intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Công nghệ thông tin

Xem 1-20 trên 3682 kết quả Bài giảng Công nghệ thông tin
 • Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về an toàn và bảo mật thông tin trong hệ thống thông tin doanh nghiệp tại thời điểm hiện nay; giới thiệu các nguy cơ, các hình thức tấn công và các phương pháp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin doanh nghiệp; giới thiệu một số công nghệ ứng dụng trong đảm an toàn và bảo mật thông tin trong hệ thống thông tin doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p diepvunhi 17-01-2023 19 0   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 2: Nền tảng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin quản lý. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: nền tảng phần cứng và phần mềm; quản lý và lưu trữ dữ liệu; viễn thông, mạng; an toàn bảo mật hệ thống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p diepvunhi 17-01-2023 10 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý trong đơn vị công - Chương 0: Giới thiệu môn học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: những khái niệm, vai trò cơ bản về hệ thống thông tin quản lý trong các đơn vị công; kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin phải chuẩn bị khi triển khai ứng dụng các hệ thống thông tin trong các tổ chức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p diepvunhi 17-01-2023 14 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý trong đơn vị công - Chương 2: Nền tảng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin quản lý. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: nền tảng phần cứng và phần mềm; quản lý và lưu trữ dữ liệu; viễn thông, mạng; an toàn bảo mật hệ thống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p diepvunhi 17-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 6: Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: yêu cầu và nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin; các yếu tố tác động đến tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p diepvunhi 17-01-2023 6 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 bài giảng "Kế toán quản trị" tiếp tục cung cấp tới người học nội dung hai chương còn lại như sau: Chương 4: Định giá bán sản phẩm; Chương 5: Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf70p phuong3659 11-01-2023 10 1   Download

 • Bài giảng "Thông tin vệ tinh: Chương 1 - Tổng quan" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Lịch sử công nghệ truyền tin vệ tinh; Đặc điểm thông tin vệ tinh; Phân loại các quỹ đạo vệ tinh; Tài nguyên vô tuyến; Cấu trúc của hệ thống thông tin vệ tinh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p phuongthuy205 11-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng An toàn thông tin được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được khái niệm, vai trò, chức năng của an toàn thông tin, mối đe dọa, nguy cơ mất an toàn và bảo mật thông tin. Lĩnh hội được kiến thức về mật mã, chữ ký số, chứng thực người dùng, các giao thức bảo mật, công nghệ bảo mật và các chính sách về an toàn và bảo mật thông tin; Nhận thức được tầm quan trọng của An toàn thông tin đối với các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin.

  pdf5p trangxanh0906 12-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng môn Tin học văn phòng với mục tiêu nhằm giúp các bạn trình bày, giải thích được kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; Sử dụng được thiết bị công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng; Sử dụng hiệu quả Internet và các dịch vụ trên Internet; Biết và có các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân; Nhận thức rõ ràng về sự quan trọng của công nghệ thông tin.

  pdf24p tranghong0906 04-01-2023 34 5   Download

 • Bài giảng môn Tin học văn phòng: Chương 1 Hiểu biết về Công nghệ thông tin cơ bản được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên kiến thức cơ bản về máy tính; Biểu diễn thông tin trong máy tính; Mạng cơ bản; Các ứng dụng của Công nghệ thông tin – truyền thông; An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf106p tranghong0906 04-01-2023 22 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm trao đổi cùng đồng nghiệp vai trò ứng dụng của công nghệ thông tin trong dạy học tiếng Anh; Luôn say mê và nghiên cứu công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng dạy; Rút ra những bài học kinh nghiệm qua thực tế giảng dạy của bản thân và động nghiệp; Góp phần khắc phục những khó khăn cho một số đồng nghiệp khi sử dụng giáo án điện tử để dạy học.

  doc31p trangtrang0906 23-12-2022 9 2   Download

 • Bài viết "Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng dạy - học ở các trường đại học hiện nay" nghiên cứu đề xuất các biện pháp phù hợp để từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, chất lượng học tập của sinh viên, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các trường đại học hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 1   Download

 • Bài viết "Áp dụng lớp học đảo ngược trong giảng dạy học phần mạng máy tính" trình bày những kinh nghiệm trong việc triển khai mô hình lớp học đảo ngược vào giảng dạy học phần Mạng máy tính. Dựa trên kết quả đánh giá từ sinh viên, việc triển khai này đã đem lại một số kết quả khả quan cho người học. Đồng thời, cũng chỉ ra một số hạn chế, và giải pháp trong quá trình chúng tôi triển khai mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p lieuyeuyeu18 23-12-2022 4 1   Download

 • Bài viết "Định hướng triển khai nội dung trí tuệ nhân tạo vào hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học của sinh viên" bàn về việc triển khai nội dung trí tuệ nhân tạo trong hoạt động giảng dạy để sinh viên tiếp cận và nghiên cứu là vấn đề đang được quan tâm hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Vận dụng phương pháp giảng dạy chủ động nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học trong kỷ nguyên số" giới thiệu về một số phương pháp giảng dạy chủ động nhằm giúp sinh viên hình thành các năng lực cần thiết để thích ứng với kỷ nguyên số như tính tích cực, chủ động, sáng tạo. Bên cạnh đó, tác giả vận dụng một số phương pháp để ứng dụng trong việc điều chỉnh một số nội dung và phương pháp giảng dạy cho môn tin học đại cương cho những sinh viên không thuộc ngành công nghệ thông tin.

  pdf13p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy các học phần khoa học cơ bản tại các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam trong thời đại công nghệ 4.0" được thực hiện với mục tiêu phân tích đánh giá thực trạng ứng dụng Công nghệ thông tin vào trong giảng dạy các học phần Khoa học cơ bản tại các trường Đại học, Cao đẳng của Việt Nam trong bối cảnh của thời đại công nghệ 4.0 hiện nay để từ đó đề xuất hàm ý giải pháp nhằm nâng cao năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin cho đội ngũ giảng viên nói chung và đặc biệt là các giảng viên giảng dạy các học phần Khoa học cơ bản.

  pdf11p lieuyeuyeu18 23-12-2022 4 1   Download

 • Bài giảng "Hệ điều hành" cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin các kiến thức cần thiết về hệ điều hành; giúp sinh viên có lý thuyết và kỹ năng thực hành cần có về hệ điều hành; áp dụng các kiến thức của môn học để quản lý, khai thác, vận hành hệ thống máy tính có hiệu quả cao trong thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 bài giảng để nắm được nội dung chi tiết nhé!

  pdf98p phuongyen205 21-12-2022 10 2   Download

 • Bài giảng "Đại cương công nghệ thông tin và truyền thông: Chương 1 - ThS. Phạm Quang Quyền" trình bày các nội dung trọng tâm về: Khái niệm chung về công nghệ thông tin; Lịch sử phát triển của công nghệ thông tin; Vai trò của công nghệ thông tin; Công nghệ thông tin tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  pdf40p phuongyen205 21-12-2022 6 1   Download

 • Bài giảng "Đại cương công nghệ thông tin và truyền thông: Chương 2 - ThS. Phạm Quang Quyền" trình bày các nội dung trọng tâm về: Cơ sở hạ tầng của công nghệ thông tin; Giới thiệu về máy tính; Hệ điều hành máy tính; Hệ thống máy tính;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  pdf59p phuongyen205 21-12-2022 5 1   Download

 • Bài giảng "Đại cương công nghệ thông tin và truyền thông: Chương 3 - ThS. Phạm Quang Quyền" trình bày các nội dung trọng tâm về: Viễn thông và các mạng viễn thông; Truyền số liệu; Dịch vụ điện thoại, fax, nhắn tin; Truyền thông mạng máy tính;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  pdf19p phuongyen205 21-12-2022 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Công nghệ thông tin
p_strCode=baigiangcongnghethongtin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2