intTypePromotion=1
ADSENSE

bài giảng kinh tế chính trị

Xem 1-20 trên 1434 kết quả bài giảng kinh tế chính trị
 • Bài giảng Kinh tế chính trị dành cho hệ trung cấp chuyên nghiệp có cấu trúc gồm 2 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung của kinh tế chính trị; những vấn đề kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc133p thangnamvoiva26 21-10-2016 282 41   Download

 • "Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 4a: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường" trình bày khái quát lại một số vấn đề về cạnh tranh; độc quyền trong nền kinh tế thị trường; năm đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền.

  pdf11p kequaidan11 07-04-2021 38 1   Download

 • "Bài giảng Kinh tế chính trị - Bài mở đầu: Môn học Kinh tế chính trị" trình bày tài liệu và phương pháp học tập; đánh giá kết quả học tập của sinh viên; vị trí và vai trò của học phần.

  pdf10p 0335674137 07-04-2021 27 1   Download

 • "Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 2a: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức về khái niệm, điều kiện tồn tại và phát triển, mâu thuẫn cơ bản, ưu thế.

  pdf10p kequaidan11 07-04-2021 32 0   Download

 • "Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 2b: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường" phần 2 nối tiếp bài học trước cung cấp kiến thức về khái niệm, hai thuộc tính của hàng hóa, lượng giá trị hàng hóa; lịch sử ra đời, bản chất của tiền, các chức năng của tiền.

  pdf11p kequaidan11 07-04-2021 67 0   Download

 • "Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 2c: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường" phần 3 trình bày kinh tế thị trường, quy luật của kinh tế thị trường, các chủ thể tham gia thị trường.

  pdf10p kequaidan11 07-04-2021 22 0   Download

 • "Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 3a: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường" cung cấp đến các bạn những kiến thức về phạm vi của học thuyết thặng dư; sự chuyển hóa tiền thành tư bản; công thức chung của tư bản; quá trình sản xuất giá trị thặng dư...

  pdf9p kequaidan11 07-04-2021 32 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 3b: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường" để nắm chi tiết các kiến thức về quá trình sản xuất giá trị thặng dư; hai phương pháp nâng cao tỷ suất giá trị thặng dư; giá trị thặng dư siêu ngạch; một số quy luật của chủ nghĩa tư bản.

  pdf7p kequaidan11 07-04-2021 30 0   Download

 • "Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 3c: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường" trang bị cho người học các kiến thức về hình thái biểu hiện của tư bản và giá trị thặng dư; sự phân chia giá trị thặng dư giữa các loại hình tư bản.

  pdf11p kequaidan11 07-04-2021 13 0   Download

 • "Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 4b: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường" nối tiếp bài học trước cung cấp đến các bạn năm đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền; chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; kết luận chung về những vấn đề kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản.

  pdf10p kequaidan11 07-04-2021 32 1   Download

 • "Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 5a: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam" gồm 2 nội dung đó là khái niệm và đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  pdf6p kequaidan11 07-04-2021 39 3   Download

 • "Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 5b: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam" nối tiếp bài học trước cung cấp kiến thức về quan hệ lợi ích kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  pdf4p kequaidan11 07-04-2021 47 2   Download

 • "Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam" tìm hiểu khái quát về cách mạng công nghiệp; công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ cách mạng công nghiệp hiện đại.

  pdf7p kequaidan11 07-04-2021 104 4   Download

 • Phần 1 Tài liệu Đề cương bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin cung cấp cho người đọc các nội dung từ chương 1 đến chương 8 bao gồm: Đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin, sản xuất và tái sản xuất xã hội, hàng hóa và tiền tệ, sản xuất giá trị thặng dư - Quy luật cơ bản của CNTB,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf199p nhasinhaoanh_05 30-10-2015 649 70   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng: kinh tế chính trị - chương 7 bài giảng: kinh tế chính trị - chương 12', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt45p huynhlong123 08-05-2011 346 57   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Đề cương bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin, phần 2 trình bày các nội dung: Kinh tế hàng hóa trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân thời kỳ quá độ lên Xã hội chủ nghĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf154p nhasinhaoanh_05 30-10-2015 298 32   Download

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Marx - Lenine nhằm trình bày về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân ở Việt Nam, tính tất yếu khách quan và vai trò của công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cách mạng KHCN và CNH, HĐH ở Việt Nam, mục tiêu và quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nội dung công nghiệp hoá, hiện đại hoá, những tiền đề và điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

  pdf55p slow_12 27-06-2014 192 27   Download

 • Bài giảng Kinh tế chính trị học của khu vực công - Vũ Thành Tự Anh tập trung trình bày các vấn đề chính như: Có phải vai trò và sự can thiệp kinh tế của nhà nước chỉ do các nhân tố kinh tế chi phối; lý thuyết lựa chọn xã hội (social choice): Đo lường và tổng hợp sở thích;...

  pdf9p codon_10 05-04-2016 77 5   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin nhằm cung cấp nội dung kiến thức chương 1 đến các sinh viên. Mời bạn đọc cùng tham khảo để tìm hiểu về: Nền sản xuất xã hội và các yếu tố của quá trình lao động sản xuất; đối tượng, phương pháp nghiên cứu của KTCT; chức năng của KTCT.

  ppt22p bacgiangyeudau84 24-01-2010 2876 685   Download

 • CÂU HỎi ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ 1. Vai trò của nền sản xuất xã hội? Các yếu tố cơ bản của quá trình lao động sản xuất? 2. Đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế chính tr ị

  doc1p bachnhu22 10-09-2011 657 178   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=bài giảng kinh tế chính trị
p_strCode=baigiangkinhtechinhtri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2