intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính trị và kinh tế

Xem 1-20 trên 13832 kết quả Chính trị và kinh tế
 • Chính trị với kinh tế là mối quan hệ cơ bản nhất, quyết định nhất tới sự vận động và phát triển của mọi xã hội. Điều đó đặt ra sự cần thiết phải nhận thức đầy đủ cả về lý luận và những kinh nghiệm lịch sử về sự tác động của chính trị vào phát triển kinh tế nhằm rút ra những giải pháp thiết thực cho công cuộc đổi mới toàn diện theo định hướng XHCN ở nước ta. Trong đời sống chính trị, các giai cấp thống trị đều sử dụng quyền lực nhà nước...

  pdf30p dellvietnam 23-08-2012 1396 274   Download

 • Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin gắn liền với hoạt động thực tiễn của Người là sự khái quát kinh nghiệm điều tiết cơ cấu kinh tế nhiều thành phần nhằm xúc tiến cách mạng xã hội chủ nghĩa vào những năm đầu thời kỳ quá độ ở Liên Xô. Chỉ trong một thời gian ngắn từ năm 1921-1924 thực hiện chính sách kinh tế mới, nước Nga đã thoát ra khỏi khủng hoảng trầm trọng, nền kinh tế được khôi phục và phát triển, mức sống của tất cả các tầng lớp người lao động được cải...

  pdf21p dellvietnam 23-08-2012 159 55   Download

 • Bài viết trình bày trong khuôn khổ chương trình nói chuyện của những nhân vật kiệt xuất Ấn Độ - ASEAN, theo lời của tổ chức thông tin và nghiên cứu về các nước đang phát triển. Trình bày cục diện chính trị và kinh tế mới ở châu Á,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf11p hokhaikyky 13-04-2018 29 0   Download

 • Đến với "Bài giảng Chính sách phát triển - Bài 4: Thể chế bao hàm" các bạn sẽ được tìm hiểu về thể chế bao hàm; công nghệ và thể chế bao hàm; thể chế chính trị và kinh tế; quyền lực chính trị tập trung; sự triệt tiêu để kiến tạo;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf8p hera_02 09-04-2016 35 1   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: mối quan hệ kinh tế với chính trị và một số phương thức để nâng cao lãnh đạo của chính trị với kinh tế', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p greengrass304 18-09-2012 90 19   Download

 • Bài viêt phân tích mối quan hệ giữa kinh tể chính trị Marxist và kinh tế chính trị nói chung bằng việc xác định những đóng góp của kinh tế chính trị Marxist đối với sự phát triển của kinh tế chính trị học. Cũng như những khác biệt về cách tiếp cận, phương pháp và đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Marxist so với các học thuyết kinh tế chính trị học khác. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf12p dtphuongg 16-08-2018 37 2   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Kinh tế phát triển nhằm giúp các bạn phân biệt kinh tế học truyền thống, kinh tế chính trị và kinh tế phát triển và kinh tế phát triển nghiên cứu các vấn đề kinh tế trong sự kết hợp với các vấn đề xã hội như thế nào.

  ppt87p saotim821 13-06-2010 705 353   Download

 • tiết các quan hệ chính trị và kinh tế quốc tế của nhà nước. Ngoài ra, cuộc đấu tranh với chủ nghĩa xã hội hiện thực và tác động của cách mạng khoa học và công nghệ cũng đòi hỏi sự can thiệp trực tiếp của nhà nước vào đời sống kinh tế. b) Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước Xét về bản chất, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước vẫn là chủ nghĩa tư bản, chịu sự chi phối của ...

  pdf19p xingau3 07-08-2011 89 20   Download

 • Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, đứng đầu là thủ đô Hà Nội, trung tâm chính trị và kinh tế cả nước là vùng thu hút FDI thứ hai. Với 493 dự án còn hiệu lực chiếm 20,5 về số dự án và tổng số vốn đăng ký 10,9 tỷ USD chiếm 30% về vốn đăng ký, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là đầu tàu trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả khu vực phía Bắc. Vốn FDI thực hiện của khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ chiếm 25% tổng số...

  pdf27p ttcao10 28-08-2011 63 9   Download

 • Chương 2 Những khác biệt của mỗi quốc gia trong kinh tế chính trị trình bày về khái niệm kinh tế chính trị và kinh tế chính trị của mỗi quốc trên thế giới.

  pdf19p four_12 24-03-2014 74 7   Download

 • Chương 3 - Nguyên tắc cơ bản của quản lý kinh tế. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến: Khái niệm nguyên tắc quản lý kinh tế, nguyên tắc thống nhất lãnh đạo chính trị và kinh tế, nguyên tắc tập trung và dân chủ, nguyên tắc kết hợp hài hòa các lợi ích kinh tế, nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả, nguyên tắc phân định và kết hợp chức năng quản lý nhà nước về kinh tế với chức năng quản lý kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf22p tieu_vu02 02-06-2018 84 5   Download

 • Thời phong kiến ở Việt Nam, chính quyền phong kiến thường chủ trương hạn chế ngoại thương, kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu vì mục đích quốc phòng. Tuy nhiên, trong những bối cảnh lịch sử nhất định, chính quyền phong kiến vì những quyền lợi chính trị và kinh tế đã tỏ ra ưu đãi và tạo điều kiện để thương nhân người Hoa phát huy năng lực và phát triển thế lực kinh tế mạnh mẽ của mình. Giao lưu kinh tế Việt-Hoa nhờ đó đã đóng góp vai trò quan trọng trong thời phong kiến ở Việt Nam, đồng thời để lại những bài học lịch sử cho ngày nay về quản lý kinh tế nhà nước.

  pdf8p tieuthi3006 16-03-2018 35 4   Download

 • Tài liệu gồm phần tóm tắt các nội dung chính trong bài Dân cư và kinh tế khu vực Nam Á, các ví dụ minh họa cụ thể và phần hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trang 40, dễ hiểu giúp các em dễ dàng nắm bắt được nội dung bài học, tiết kiệm được thời gian và biết thêm các gợi ý giải bài tập nhanh chóng, hiệu quả hơn. Mời các em tham khảo!

  pdf4p hoatrencanh 12-03-2017 47 1   Download

 • Luận án tập trung làm rõ thực trạng của quan hệ chính trị và kinh tế giữa Nga - Việt Nam trong mười lăm năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2001 đến năm 2015. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá thực chất về thành tựu cũng như hạn chế, chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những thành tựu và hạn chế đó, đồng thời rút ra những điểm nổi bật và tác động của quan hệ chính trị và kinh tế giữa Nga - Việt Nam đối với mỗi nước cũng như đối với khu vực ĐNA và CA - TBD.

  pdf195p phongtitriet000 08-08-2019 11 1   Download

 • Luận án tập trung làm rõ thực trạng của quan hệ chính trị và kinh tế giữa Nga - Việt Nam trong mười lăm năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2001 đến năm 2015. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá thực chất về thành tựu cũng như hạn chế, chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những thành tựu và hạn chế đó, đồng thời rút ra điểm nổi bật và tác động của quan hệ chính trị và kinh tế giữa Nga - Việt Nam đối với mỗi nước cũng như đối với khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.

  doc30p phongtitriet000 08-08-2019 21 1   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn phê phán các quan điểm sai trái thông qua giảng dạy Kinh tế chính trị và đề xuất yêu cầu, giải pháp tăng cường phê phán các quan điểm sai trái thông qua giảng dạy Kinh tế chính trị ở các trường đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nay.

  doc33p phongtitriet000 08-08-2019 30 0   Download

 • Trong tình hình đất nước hiện nay, sau khi đã là thành viên của WTO, Việt Nam chúng ta đang có những cơ hội và thách thức lớn trên con đường phát triển kinh tế đất nước. Đây là thời kì toàn cầu hoá kinh tế và người dân ta thường gọi là “thời buổi kinh tế thị trường”, điều này nói lên rằng kinh tế hiện nay có vai trò vô cùng quan trọng đối với tình hình chính trị xã hội hiện tại và việc quản lý tốt nền kinh tế hiện tại để cho đất nước không rơi vào khủng hoảng là...

  doc14p ngocsamorgan 13-01-2010 928 293   Download

 • Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế; tạo ra của cải nâng cao chất lượng cuộc sống.

  doc5p snowlight0411 01-12-2009 641 272   Download

 • Bài tập "Kinh tế chính trị Mác-Lênin" gồm 27 câu hỏi bài tập ôn thi về kinh tế chính trị phần thặng dư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi.

  doc9p ngotuyet161295 21-11-2015 1027 123   Download

 • Tài liệu tham khảo Luận án phó tiến sỹ khoa học kinh tế " Kinh tế nông hộ và kinh tế hợp tác xã trong sự phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa " chuyên ngành kinh tế chính trị.Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp. Nông nghiệp là một ngành...

  pdf28p gauhaman123 18-11-2011 339 96   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính trị và kinh tế
p_strCode=chinhtrivakinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2