Các cấu trúc điều khiển

Xem 1-20 trên 1377 kết quả Các cấu trúc điều khiển
 • Các cấu trúc điều khiển. Một chương trình thường không chỉ bao gồm các lệnh tuần tự nối tiếp nhau. Trong quá trình chạy nó có thể rẽ nhánh hay lặp lại một đoạn mã nào đó. Để làm điều này chúng ta sử dụng các cấu trúc điều khiển.

  pdf8p nuoiheocuoivo 09-05-2010 163 47   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'các cấu trúc điều khiển (phần 1)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf43p nhokkeen 09-05-2013 39 7   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'các cấu trúc điều khiển (phần 2)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p nhokkeen 09-05-2013 38 6   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tin học: Các cấu trúc điều khiển" do TS. Đào Nam Anh biên soạn đã giới thiệu cấu trúc lựa chọn, vòng lặp, lòng lặp, cấu trúc lặp, câu lệnh rẽ nhánh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf126p bautroibinhyen13 10-01-2017 12 1   Download

 • Bài giảng "Phương pháp lập trình - Chương 3: Các cấu trúc điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc tuần tự, cấu trúc lựa chọn, cấu trúc lặp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt27p bautroibinhyen13 10-01-2017 6 1   Download

 • Việc sử dụng các cấu trúc điều khiển trong kỹ thuật lập trình C là vấn đề được nhiều người quan tâm. Bài viết sẽ giúp các bạn tháo gỡ những khó khăn trong việc chuyển đổi giữa các lệnh điều khiển trong C.

  doc4p vietanh_90 27-11-2010 162 26   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Cơ sở lập trình Chương 3 Các cấu trúc điều khiển nhằm trình bày về cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  ppt56p model_12 23-04-2014 40 13   Download

 • chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về các cấu trúc điều khiển trong lập trình. Chương này trình bày ba loại cấu trúc điều khiển, đó là cấu trúc tuần tự, cấu trúc lựa chọn và cấu trúc lặp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf9p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 13 2   Download

 • Mời các bạn tham khảo Bài giảng học phần Lập trình nâng cao: Chương 2 - Vào/ra dữ liệu và các cấu trúc điều khiển chương trình sau đây để nắm bắt được những kiến thức về vào/ra dữ liệu; các cấu trúc điều khiển chương trình trong ngôn ngữ C.

  pdf66p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 9 1   Download

 • Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Bài 2: Các cấu trúc điều khiển, mảng và con trỏ" có nội dung trình bày về cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, mảng (Array), con trỏ (Pointer). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf81p jangni5 03-05-2018 4 0   Download

 • 1. Giới thiệu Cấu trúc lặp (repetition or loop): lặp lại 1 hay nhiều lệnh cho đến khi biểu thức điều kiện có giá trị sai. Các cấu trúc lặp gồm:

  pdf29p tranthequynh10091990 13-08-2011 90 21   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3 trình bày các kiến thức cơ bản về cấu trúc điều khiển. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu; cấu trúc lựa chọn if; cấu trúc lựa chọn switch; cấu trúc lặp while, do … while, for. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt40p nomoney13 04-05-2017 5 1   Download

 • Lựa chọn các biến điều khiển vàcác biến được đo cho một mục đích điều khiển cụthể Phân tích vàra quyết định sửdụng phương án điều khiển tập trung, phi tập trung hoặc phối hợp. Đối với cấu trúc phi tập trung: lựa chọn một cấu hình điều khiển dựa trên cặp đôi các biến điều khiển –biến được điều khiển vàcác phần tửcấu hình cơ bản.

  pdf38p trinh02 18-01-2013 114 46   Download

 • Các cấu trúc điều khiển. A. CẤU TRÚC ĐIỀU KIỆN IF..THEN..ELSE..IF Cú pháp: then Else If then End if End if % Ngoài ra có thể sử dụng cấu trúc IF.. THEN. . . . ELSEIF. . . END IF then ElseIf then Else End if %

  pdf3p gacntt89 17-01-2011 116 18   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Nhập môn lập trình: Phần 2 - Cấu trúc điều khiển sau đây để hiểu rõ hơn về lệnh rẽ nhánh if – else; lệnh rẽ nhiều nhánh switch; vòng lặp while, do while, for; các từ khóa break và continue. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  ppt23p cocacola_09 26-11-2015 31 12   Download

 • Bài 3: Cấu trúc điều khiển, hàm và xử lý sự kiện trình bày các nội dung tiếp theo của cấu trúc điều khiển, cấu trúc lựa chọn, cấu trúc lặp, hàm, phạm vi biến, mảng, xử lý sự kiện.

  pdf0p webhoclaptrinh 10-08-2015 32 9   Download

 • Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 3: Cấu trúc điều khiển nêu lên điều khiển trong biểu thức, lệnh lựa chọn hay điều kiện, lệnh lặp, rẽ nhánh không điều kiện, luồng điều khiển không tuần tự. Mời các bạn tham khảo.

  pdf42p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 17 6   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật lập trình Java - Chương 3: Cấu trúc điều khiển" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Điều khiển rẽ nhánh (Mệnh đề if-else, mệnh đề switch-case), vòng lặp - Loops (Vòng lặp while, vòng lặp do-while, vòng lặp for), cấu trúc lệnh nhảy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf27p doinhugiobay_17 01-03-2016 20 5   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình C - Chương 2: Cấu trúc điều khiển. Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 3 cấu trúc điều khiển, đó là: Cấu trúc tuần tự, cấu trúc lựa chọn, cấu trúc lặp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf49p tangtuy19 22-07-2016 13 4   Download

 • Thiết kế cấu trúc điều khiển cho quá trình đa biến là một vấn đề phức tạp và cũng là một chủ đề nghiên cứu mang tính thời sự. Nội dung bài báo này tập trung làm rõ bài toán thiết kế cấu trúc điều khiển cho quá trình chưng cất của các nhà máy lọc dầu, xử lý khí.

  pdf4p uocvongxua09 04-09-2015 19 3   Download

Đồng bộ tài khoản