intTypePromotion=3

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

Chia sẻ: Nguyễn Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
56
lượt xem
6
download

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Tổng quan về mạng máy tính thuộc bài giảng mạng máy tính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: vai trò của mạng máy tính và các vấn đề liên qua, phần cứng mạng, phần mềm mạng, các tổ chức tiêu chuẩn về mạng máy tính, đơn vị đo lường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

 1. HỌC PHẦN MẠNG MÁY TÍNH NETWORKING
 2. NỘI DUNG CH 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH • Vai trò của mạng máy tính và các vấn đề liên quan • Phần cứng mạng • Phần mềm mạng • Các tổ chức tiêu chuẩn về mạng máy tính • Đơn vị đo lường
 3. CH 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH VAI TRÒ CỦA MẠNG MÁY TÍNH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN • Mạng máy tính trong hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp • Mạng máy tính trong các ứng dụng gia đình • Mạng máy tính trong các ứng dụng di động • Các vấn đề xã hội
 4. CH 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH • Vai trò của mạng máy tính và các vấn đề liên quan  Mạng máy tính trong hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp với 4 mục đích: o Chia sẽ tài nguyên o Trao đổi thông tin o Giảm chi phí và tăng hiệu năng công việc o Hỗ trợ hoạt động hoặc kinh doanh qua mạng
 5. CH 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH • Vai trò của mạng máy tính và các vấn đề liên quan  Mạng máy tính trong các ứng dụng gia đình o Truy cập thông tin từ xa o Trao đổi thông tin cá nhân o Thông tin giải trí o Thương mại điện tử
 6. CH 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH • Vai trò của mạng máy tính và các vấn đề liên quan  Mạng máy tính trong các ứng dụng di động có các đặc điểm sau: o Các thiết bị di động gia tăng nên nhu cầu về truyền thông di động ngày càng tăng. o Đáp ứng nhiều nhu cầu ở mọi lúc mọi nơi cho nhiều đối tượng khác nhau. o Thực chất là một hình thức tổ chức của mạng máy tính và dữ liệu
 7. CH 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH • Vai trò của mạng máy tính và các vấn đề liên quan  Các vấn đề xã hội: liên quan đến bảo mật thông tin, an ninh mạng và truyền bá văn hóa phẩm có nội dung xấu. o Các hành vi phạm tội điển hình như phát tán virus máy tính, ăn cắp thông tin cá nhân, vi phạm bản quyền, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, khủng bố,… o Những vấn đề trên có thể được hạn chế bằng các biện pháp bảo mật và an ninh mạng phù hợp.
 8. CH 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH PHẦN CỨNG MẠNG Trên thực tế, không có một phương pháp phân loại thống nhất cho tất cả các loại mạng máy tính, tuy nhiên khi xét đến một mạng máy tính người ta quan tâm đến 2 đặc điểm quan trọng, đó là: phương thức truyền dẫn và qui mô mạng.
 9. CH 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH PHẦN CỨNG MẠNG Có 2 phương thức truyền dẫn được sử dụng phổ biến: • Truyền quảng bá là phương thức sử dụng kênh thông tin đơn chung cho tất cả các máy trạm trên mạng. Gói dữ liệu được gửi từ một máy bất kỳ đến tất cả các trạm trong mạng. Một số hệ thống truyền quảng bá hỗ trợ việc truyền dữ liệu đến một tập hợp các máy trạm, thì được gọi là truyền đa điểm (multicast).
 10. CH 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH PHẦN CỨNG MẠNG Có 2 phương thức truyền dẫn được sử dụng phổ biến: • Truyền điểm – nối – điểm (unicasting): mạng máy tính sử dụng phương thức này bao gồm tập hợp nhiều kết nối giữa các cặp máy trạm. Gói dữ liệu từ đầu máy phát dữ liệu đến máy nhận dữ liệu có thể sẽ đi qua một hoặc nhiều trạm trung gian theo nhiều tuyến truyền dẫn khác nhau với độ dài khác nhau. Thường sử dụng trong mạng Wan.
 11. CH 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH PHẦN CỨNG MẠNG Ở góc độ phần cứng mạng, chúng ta khảo sát các loại mạng phân loại theo qui mô mạng như: Lan, Man, Wan, … và các mạng khác: • Mạng không dây • Mạng gia đình • Liên mạng máy tính
 12. CH 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Các mơ hình mạng cơ bản  Mạng cục bộ nhỏ trong một phòng
 13. CH 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Các mơ hình mạng cơ bản  Mạng cục bộ cho toà nhà, trường học
 14. CH 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Các mơ hình mạng cơ bản  Kết nối diện rộng giữa các toà nhà, trường học
 15. CH 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH PHẦN CỨNG MẠNG – PHÂN LOẠI • LANs (Local Area Networks)  Kích thước: Có giới hạn về địa lý.  Kỹ thuật truyền dẫn: Mạng LAN được kết nối bằng các phương tiện truyền dẫn như cáp đồng, cáp quang, không dây,… giữa các máy trạm. Tốc độ truyền dữ liệu từ 10Mb/s đến 100Mb/s về sau phát triển 10Gb/s.  Cấu hình mạng: Có 3 loại: o Bus o Ring o Sao  Các thiết bị sử dụng:
 16. CH 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH PHẦN CỨNG MẠNG – PHÂN LOẠI • LANs (Local Area Networks)
 17. CH 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH PHẦN CỨNG MẠNG – PHÂN LOẠI • MANs (Metropolitan Area Networks)  Có kích thước vùng địa lý lớn hơn LAN nhưng nhỏ hơn WAN.  Thường dùng cáp đồng trục, cáp quang hay sóng ngắn
 18. CH 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH PHẦN CỨNG MẠNG – PHÂN LOẠI • WANs (Wide Area Networks)  Chúng thường là sự kết nối nhiều LANs. Được triển khai trên một phạm vi địa lý rộng lớn, thường là một quốc gia hay châu lục.  Trục chính thường sử dụng phương thức truyền điểm nối điểm.  Các thiết bị mạng hay sử dụng
 19. CH 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH PHẦN CỨNG MẠNG – PHÂN LOẠI • WANs (Wide Area Networks)  Những kỹ thuật mạng thường dùng:  Public Switched Telephone Network (PSTN)  Integrated Services Digital Network (ISDN)  Digital Subscriber Line (xDSL)  Frame relay  Asynchronous Transfer Mode (ATM)  T (US) và E (Europe) Carrier Series: T1, E1, T3, E3.
 20. CH 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH PHẦN CỨNG MẠNG – PHÂN LOẠI • WANs (Wide Area Networks) Đà Nẵng Tp.HCM Hà Nội

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản