intTypePromotion=1

Bài giảng Mạng máy tính - ThS. Trang Vũ Phương, ThS. Phạm Hoàng Sơn

Chia sẻ: Thanh Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:190

0
67
lượt xem
4
download

Bài giảng Mạng máy tính - ThS. Trang Vũ Phương, ThS. Phạm Hoàng Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Mạng máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng máy tính, các mô hình tham chiếu, địa chỉ IP, phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng, các kiến trúc và công nghệ mạng Lan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính - ThS. Trang Vũ Phương, ThS. Phạm Hoàng Sơn

 1. TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ KHOA: TIN HỌC QUẢN LÝ www.ctec.edu.vn MẠNG MÁY TÍNH MS: TH301 ThS. Trang Vũ Phƣơng Email: tvphuong@ctec.edu.vn ThS: Phạm Hoàng Sơn Email: phson@ctec.edu.vn 1
 2. MẠNG MÁY TÍNH www.ctec.edu.vn ThS. Phạm Khánh Long 2
 3. MẠNG MÁY TÍNH www.ctec.edu.vn NỘI DUNG Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH CÔNG Chương 2: CÁC NGHỆ PHẦN MÔ HÌNH THAMMỀM CHIẾU Chương 3: ĐỊA CHỈ IP ThS. Phạm TIỆN Chương 4: PHƢƠNG Khánh TRUYỀN Long DẪN VÀ CÁC THIẾT BỊ MẠNG Chương 5: CÁC KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ MẠNG LAN 3
 4. TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ KHOA: TIN HỌC QUẢN LÝ www.ctec.edu.vn CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH (MMT) 4
 5. www.ctec.edu.vn Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MMT NỘI DUNG 1.1. Giới thiệu 1.2. Các khái niệm 1.3. Lợi ích thực tế của MMT 1.4. Các thành phần của MMT 1.5. Phân loại MMT 1.6. Các ứng dụng trên mạng 5
 6. 1.1. GIỚI THIỆU www.ctec.edu.vn 6
 7. 1.1. GIỚI THIỆU www.ctec.edu.vn •Vào giữa 1980s: modem bắt đầu đƣợc sử dụng để kết nối các máy tính để chia sẽ dữ liệu. •1990s, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã phát triển các mạng diện rộng WAN. Bản thân mạng sẽ xác định dữ liệu di chuyển từ máy tính này đến máy tính khác nhƣ thế nào. Nó có thể thông tin với nhiều máy tính cùng lúc bằng cùng một kết nối. Hệ thống này về sau đã trở thành Internet http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1ng_m%C3%A1y_t%C3%ADnh 7
 8. 1.2. CÁC KHÁI NIỆM www.ctec.edu.vn 1.2.1. Khái niệm mạng máy tính 1.2.2. Các thuật ngữ liên quan đến MMT 8
 9. 1.2. CÁC KHÁI NIỆM www.ctec.edu.vn 1.2.1. Khái niệm mạng máy tính CÔNG NGHỆ CácPHẦN thiết bị ngoạiMỀM vi ThS. Phạm Khánh Long Các phƣơng tiện truyền dẫn Các máy tính 9
 10. 1.2. CÁC KHÁI NIỆM www.ctec.edu.vn 1.2.2. Các thuật ngữ liên quan đến MMT Server (máy phục vụ) 10
 11. 1.2. CÁC KHÁI NIỆM www.ctec.edu.vn - Server (máy phục vụ): là máy tính được cài đặt các phần mềm chuyên dụng làm chức năng cung cấp các dịch vụ cho các máy tính khác. + File server (cung cấp các dịch vụ về file và thư mục). + Print server (cung cấp các dịch vụ về in ấn). + Web server (cung cấp các dịch vụ về web). + Mail server (cung cấp các dịch vụ về email) 11
 12. 1.2. CÁC KHÁI NIỆM www.ctec.edu.vn Peer Client Media (máy trạm) 12
 13. 1.2. CÁC KHÁI NIỆM www.ctec.edu.vn - Client (máy trạm): là máy tính sử dụng các dịch vụ mà các máy server cung cấp. - Peer: là những máy tính vừa đóng vai trò là máy sử dụng vừa là máy cung cấp các dịch vụ. - Media (phương tiện truyền dẫn): là cách thức và vật liệu nối kết các máy lại với nhau. 13
 14. 1.2. CÁC KHÁI NIỆM www.ctec.edu.vn - Shared data (dữ liệu dùng chung): là tập hợp các tập tin, thƣ mục đƣợc chia sẻ trên mạng để nhiều ngƣời truy cập sử dụng. - Resource (tài nguyên): là tập tin, thƣ mục, máy in, máy Fax, Modem, ổ CDROM và các thành phần khác mà ngƣời dùng mạng sử dụng. 14
 15. 1.2. CÁC KHÁI NIỆM www.ctec.edu.vn - User (ngƣời dùng): là ngƣời sử dụng máy trạm (client) để truy xuất các tài nguyên mạng thông qua username (account) và password. -> Hệ thống mạng sẽ xác định user và quyền sử dụng những tài nguyên trên mạng. - Administrator: là nhà quản trị hệ thống mạng. 15
 16. 1.3. CÁC LỢI ÍCH MMT www.ctec.edu.vn 1. Tiết kiệm đƣợc tài nguyên phần cứng 2. Trao đổi dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. 3. Chia sẻ ứng dụng. 4. Tập trung dữ liệu, bảo mật và backup tốt. 5. Sử dụng các phần mềm ứng dụng trên mạng. 6. Sử dụng các dịch vụ Internet. 16
 17. 1.4. CÁC THÀNH PHẦN MMT www.ctec.edu.vn - Các loại máy tính: Laptop, PC, MainFrame... - Các thiết bị giao tiếp: Card mạng (NIC hay Adapter), Hub, Switch, Router... - Môi trường truyền dẫn: cáp, sóng điện từ, sóng vi ba, tia hồng ngoại... - Các giao thức: TCP/IP, NetBeui, IPX/SPX... 17
 18. 1.4. CÁC THÀNH PHẦN MMT www.ctec.edu.vn - Các hệ điều hành mạng: Win2003, Win2008, Novell Netware, Unix... - Các tài nguyên: tập tin, thƣ mục. - Các thiết bị ngoại vi: máy in, máy fax, modem, scanner... - Các ứng dụng mạng: phần mềm quản lý nhƣ phần mềm kho bãi, bán vé tàu... 18
 19. 1.5. CÁC ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG www.ctec.edu.vn 1. World Wide Web 2. EMAIL 3. In ấn trên mạng 4. Dịch vụ tập tin 5. Dịch vụ thƣ mục 6. Dịch vụ ứng dụng 7. Dịch vụ cơ sở dữ liệu 8. INTRANET 19
 20. 1.5. CÁC ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG www.ctec.edu.vn 1. World wide web Có thể trao đổi các siêu văn bản với nhau. Các siêu bản: chứa hình ảnh, âm thanh, … 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2