intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nhập môn Tin học

Xem 1-20 trên 339 kết quả Bài giảng Nhập môn Tin học
 • Bài giảng Nhập môn Tin học trình bày tổng quan về môn học, đại cương về Tin học, thông tin và Tin học, các hệ đếm trong máy tính, đại số logic. Đây là tài liệu học tập và tham khảo tốt dành cho sinh viên các ngành Tin học không chuyên.

  pdf53p qlngoc 17-05-2014 318 58   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 3: Biểu diên dữ liệu" trình bày các nội dung: Khái niệm về biểu diễn dữ liệu, biểu diễn số nguyên, biểu diễn số thực, biểu diễn ký tự, dữ liệu âm thanh, hình ảnh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf108p nhasinhaoanh_06 21-09-2015 173 25   Download

 • Bài giảng Nhập môn tin học: Phần 2 - Pascal căn bản với mục tiêu giới thiệu khái niệm cơ bản về lập trình trên máy tính bằng ngôn ngữ Pascal; cung cấp cơ sở lý thuyết và kỹ năng cơ bản về lập trình cho các môn học sau.

  ppt70p codon_02 29-11-2015 222 16   Download

 • Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 1 và 2 giới thiệu tổng quan về hệ thống máy tính và hệ điều hành Windows. Thông qua chương này người học có thể biết được: Thông tin là gì? Đơn vị đo thông tin, hoạt động của máy tính (phần cứng, phần mềm), khái niệm về hệ điều hành, tập tin, thư mục, ổ đĩa và đường dẫn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf72p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 120 16   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 2: Tổ chức máy vi tính" trình bày các nội dung: Cấu trúc máy vi tính, hoạt động máy vi tính, một số thiết bị xuất nhập, các khái niệm cơ bản về phần mềm. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf67p nhasinhaoanh_06 21-09-2015 118 11   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương : Giới thiệu về tin học" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Máy tính điện tử, phân loại máy tính, ngành tin học. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf45p nhasinhaoanh_06 21-09-2015 93 10   Download

 • "Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 5: Giới thiệu mạng lưới máy tính" trình bày các nội dung: Định nghĩa mạng máy tính, các mô hình mạng máy tính, kiến trúc mạng máy tính, môi trường truyền vật lý mạng cục bộ, các kỹ thuật kết nối mạng miền rộng. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf62p nhasinhaoanh_06 21-09-2015 103 9   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 4: Giới thiệu hệ điều hành" có cấu trúc gồm 3 phần trình bày các nội dung: Khái niệm về hệ điều hành, tập tin và thư mục, các ví dụ hệ điều hành. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf64p nhasinhaoanh_06 21-09-2015 75 8   Download

 • Bài giảng Nhập môn tin học tập trung trình bày hai vấn đề chính là giới thiệu về máy tính và các ngành tin học. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  ppt89p codon_01 18-11-2015 82 7   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 5: Sự tính toán trong máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tại sao dùng số nhị phân, các phép toán nhị phân. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf36p thangnamvoiva20 20-09-2016 62 7   Download

 • Bài giảng Nhập môn tin học chương 1 trình bày các kiến thức đại cương về tin học như: Máy tính là gì? Thông tin là gì? Sự cần thiết phải biết sử dụng máy vi tính, tin học là gì? Các thành phần chính của tin học, phần cứng, phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p namthangtinhlang_02 05-11-2015 97 5   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 2: Cấu trúc máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức về: Thiết bị nhập, thiết bị xuất, thiết bị lưu trữ, bộ xử lý trung tâm, phần mềm máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt54p thangnamvoiva20 20-09-2016 58 5   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 3: Hệ thống số" trình bày các nội dung: Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử, chuyển một hệ thống số từ cơ số này sang cơ số khác, câu hỏi và bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf32p thangnamvoiva20 20-09-2016 59 5   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 6: Đại số Boolean và mạch logic" trình bày các nội dung: Giới thiệu, đại số Boolean, hàm Boolean, các cổng luận lý, thiết kế của mạch kết hợp, câu hỏi và bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf59p thangnamvoiva20 20-09-2016 62 5   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 8: Thiết bị lưu trữ thứ cấp" cung cấp cho người học các kiến thức: Truy cập tuần tự và ngẫu nhiên, băng từ, đăng từ, đĩa quang, đĩa quang từ, thiết bị lưu trữ tập tin lớn, một số khái niệm liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf78p thangnamvoiva20 20-09-2016 66 5   Download

 • Chương 2 của bài giảng Nhập môn tin học giới thiệu về hệ điều hành. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quan về hệ điều hành, một số hệ điều hành thông dụng, làm việc với Windows, virus máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết của bài học.

  pdf46p namthangtinhlang_02 05-11-2015 63 4   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tin học - Phần 1: Giới thiệu máy tính" có cấu trúc gồm 6 phần cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản, đặc điểm của máy tính, lịch sử phát triển của máy tính, các thế hệ máy tính, câu hỏi và bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt81p thangnamvoiva20 20-09-2016 74 5   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 4: Mã máy" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại mã máy, trình tự sắp xếp, câu hỏi và bài tập. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf48p thangnamvoiva20 20-09-2016 57 4   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 9: Thiết bị nhập xuất dữ liệu" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết bị nhập, thiết bị xuất, các khái niệm liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf86p thangnamvoiva20 20-09-2016 107 4   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 13: Cài đặt và vận hành hệ thống" có cấu trúc gồm 5 phần trình bày các nội dung: Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình, biên soạn tài liệu, thay đổi thành hệ thống mới, đánh giá hệ thống, bảo trì hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p thangnamvoiva20 20-09-2016 59 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Nhập môn Tin học
p_strCode=baigiangnhapmontinhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2