intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng SQL server

Xem 1-20 trên 272 kết quả Bài giảng SQL server
 • Bài giảng SQL server 2008 do Lương Trần Hy Hiến biên soạn sau đây nhằm mục tiêu giúp cho các bạn hiểu các khái niệm về CSDL; cách tạo, sao lưu, phục hồi và xóa CSDL; tạo, chỉnh sửa, xóa bảng; các ràng buộc dữ liệu trên các cột; mối quan hệ giữa các bảng; câu lệnh thao tác cũng như truy vấn dữ liệu; toán tử truy vấn mạnh.

  pdf53p cocacola_10 02-12-2015 119 35   Download

 • Bài giảng "SQL Server 2008: Tạo và quản trị CSDL" cung cấp cho người học các kiến thức về: Tổng quan SQL, CSDL trong SQL, quản lý CSDL, kiểu dữ liệu, quản lý table, toàn vẹn dữ liệu, chỉ mục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt118p thangnamvoiva20 20-09-2016 143 29   Download

 • Bài giảng SQL Server 2008: Chương 5 - Lập trình tổng quan T-SQL do Nguyễn Đức Cương biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về biến, cấu trúc điều khiển, thủ tục (store procedures); hàm(function). Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf72p cocacola_09 23-11-2015 76 16   Download

 • Bài giảng SQL Server Ver 1.0 được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về tổng quan SQL Server; xây dựng một CSDL trong SQL Server; bảng ảo (view); lập trình với SQL SerVer; thủ tục nội tại (Stored procedure); hàm do người dùng định nghĩa.

  ppt148p cocacola_09 27-11-2015 79 14   Download

 • Bài giảng SQL server - Chương 1 giới thiệu tồng quan về SQL server. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, so sánh hệ quản trị SQL server và Oracle, giới thiệu hệ quản trị SQL Server, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Client/Sever, các thành phần dịch vụ của SQL Server, công cụ và một số tiện ích. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p youcanletgo_02 07-01-2016 94 13   Download

 • Bài giảng "SQL Server 2008 - Chương 1: Tổng quan SQL Server 2008" trình bày các nội dung: Tổng quan về cơ sở dữ liệu quan hệ, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, giới thiệu SQL Server, SQL server services & tools, giới thiệu SQL Server 2008, bộ công cụ management studio, Metadata – Siêu dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt114p thangnamvoiva20 20-09-2016 65 11   Download

 • Bài giảng "SQL Server 2008 - Bài 7: Truy xuất CSDL (Ngôn ngữ thao tác dữ liệu - DMC và DCL)" cung cấp cho người học các kiến thức về: Truy xuất dữ liệu - lệnh Select, sửa chữa dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt116p thangnamvoiva20 20-09-2016 47 10   Download

 • Bài giảng "SQL server 2005 - Chương 1: Giới thiệu SQL server 2005" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ quản trị CSDL quan hệ kiểu Client/Server, hướng dẫn cài đặt SQL Server 2005, tiêu chí đánh giá, tài liệu tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt6p bautroibinhyen13 10-01-2017 53 9   Download

 • Bài giảng "SQL Server 2008: Managing Transactions, locks" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa Transactions, thuộc tính của Transactions, các loại Transaction, công dụng Transaction log, định nghĩa Lock, các vấn đề đồng thời (Concurrency problem), các kiểu Lock. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt93p thangnamvoiva20 20-09-2016 39 8   Download

 • Bài giảng "SQL Server 2008: Backup và Restore Database" giới thiệu tới người đọc các kiến thức cơ bản về backup và Restore Database, lý do phải backup, các loại Backup, thực hiện Backup, sao lưu cơ sở dữ liệu, khôi phục dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt14p thangnamvoiva20 20-09-2016 62 8   Download

 • Bài giảng SQL Server 2008: Chương 3 do Nguyễn Đức Cương biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về giới thiệu View; thuận lợi khi dùng View; tạo View; hiệu chỉnh View; xóa View. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf11p cocacola_09 23-11-2015 42 7   Download

 • Bài giảng "SQL Server 2008 - Chương 11: Bảo mật và phân quyền" trình bày các nội dung: Security mechanisms, kế hoạch phân quyền và bảo mật, quản trị người dùng, kiểm soát truy cập tùy ý, mã hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt59p thangnamvoiva20 20-09-2016 54 7   Download

 • Bài giảng SQL Server 2008: Chương 4 - Thao tác dữ liệu của Nguyễn Đức Cương biên soạn giúp cho các bạn biết được các lệnh thao tác thêm, xóa, sửa dữ liệu; thêm dữ liệu, hiệu chỉnh dữ liệu, xóa dữ liệu trực tiếp trên CSDL; lệnh tìm kiếm, lọc dữ liệu; liệt kê, tìm kiếm lọc dữ liệu từ 1 hoặc nhiều bảng; ý nghĩa và cách sử dụng của một số hàm hệ thống.

  pdf19p cocacola_09 23-11-2015 51 6   Download

 • Bài giảng SQL server - Chương 6 trình bày những kiến thức về trigger. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về: Công cụ trigger, ràng buộc dữ liệu toàn vẹn với trigger, các dạng ràng buộc toàn vẹn, bài toán, cơ chế hoạt động của trigger, các trigger phổ biến. Mời các bạn tham khảo.

  pdf15p youcanletgo_02 07-01-2016 60 6   Download

 • Bài giảng "SQL Server 2008 - Chương 5: Transferring data" cung cấp cho người học các kiến thức về: Data transformation services, bulk copy program. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt42p thangnamvoiva20 20-09-2016 44 6   Download

 • Bài giảng "SQL server 2005 - Chương 4: Truy vấn dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số hàm T-SQL, phát biểu truy vấn dữ liệu, các hàm xếp loại (ranking). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt51p bautroibinhyen13 10-01-2017 46 5   Download

 • Bài giảng "SQL server 2005 - Chương 5: Cập nhật dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thêm mẫu tin mới, sửa nội dung mẫu tin, xóa mẫu tin. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt15p bautroibinhyen13 10-01-2017 31 5   Download

 • Bài giảng "SQL server 2005 - Chương 6: View – Bảng ảo" trình bày các khái niệm về View, tạo View bằng Lệnh Create View và bằng công cụ Manage. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt11p bautroibinhyen13 10-01-2017 30 5   Download

 • Bài giảng "SQL server 2005 - Chương 7: Stored procedure" cung cấp cho người học các khái niệm về Stored procedure, tạo Stored Procedure bằng lệnh Create Procedure, các phát biểu điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt19p bautroibinhyen13 10-01-2017 38 5   Download

 • Bài giảng "SQL server 2005 - Chương 2: Database (Cơ sở dữ liệu)" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần của một CSDL, loại file lưu trữ database, tạo database, xóa database, tách database khỏi SQL server, gắn database đã tách vào SQL server. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt15p bautroibinhyen13 10-01-2017 46 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng SQL server
p_strCode=baigiangsqlserver

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2