intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chuyên đề Kinh tế

Xem 1-20 trên 10451 kết quả Chuyên đề Kinh tế
 • Ngành logistics được coi là xương sống của nền kinh tế, tác động đến mọi lĩnh vực sản xuất, phân phối, lưu thông và tiêu thụ sản phẩm. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế số, các doanh nghiệp logistics phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, quá trình này vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục.

  pdf10p kimtuyen05 27-03-2023 4 2   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Hội An (1975-2010): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Kiện toàn hệ thống chính trị, khắc phục hậu quả chiến tranh, bước đầu cải tạo và xây dựng xã hội chủ nghĩa ( 1975-1978 ); Khôi phục và phát triển kinh tế trong điều kiện đất nước có chiến tranh( 1979-1986); Tiếp thu đường lối đổi mới của Đảng, chuyển biến về tư duy và nhận thức thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện, tạo tiền đề bước vào thời kỳ mới (1986-1990).

  pdf122p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Dựa trên các luận chứng lý thuyết và nghiên cứu từ các học giả trên thế giới, bài viết "Văn hóa doanh nghiệp trong chuyển đổi số: Vai trò, thách thức và khuyến nghị cho các tập đoàn kinh tế Việt Nam" trình bày các vấn đề hiện nay của văn hóa số (văn hóa doanh nghiệp trong chuyển đổi số) như các tác động tới chỉ số kinh doanh và mức độ chấp nhận công nghệ của nhân viên, sự thay đổi trong mô hình hoạt động hay vai trò của nhà lãnh đạo trong việc dẫn dắt nền văn hóa. Từ đó, bài viết đề xuất các khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động chuyển đổi văn hóa số trong các tập đoàn kinh tế tại Việt Nam.

  pdf9p kimtuyen05 27-03-2023 5 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Duy Xuyên (1975-2015): Phần 2 (Tập 3) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: chăm lo xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế-xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nền tảng cơ bản để sớm trở thành huyện công nghiệp.

  pdf197p anhnangmattroi09 21-03-2023 0 0   Download

 • Phân tích hiệu quả của mô hình khoán quản lý bảo vệ rừng cho cộng đồng và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam được thực hiện nhằm đánh giá tổng quan tính hiệu quả về kinh tế - xã hội và môi trường của mô hình khoán quản lý, bảo vệ rừng cho cộng đồng và mô hình LLCTBVR ở huyện Đông Giang, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp hỗ trợ phù hợp với từng loại mô hình nhằm tăng hiệu quả QLBVR ở huyện Đông Giang nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung.

  pdf7p vipettigrew 21-03-2023 2 2   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Nghinh Tường (1947-2015) là tài liệu quan trọng để giáo dục, nhắc nhở các thế hệ người dân Nghinh Tường hôm nay và mai sau phát huy tinh thần, ý chí cách mạng, ra sức học tập, lao động và cống hiến cho quê hương, đất nước xứng đáng với công lao to lớn của ông cha đi trước. Đồng thời, việc xuất bản cuốn sách cũng nhằm giới thiệu tới bạn đọc trong và ngoài xã hiểu hơn về mảnh đất, con người và truyền thống yêu nước, cách mạng trên quê hương Nghinh Tường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf74p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường để thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam" trình bày các nội dung về: Vai trò của các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường; Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường để chuyển đổi sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trên thế giới; Sử dụng các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường ở Việt Nam;...

  pdf15p lekhanhphuong05 21-03-2023 2 1   Download

 • Hiện nay, chuyển đổi sang KTTH đang là một xu hướng mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới như EU, Trung Quốc và cả các quốc gia ASEAN bởi chính những lợi ích mà nó mạng lại. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật để phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Nhìn nhận từ những biểu hiện, rào cản trên thực tiễn" để nắm rõ hơn!

  pdf17p lekhanhphuong05 21-03-2023 2 1   Download

 • Bài viết "Một số cơ hội và thách thức trong phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam" bên cạnh việc tìm hiểu khái niệm, lợi ích, nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn, còn nhận diện những cơ hội và thách thức của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi và phát triển mô hình nền kinh tế tuần hoàn. Từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển nền kinh tế tuần hoàn cho Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf9p lekhanhphuong05 21-03-2023 4 1   Download

 • Việt Nam đã đặt ra các quan điểm, tầm nhìn về đô thị thông minh như một công cụ giúp chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề phát triển bền vững kinh tế, xã hội, môi trường. Phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ đô thị là chìa khóa để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế và góp phần hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

  pdf8p lekhanhphuong05 21-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Kết hợp kinh tế tuần hoàn với phát triển bền vững đô thị: Chuyển đổi số trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Hà Nội" đề xuất phương pháp tiếp cận số trong quản lý CTRSH tại các thành phố lớn như Hà Nội. Theo đó, người dân được yêu cầu phân loại các loại chất thải có thể tái chế và không thể tái chế ngay tại nguồn. Các loại chất thải có thể tái chế được hỗ trợ đặt bán trực tuyến cho các công ty tái chế tùy theo chủng loại CTRSH, trong khi các loại chất thải không tái chế sẽ phải trả phí theo quy định...

  pdf15p lekhanhphuong05 21-03-2023 2 2   Download

 • Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến và đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt các lĩnh vực đào tạo, lao động, việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện hiệu quả, đời sống người dân được cải thiện, nhất là ở khu vực nông thôn; tỉ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn 5,35%. Mời các bạn cùng tham khảo "Báo cáo thường niên Ngân hàng Chính sách xã hội 2018" dưới đây để nắm rõ hơn!

  pdf64p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Năm 2019, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, những tác động tiêu cực do thiên tai, dịch bệnh nhưng tiếp tục là năm đất nước đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội. Ngay từ đầu năm, Ngân hàng Chính sách xã hội đã chủ động bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để chủ động thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, ổn định, hiệu quả và đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt hoạt động.

  pdf68p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ thị trấn Chợ Lầu (1975-2010): Phần 2 gồm các nội dung chính sau: Bước đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng giải quyết các vấn đề kinh tế-xã hội cấp bách, triển khai đường lối đổi mới của Đảng; Vượt qua những khó khăn thử thách tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới để ổn định và phát triển trong những năm 1991-1995. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf181p baphap06 17-03-2023 1 1   Download

 • Tài liệu Hỏi-Đáp về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa gồm 50 câu hỏi và trả lời với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu; nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về chuyển đổi số, từ đó thay đổi tư duy, hành động, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị.

  pdf68p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • "Tương lai nền kinh tế số Việt Nam hướng tới năm 2030 và 2045" được biên soạn với các nội dung như: Việt Nam ngày nay và Nền kinh tế số; Việt Nam hiện tại và tiềm năng phát triển kinh tế số; Các xu thế chủ đạo; Chuyển đổi số thành công để Việt Nam tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2019–2045. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p havyvy205 14-03-2023 2 2   Download

 • Cuốn sách "Quốc gia thăng trầm - Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế" trình bày tỉ mỉ bằng những cứ liệu thuyết phục về các biến động kinh tế nhưng đằng sau đó. Trong cuốn sách này, tác giả xác định 10 dấu hiệu nhận diện những chuyển động hệ trọng nhằm phát hiện những biến động trong tình hình kinh tế. Đề cập đến những thực nghiệm 25 năm qua của tác giả về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

  pdf316p starandsky09 08-03-2023 2 2   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật dành cho giáo viên dạy Giáo dục công dân trung học phổ thông gồm các chuyên đề chính như sau: Pháp luật về quyền và nghĩa vụ về tài sản của công dân; pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân; pháp luật với sự phát triển kinh tế; pháp luật với sự phát triển văn hóa, xã hội;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf310p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng Đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các chuyên đề chính như sau: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; chính quyền địa phương và đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; kỹ năng giám sát của đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf396p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp tới đời sống, việc làm và thu nhập của người nông dân trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nghiên cứu ảnh hưởng thu hồi đất nông nghiệp và đề xuất một số giải pháp nhằm ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho người dân sau thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang là có tính cấp thiết và ý nghĩa đối với địa phương.

  pdf8p viargus 03-03-2023 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuyên đề Kinh tế
p_strCode=chuyendekinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2