tác khoa học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p hokhaikyky 19-04-2018 0 0   Download

 • Viện Xã hội học Bungari được thành lập vào tháng hai năm 1968. trước năm 1956 thì vấn đề xã hội học chỉ được nghiên cứu trên lý luận mà không tiên hành thực nghiệm. Từ 1956 đến 1968, các nhà xã hội học Bungari đã tiến hành những thực nghiệm xã hội học, và đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tranh luận về đối tượng, trường phái và khuynh hướng xã hội học. Cơ cấu của viện xã hội học Bungari đã hình thành trên những nghuyên tắc sau ...

  pdf3p banhukute 24-06-2013 26 3   Download

 • Bài viết Từ thế giới nhìn về công tác xã hội học đường ở Việt Nam chỉ ra vấn đề công tác xã hội học đường ở một số nước trên thế giới cũng như Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về điều này.

  pdf5p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 17 5   Download

 • Viện trưởng Viện xã hội học Bungari ã hội học Mác-Lênin ở Bungari ra đời vào cuối thế kỷ XIX cùng với phong trào xã hội chủ nghĩa. Trải qua con đường phát triển và tích lũy phức tạp, ngày nay môn học này đã có một vị trí đáng kể trong hệ thống các khoa học xã hội, trong kho tàng tinh thần của xã hội Bungari xã hội chủ nghĩa. Là bộ phận cấu thành của nhận thức xã hội và là mọi một yếu tố của hệ tư tưởng, xã hội học là sự phản...

  pdf6p banhukute 24-06-2013 29 3   Download

 • Là một yếu tố cấu thành của cơ cấu xã hội tổng thể, gia đình phản ánh chân thực những mối quan hệ xã hội đa dạng và phức tạp. Bài viết "Đề tài gia đình trong một nội dung nghiên cứu của viện xã hội học những năm sắp tới" là điểm hội tụ của hai hướng nghiên cứu chính là cơ cấu xã hội và định hướng giá trị văn hóa và lối sống.

  pdf0p namamanh 06-05-2016 27 2   Download

 • Tạp chí xã hội học cho thấy rõ gương mặt học thuật của khoa học xã hội, trước hết là của Viện Xã hội học và mở rộng ra là giới xã hội học Việt Nam. Sự phát triển theo chiều rộng của hoạt động đào tạo xã hội học, nhu cầu bằng cấp, chức danh, đang là động lực mạnh mẽ với nhiều người viết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "30 năm tạp chí xã hội học: Nhìn lại và suy nghĩ" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf2p thuytct36 01-03-2016 8 1   Download

 • Tài liệu "Xã hội học ĐC" được biên soạn nhằm các bạn sinh viên dễ dàng trong việc hệ thống và ôn tập lại các kiến thức của môn xã hội học. Tài liệu có tổng cộng 37 câu hỏi, mỗi câu hỏi có kèm theo câu trả lời. Mời các bạn cùng tham khảo để tích lũy thêm kiến thức.

  doc23p khuongduy 15-10-2009 2553 801   Download

 • Bài giảng Xã hội học đô thị cung cấp cho sinh viên những hiểu biết chung xung quanh khái niệm đô thị-Biết được điều kiện ra đời, đối tượng và chức năng của XHH đô thị-Hiểu và vận dụng các lý thuyết XHH ứng dụng trong N/C các vấn đề đô thị-Phát hiện và phân tích những biến đổi kinh tế-xã hội của quá trình đô thị hóa-Thấy được vai trò to lớn của XHH trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị-Phân biệt lối sống đô thị và nông thôn

  pdf114p thiuyen14 17-09-2011 855 484   Download

 • Trong cuốn "Giáo trình Thống kê Xã hội học" tác giả đã chọn cách trình bày và cố gắng diễn đạt sao cho dễ hiểu nhất với bạn đọc. Các khái niệm, kết quả được trình bày và diễn đạt dễ hiểu, tránh dùng thuật ngữ, khái niệm trừu tượng. Đây là tài liệu học tập cho sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN trên cả nước.

  pdf210p namde02 21-03-2013 1302 396   Download

 • Ebook Lý luận xã hội học trình bày các chương mở đầu, đặt vấn đề, lý luận xã hội học - hình thức lý luận con thoi, các thuật ngữ lý thuyết tức thì - tiểu thuật ngữ và sự hỗn mang, lịch sử và xã hội học, Hégel hay vị hành khách âm thầm và các chương khác. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành xã hội học và công tác xã hội.

  pdf358p namde03 19-03-2013 601 345   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới đã đi xa, nhưng để lại cho nhân dân ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả trong đó đặc biệt là tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của người.

  doc30p phamyenkt11 13-11-2012 684 214   Download

 • Tài liệu ôn tập xã hội học đại cương giúp sinh viên ôn luyện kiến thức môn xã hội học đại cương. Được biên soạn ngắn gọn, súc tích, hi vọng các bạn đang chuẩn bị kết thúc môn xã hội học đại cương có thêm tài liệu học tập bổ ích.

  doc25p maihoangcs 09-01-2014 556 189   Download

 • Giáo trình Xã hội học giáo dục gồm 4 chương: khái lược về xã hội học, khái quát về xã hội học giáo dục, xã hội hóa cá nhân và môi trường xã hội hóa, nêu lên một số vấn đề về xã hội về giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Giáo trình nhằm trang bị cho học viên cao học từ những kiến thức cơ bản về Xã hội học, làm nền tảng để tiếp thu tốt các kiến thức xã hội chuyên biệt trong lĩnh vực giáo dục.

  pdf129p 326159487 17-05-2012 392 188   Download

 • Bài giảng Xã hội học đại cương giới thiệu cho sinh viên hiểu được một số chuyên ngành xã hội học chuyên biệt như xã hội học truyền thông đại chúng, xã hội học gia đình, xã hội học nông thôn, xã hội học đô thị, xã hội học văn hóa và các nội dung khác.

  ppt237p hoa_lan91 16-06-2014 457 187   Download

 • Câu 1. Xã hội học là gì ? Tại sao nói: “Xã hội học với tư cách là một bộ phận của khoa học thực nghiệm nó chỉ ra đời ở các nước Tây Âu thế kỷ XIX? Đối với sinh viên khoa bao chí ́ tại sao phải học tập, nghiên cứu môn XHH ? ; Câu 3.Tại sao nói: “Xã hội học với tư cách là một bộ phận của khoa học thực nghiệm nó chỉ ra đời ở các nước Tây Âu thế kỷ XIX?”

  doc13p daugautoctien 09-01-2013 660 158   Download

Đồng bộ tài khoản