Bài giảng Nhập môn tin học: Các cấu trúc điều khiển - TS. Đào Nam Anh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:126

0
13
lượt xem
1
download

Bài giảng Nhập môn tin học: Các cấu trúc điều khiển - TS. Đào Nam Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nhập môn tin học: Các cấu trúc điều khiển" do TS. Đào Nam Anh biên soạn đã giới thiệu cấu trúc lựa chọn, vòng lặp, lòng lặp, cấu trúc lặp, câu lệnh rẽ nhánh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn tin học: Các cấu trúc điều khiển - TS. Đào Nam Anh

NHẬP MÔN TIN HỌC<br /> CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN<br /> <br /> TS Đào Nam Anh<br /> <br /> Tài liệu<br /> Slides do TS.Đào Nam Anh thực hiện dựa trên<br /> tài liệu [1] và các mã nguồn [2]:<br /> 1. TS.Nguyễn Thị Thu Hà,<br /> TS.Nguyễn Hữu Quỳnh,<br /> TS.Nguyễn Thị Thanh Tân,<br /> Giáo trình Nhập môn tin học,<br /> Khoa CNTT, Đại học Điện lực, 2013<br /> 2. Programiz.com<br /> CNTT<br /> <br /> Nhập môn tin học<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN<br /> U<br /> C<br /> A<br /> N<br /> NG<br /> P<br /> C NH<br /> Y<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Nhập môn tin học<br /> <br /> 3<br /> <br /> CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN<br /> <br /> GIỚI THIỆU<br />  Cấu trúc lựa chọn<br />  Câu lệnh if<br />  Câu lệnh if – else<br />  Câu lệnh với nhiều lệnh if<br />  Câu lệnh if lồng nhau<br />  Câu lệnh switch.<br /> <br />  Vòng lặp<br />  Vòng lặp „for‟ trong C<br />  Toán tử „phẩy‟<br />  Vòng lặp lồng nhau<br />  Vòng lặp „while‟ và vòng lặp „do-while‟<br /> <br />  Lệnh nhẩy<br />  Các lệnh „break‟, „continue‟ và „goto‟<br />  Hàm „exit()‟.<br /> <br /> 4<br /> <br /> CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN<br /> <br /> 1.<br /> <br /> U<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> N<br /> <br />  Các cấu trúc lựa chọn cho phép chúng ta thay đổi luồng<br /> chương trình. Dựa trên một điều kiện nào đó, một câu lệnh hay<br /> một chuỗi các câu lệnh có thể được thực hiện hoặc không.<br />  Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều sử dụng lệnh if để đưa ra<br /> điều kiện. Nguyên tắc thực hiện như sau nếu điều kiện đưa ra<br /> là đúng (true), chương trình sẽ thực hiện một công việc nào đó,<br /> nếu điều kiện đưa ra là sai (false), chương trình sẽ thực hiện<br /> một công việc khác.<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Nhập môn tin học<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản