intTypePromotion=1
ADSENSE

Công nghệ mạng LAN

Xem 1-20 trên 1485 kết quả Công nghệ mạng LAN
 • Hiện nay, với sự phát triển bùng nổ của Internet cùng với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã kéo theo thương mại điện tử ngày càng phát triển và hoạt động quảng cáo mỹ phẩm trên các trang thông tin điện tử ngày càng được chú trọng. Nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh đã quảng cáo mỹ phẩm trên trang thông tin điện tử với nhiều thông tin không trung thực, cố tình thổi phồng chức năng, công dụng, gây nhầm lẫn và lừa dối người tiêu dùng.

  pdf9p viindranooyi 09-05-2022 7 0   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi số cho giáo dục đại học và kết quả thực hiện của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM trong hơn 10 năm qua. Kết quả này là nền tảng cơ bản giúp trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM đạt được mục tiêu chuyển đổi số và góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số cho giáo dục đại học ở nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 10 1   Download

 • Bài viết bàn về việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương và tạo cơ hội để nâng cao uy tín và vị thế của nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn phát triển của địa phương góp phần quan trọng vào sự phát triển giàu mạnh, bền vững của mỗi tỉnh thành. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 7 1   Download

 • Bài viết bàn về những lợi ích tiềm năng của số hóa các ngành công nghiệp khác nhau ngày càng rõ ràng. Tuy nhiên, các chính phủ và các nhà giáo dục trước tiên cần phải truyền thông điệp để mọi người hiểu việc “Học tập là suốt đời” và cần tìm ra những cách khuyến khích, phát hiện và đánh giá các kỹ năng cần thiết mà mọi người cần trang bị trên con đường chuyển đổi số. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p atarumoroboshi 09-05-2022 11 1   Download

 • Bài viết "Cẩm nang về chuyển đổi số" trình bày về khái niệm chuyển đổi số, quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện, công nghệ số, khó khăn và thách thức lớn nhất của chuyển đổi số; chuyển đổi số trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết bàn về giáo dục Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn, thách thức khi nền giáo dục của chúng ta đang còn quá nặng về truyền tải kiến thức mà chưa hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực của người học; chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý chưa đồng đều; hệ thống cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế. Vấn đề đặt ra là Việt Nam cần có những giải pháp thích hợp để phát triển giáo dục đáp ứng những yêu cầu đặt ra cho công dân trong thời đại CMCN 4.0.

  pdf9p atarumoroboshi 05-05-2022 10 2   Download

 • Hiện nay chúng ta đang trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nền tảng là ứng dụng công nghệ thông tin vào trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội. Từ 17 mảnh bản đồ địa chính và bảng khung giá đất tại khu vực nghiên cứu, bằng công nghệ WebGIS (trên nền tảng ArcGIS online) nghiên cứu đã xây dựng và thiết lập cơ sở dữ liệu về giá đất tại thị trấn Phùng thông qua sự liên kết về cơ sở dữ liệu không gian (bản đồ giá đất) và dữ liệu thuộc tính (các thông tin trong hồ sơ địa chính, bảng giá đất).

  pdf8p viindranooyi 04-05-2022 6 2   Download

 • Trước những tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường nước, dịch bệnh, sử dụng kháng sinh tràn lan, một hệ thống nuôi trồng thủy sản với công nghệ sáng tạo để giải quyết những vấn đề này thật sự cần thiết. Bài viết này nhằm mục đích cung cấp những hiểu biết, thông tin về hệ thống RAS, tiềm năng có thể mang lại cuộc cách mạng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

  pdf10p viindranooyi 04-05-2022 11 2   Download

 • Bài nghiên cứu này xem xét lần đầu tiên vai trò của hoạt động cải tiến đến khả năng tồn tại của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Sử dụng bộ số liệu mảng trong giai đoạn 2009-2015, nghiên cứu chỉ ra rằng hoạt động cải tiến và đổi mới có ảnh hưởng tích cực đến khả năng tồn tại của doanh nghiệp.

  pdf13p viindranooyi 04-05-2022 25 2   Download

 • Blockchain là một công nghệ, trong đó toàn bộ dữ liệu được mã hóa thành các khối và nối với nhau thành chuỗi được bảo mật. Nghiên cứu này trình bày các nội dung về: Blockchain - Cơn sốt thu hút các “ông lớn” của làng công nghệ thế giới; Công nghệ Blockchain ở Việt Nam.

  pdf9p vithales 20-04-2022 19 0   Download

 • Bài viết trình bày các quy định liên quan đến quyền tác giả trong các văn bản pháp luật Việt Nam hiện nay. Đồng thời, bài viết khái quát các hoạt động thư viện phù hợp các quy định pháp luật nói trên.

  pdf12p vithales 20-04-2022 5 0   Download

 • Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về công nghệ thực tế ảo 4.0; Tổng quan về xu thế phát triển và thiết bị VR; Xu hướng tìm hiểu thông tin của giới trẻ hiện nay; Cách thức triển khai thực tế ảo tương tác người dùng của Holomia; Định hướng phát triển và đề xuất của Holomia; Giới thiệu về Holomia;

  pdf10p vithales 20-04-2022 9 0   Download

 • Bài viết phân tích quá trình thay đổi của thế giới nghề nghiệp và giáo dục nghề nghiệp trong xã hội hiện đại. Phân tích các đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0. Vai trò và sứ mạng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong sự nghiệp đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0.

  pdf10p vithales 20-04-2022 8 0   Download

 • Bài viết sẽ trình bày những vấn đề của quản lý nhà nước và quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm những bất cập của quản lý, quản trị hiện hành, những yêu cầu đổi mới và những nội dung đổi mới. Từ những phân tích này, tác giả đề xuất những hàm ý chính sách nhằm đổi mới quản lý nhà nước và quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế hướng tới chất lượng, hiệu lực và hiệu quả.

  pdf16p vithales 20-04-2022 14 1   Download

 • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu phát huy mạnh mẽ tác động của nó đến toàn bộ đời sống xã hội từ đầu thế kỷ XXI. Có 4 thành tựu công nghệ lớn tạo cơ sở phát triển cho cuộc cách mạng này, đó là trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence – AI), máy in 3 chiều (Robot 3D), dữ liệu khổng lồ (Big data) và Internet kết nối vạn vật (Internet of Things – IoT).

  pdf6p vithales 20-04-2022 5 0   Download

 • Trên cơ sở phân tích tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đến hệ thống GDNN, yêu cầu năng lực của nhà giáo và thực trạng về đội ngũ nhà giáo GDNN hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển nhà giáo GDNN thích ứng cuộc CMCN 4.0 làm cơ sở định hướng cho việc phát triển đội ngũ giáo viên tại các cơ sở GDNN trong cả nước.

  pdf9p vithales 20-04-2022 7 0   Download

 • Bài viết đề xuất những biện pháp phát triển ứng dụng công nghệ và đổi mới phương pháp dạy học thích ứng cách mạng công nghiệp 4.0 trong giáo dục nghề nghiệp. Đề xuất của bài viết có ý nghĩa định hướng cho việc phát triển khả năng ứng dụng công nghệ và đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên giáo dục nghề nghiệp.

  pdf8p vithales 20-04-2022 8 0   Download

 • Bài viết phân tích và đánh giá thực trạng Giáo dục nghề nghiệp hiện nay, những cơ hội, khó khăn, thách thức trong bối cảnh hội nhập quốc tế cũng như ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0. Từ đó, tác giả đề xuất mười giải pháp để đảm bảo chất lượng đào tạo nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao góp phần phát triển Giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

  pdf8p vithales 20-04-2022 3 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc một số câu hỏi về khái quát về cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giới thiệu các lĩnh vực chủ đạo của cách mạng công nghiệp lần thứ tư; trình bày các tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến kinh tế, quốc gia và toàn cầu, xã hội và cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf118p bakerboys01 13-04-2022 9 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách nêu ra các chiến lược, chính sách của một số quốc gia và vùng lãnh thổ trước tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phân tích thực trạng và khả năng đáp ứng cách mạng... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf114p bakerboys01 13-04-2022 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Công nghệ mạng LAN
p_strCode=congnghemanglan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2